Hepatitis B virus'a bağlı kronik karaciğer hastalıklarında büyük hücreli hepatosellüler displazinin önemi

Hepatit B virus enfeksiyonuna bağlı kronik hepatit, siroz zemininde gelişen hepatosellüler karsinom tanısı alan toplam 60 olgunun formalinle tespit edilip parafine gömülmüş karaciğer biyopsileri, büyük hücreli değişiklik varlığı ve şiddeti ile Prolifere olan Hücre Nukleus Antijeni immünoreaktivitesi ile korelasyonu açısından araştırıldı. Büyük hücreli değişik oranı kronik hepatitte % 25, sirozda % 50 ve siroz zemininde gelişen Hepatosellüler karsinomda % 55 idi. Şiddetli büyük hücreli değişik tümör içeren grupta daha sık bulundu ve büyük hücreli değişik içeren olgular, içermeyenlere oranla daha yaşlı idi, fakat bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Büyük hücreli değişiklik hücreleri, tümör grubundaki iki olgu dışında PCNA ile pozitif reaksiyon vermedi. Büyük hücreli değişiklik varlığı ile PCNA indeksi arasında korelasyon saptanmadı. Sonuç olarak verilerimiz büyük hücreli değişikliğin preneoplastik olmadığını ima etmektedir.

The importance of large cell change in hepatitis B virus-related chronic liver diseases

Formalin-fixed and paraffin-embedded liver biopsy specimens of sixty cases of Hepatitis B virus related chronic hepatitis, cirrhosis of the liver and cirrhosis associated with hepatocellular carcinoma were evaluated for the occurence and severity of large cell change and its correlation with proliferating cell nuclear antigen immunoreactivity. The occurrence of chronic hepatitis, cirrhosis and cirrhosis associated with hepatocellular carcinoma was 25%, 50% and 55%, respectively. Although severe large cell change was more frequent in the tumour group, and cases with large cell change were older than cases without large cell change, these results were not statistically significant. Large cell change cells did not show positive reaction with proliferating cell nuclear antigen, except for two cases in the tumour group. No correlation was detected between the proliferating cell nuclear antigen index and occurence of large cell change. Our data suggests that large cell change is not a preneoplastic change.

Kaynak Göster