İntranazal hemanjioperisitoma (Olgu sunumu)

Hemanjioperisitoma vasküler orijinli nadir bir tümördür. Bu tümör herhangi bir vasküler alandan kaynaklanabilirken nasal kavite ve paranasal sinüslerde nadiren bulunur. Literatür bilgileri bi tümörlerin diğer lokalizasyonlara göre yüksek rekürrens oranlarını ve daha benign histolojik görünümünü vurgulamaktadır. Burada intranasal hemanjioperisitomalı 60 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır. Olgunun histopatolojik ve immünhistokimyasal özellikleri literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Intranasal hemangiopericytoma (Case report)

Hemangiopericytoma is a rare tumor of vascular origin. It may arise from any vascular site, but it is very rarely localised in the nasal cavity and paranasal sinuses. A review of the literature shows high recurrence rates in spite of a benign histologicnature. In this report, a case of 60-year-old woman with intranasal hemangiopericytoma who was admitted to the hospital with epistaxis and nasal obstruction is presented. Histopathological and immunohistochemical features of this case are discussed with a review of literature.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

134 23