ARKAİK DÖNEMDE İONİA BÖLGESİNDE KABİLE DÜZENİ

Öz Ege göçleri ile birlikte Hellas’ın çeşitli bölgelerinden gelip, Ege kıyılarına İon adı ile yerleşmiş olan boylar, beraberinde geldikleri yerlerin politik geleneklerini de getirmiştir. Ele geçirdikleri yerleşimlere İon kurucular göndermek suretiyle İon köken veren bu göçmenler arasında zaman içinde bir etnik bilinç gelişmiş, dodekapolis geleneğini yeniden oluşturarak bu yapıyı uzun zaman korumuşlardır. Batı Anadolu’nun İonlu bir karakter kazanmaya başladığı bu dönemde ortaya çıkan erken politik yapılanmalarda ise Miken kabile örgütlenmesinin izleri görülmektedir. Mikenler’den kalan kültürel unsurlar, İonia bölgesine taşınarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu göç hareketi sonucunda topluluklar içindeki etnik bilinç, politik bir oluşum içinde aşamalı bir şekilde gelişmiştir. İonia yerleşimlerindeki kabilelerin örgütlenme sürecinde, bölgedeki farklı grupların politik katılımının genişlemesinin bir sonucu olarak Panionion adı verilen birlik kurulmuştur. Çalışmanın amacı, bu politik dönüşümün arkaik dönem içindeki gelişimini açığa çıkarmaktır.
Anahtar Kelimeler:

İonia, Hellas, Kabile

Kaynakça

Akalın, A. G.(2003). “Eskiçağda Kadının Toplumsal Yaşantısı”, AÜ-DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, XXI, 33, 17-49

Akurgal, E. (1983). Eski İzmir: Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı, Ankara.

Aytüre, S. (2016). “Poseidon Helikonios Kültü”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı,25, 297-305

Bayburtluoğlu, C. (1975). Erythrai, Ankara.

Cassola, F.(1957). La İonia nel Mondo Miceneo, Napoli.

Cook, J. M.(1982). The Expansion of the Greek World, Eighth to Sixth Centuries B.C. CAH III(3),196-221

Cook, J. M. / Blackman, D. J. (1971). Archaeology in Western Asia Minor 1965-1970, Archaeological Reports, 33-62.

Ephoros (1990). Fragmanlar, TLG CD Rom, California.

Erhat, A., (2007). Mitoloji Sözlüğü, İstanbul.

Euripide (1962). Tracgiques Grecs, Paris: Gallimard.

Hanfmann,G.M.A. (1953). “İonia, Leader or Follower?”, Harvard Studies in Classical Philology, vol. 61,1-37

Homeros (1967). İliada (çev. A.Erhat- A.Kadir), İstanbul.

Herodotos(1973). Historiai, (Herodot Tarihi), (çev. Azra Erhat- M.Ökmen), İstanbul.

Hogarth,D.G. (1909). İonia and the East, Oxford.

Jacoby,F. (1958). Die Fragmente der Griechischen Historiker, vol. I-XV, Berlin-Leiden.

Levi, P. (1987) Eski Yunan, İletişim Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi III, (Çev.Neşe Erdilek), İstanbul.

Magie,D.(2003). Anadolu’da Romalılar III: Batı Anadolu Devletleri, (Çev.Nezih Başgelen-Ömer Çapar), İstanbul.

Munro, J.A.R. (1934). “Pelasgians and İonians”, JHS, vol. 54, II, 109-28

Özgünel, C. (1984). “Batı Anadolu ve İçlerinde Miken Etkinlikleri”, Belleten XLVII /187, Ankara, 697-743.

Pausanias (1954). Hellados Periegesos (Description of Greece), (çev.W.H.S.Jones), London.

Plinius(1958). Naturalis Historia, (Pliny Natural History), çev. H.R.Rackham, Loeb, London.

Plutarkhos (1954). Bioi Paralelloi (Plutarch’s Parallel Lives), (çev. B.Perrin), London.

Roebuck, C. (1955). The Early Ionian League. Classical Philology 50/1, 26-40.

Roebuck, C.(1959). Ionian Trade and Colonization, Archaeological İnstitute of America, Newyork.

Roebuck, C.(1961). Tribal Organization in Ionia.Transactions and Procedings of the American Philological Association 92, 495-507.

Schwertheim, E.(2009). Antikçağ’da Anadolu, (Çev. Nuran Batu), İstanbul.

Sevin, V.(2001). Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I, Ankara.

Sevin, V.(1999). “Demir Çağında Anadolu- Batı İlişkileri”, Zafer Taşlıkçıoğlu Armağanı Anadolu ve Trakya Çalışmaları I, 113-121

Strabon(1949). Geographika (The Geography of Strabo), çev. H.L.Jones, London.

Tekin, O.(2008). Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul.

Thomas,C.G. (1966 ). “The Roots of Homeric Kingship”, Historia, vol.15, no.4, 387-407

Thomson, G.(1995). Tarih Öncesi Ege I. (Çev. Celal Üster), İstanbul.

White, M.E.(1961). “Greek Colonization”, Journal of Economic History, vol.21.no.4, 443-454

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed666948, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {549 - 559}, doi = {10.30794/pausbed.666948}, title = {ARKAİK DÖNEMDE İONİA BÖLGESİNDE KABİLE DÜZENİ}, key = {cite}, author = {Aytüre, Serpil} }
APA Aytüre, S . (2020). ARKAİK DÖNEMDE İONİA BÖLGESİNDE KABİLE DÜZENİ . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (40) , 549-559 . DOI: 10.30794/pausbed.666948
MLA Aytüre, S . "ARKAİK DÖNEMDE İONİA BÖLGESİNDE KABİLE DÜZENİ" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 549-559 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/55392/666948>
Chicago Aytüre, S . "ARKAİK DÖNEMDE İONİA BÖLGESİNDE KABİLE DÜZENİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 549-559
RIS TY - JOUR T1 - ARKAİK DÖNEMDE İONİA BÖLGESİNDE KABİLE DÜZENİ AU - Serpil Aytüre Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.666948 DO - 10.30794/pausbed.666948 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 549 EP - 559 VL - IS - 40 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.666948 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.666948 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ARKAİK DÖNEMDE İONİA BÖLGESİNDE KABİLE DÜZENİ %A Serpil Aytüre %T ARKAİK DÖNEMDE İONİA BÖLGESİNDE KABİLE DÜZENİ %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 40 %R doi: 10.30794/pausbed.666948 %U 10.30794/pausbed.666948
ISNAD Aytüre, Serpil . "ARKAİK DÖNEMDE İONİA BÖLGESİNDE KABİLE DÜZENİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 40 (Haziran 2020): 549-559 . https://doi.org/10.30794/pausbed.666948
AMA Aytüre S . ARKAİK DÖNEMDE İONİA BÖLGESİNDE KABİLE DÜZENİ. PAUSBED. 2020; (40): 549-559.
Vancouver Aytüre S . ARKAİK DÖNEMDE İONİA BÖLGESİNDE KABİLE DÜZENİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (40): 549-559.
IEEE S. Aytüre , "ARKAİK DÖNEMDE İONİA BÖLGESİNDE KABİLE DÜZENİ", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 40, ss. 549-559, Haz. 2020, doi:10.30794/pausbed.666948