Baş boyun lezyonlarında ince iğne aspirasyon sitolojisi ( 584 olgu içeren bir seri )

1994-1996 döneminde ince iğne aspirasyonu (İİA) polikliniğinde bizzat patolog tarafından gerçekleştirilen 1000 İİA olgusundan 584'ü baş -boyun lezyonlarına aittir. 560 olguda (% 95,89) İİA ile tanı için yeterli materyal elde edilmiştir. Seride 383 tiroid 115 lenf nodulu, 51 cilt-cilt altı ve 35 tükrük bezi lezyonu yer almaktadır. Hastalarda İİA'na bağlı komplikasyon olmamıştır. İİA'nu takiben biyopsi uygulanan 89 olgu gözönünde bulundurulduğunda sensitivite % 78, spesifite %94'tür.Baş boyun lezyonlarında İİA sitolojisi kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilirliği yüksek bir tanı yöntemidir, işlemin patolog tarafından gerçekleştirilmiş olması yeterli tanısal materyal elde edilme oranını, doğru sitolojik yaklaşım ve tanıya varılmasını olumlu yönde etkilemekte; gerek hasta, gereke patolog ve klinisyenler açısından çeşitli avantajlar sağlamaktadır.

Fine needle aspiration biopsy in head and neck lesions

During a period between 1994-1996,1000 fine needle aspirations ,(FNA) were performed by the pathologist in our FNA policlinic, 584 of these cases were located in, the region of head-neck. In 560 (95,89%) of the cases adequate materials were obtained: The distribution of the cases is 383 thyroid, 115 lymphnode, 51 cutaneus-subcutaneus and 35 salivary gland. There was no complications in any of the patients. In 89 cases, which performed biopsy followed by FNA, the sensitivity is 78% and specifity is 94%. In head-neck lesions FNA cytology is a simple ,rapid, low-costed and highly reliable diagnostic method. The fact procedure is carried on by a pathologist affect the rate of satisfactory diagnostic material, correct histologic intervention and diagnosis positively, provide numerous advantages for the patient, pathologist and clinicians. .

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

82 18

Sayıdaki Diğer Makaleler

Laringeal kondrosarkom

Sülen SARIOĞLU, Dilek AK, Kutsal YÖRÜKOĞLU, Uğur PABUÇÇUOĞLU

Baş boyun lezyonlarında ince iğne aspirasyon sitolojisi ( 584 olgu içeren bir seri )

Canan ERSÖZ, Derya GÜMÜRDÜLÜ, Özlem AYDIN, Melek ERGİN, Fazilet KAYASELÇUK

Diabetik ratlarda selenyumun spermatogenezi koruyucu etkisi

Ercüment ULUSOY, İsmail CİNEL, BÜLENT ÖZTÜRK, Leyla MEMİŞ, Ali MEMİŞ, Mesut ÇETİNKAYA

Rekürrens gösteren 45 supratentorial astrositom olgusunun analizi

Gülçin ALTINOK, Behsan ÖNOL, İsmail ÇELİK, Hakan ORUÇKAPTAN

Benign ve malign papiller tiroid lezyonlarının değerlendirilmesinde epitelyal membran antijen ve S100 protein kullanımı

Elif ÖZER, Banu BİLEZİKÇİ, Muzaffer ÇAYDERE, Hüseyin ÜSTÜN

Peritoneal benign kistik mezotelyoma

Ediz TUTAR, CENK SÖKMENSÜER, Ayşegül ÜNER, Mustafa HASBAHÇECİ

Uterusun osteklastik dev hücreli leiomyosarkoması

Billur ŞAMLI, Şaduman Balaban ADIM, Gülaydan FİLİZ, Ömer YERCİ

Mesane tümörünün yüzeyel ve derin tabakalarında PCNA ekspresyonu farkı

Mesut ÇETİNKAYA, Fehmi AKSOY, Öztuğ ADSAN, Sevil GÜNÇE, Ercüment ULUSOY, Murat KOŞAN, Ali MEMİŞ

Endometriumda hiperplazi ve adenokarsinoma olgularında PCNA ve Ki-67 proliferatif aktivite

Fehmi AKSOY, Selda SEÇKİN, Sevil GÜNÇE, Gülüşan ERGÜL

Nöroblastik tümörlerde shimada klasifikasyonunun prognostik öneminin değerlendirilmesi

Şennur İLVAN, Sergülen DERVİŞOĞLU, Figen AKSOY, İnci YILDIZ, Lebriz SOYCAN