Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Sistem Düşünme Becerilerine İlişkin Durumlarının Belirlenmesi

Sistem düşünme becerisi; olaylara, durumlara veya bir probleme bütüncül bakmanın yanında hem parçalar halinde bakmayı hem de parçalar arasındaki ilişkiyi görebilmeyi sağlamaktadır. Bu noktada hem eğitim ortamlarında hem de günlük yaşantımız için sistem düşünme becerisinin önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Yapılan bu çalışmada ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin sistem düşünme becerilerine ilişkin durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yöntemlerinden bütüncül tekli durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma 2015 yılında Bursa ilinde gerçekleştirilmiş olup çalışmaya 207 ortaokul altıncı sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından; vücudumuzdaki sistemler ünitesine yönelik sistem düşünme becerilerine ilişkin açık uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Sistem düşünme becerileri sorularının analizi araştırmacılar tarafından geliştirilen rubrik yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin vücudumuzdaki sistemler ünitesinde sistem düşünme becerilerinin yetersiz düzeyde olduğu, özellikle genelleme yapabilme boyutunda çok düşük düzeyde oldukları anlaşılmıştır. Bilindiği üzere genelleme yapma ve sonuç çıkarma üst düzey düşünme becerileri arasında yer almakta ve bu becerilerin öğrenciler tarafından zor olarak algılandığı düşünülmektedir. 

The Determination of Secondary School 6th Grade Students’ Status Regarding System Thinking Skills

System thinking ability; enables to consider events, states or a problem not only as a whole but also to see them both in pieces and to observe the relation among the pieces. At this point it is thought that system thinking ability has an important place in terms of both education environments and for our daily life. Within this study it is aimed to determine the states of secondary school sixth grade students regarding system thinking ability. Integrated single state study was used among research methods. The study was carried out in Bursa in 2015 and 207 secondary school sixth grade students participated in the study. Within the study, questionnaire form was used, which consisted of open ended questions regarding system thinking ability concerning systems in our body unit. Within the stage of analysis of the questions rubric, which was developed by the researchers, was used. It is understood that secondary school students’ system thinking abilities were at low level in systems in our body unit especially within the dimension of making generalizations. As it is known making conclusions takes place among high level of thinking abilities and it is thought that it is hardly understood by the students.

Kaynakça

Assaraf, O. B. Z., & Orion, N. (2005). Development of system thinking skills in the context of earth system education. Journal of Research in Science Teaching, 42(5), 518-560.

Assaraf, O. B. Z., & Orion, N. (2010a). System thinking skills at the elementary school level. Journal of Research in Science Teaching, 47(5), 540-563.

Assaraf, . B. Z., & Orion, N. (2010b). Four case studies, six years later: Developing system thinking skills in junior high school and sustaining them over time. Journal of Research in Science Teaching, 47(10), 1253-1280.

Atalay, N., Anagün, S. S., ve Kumtepe, E. G. (2016). Fen öğretiminde teknoloji entegrasyonunun 21. yüzyıl becerileri boyutunda değerlendirilmesi: yavaş geçişli animasyon uygulaması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 405-424.

Brandstädter, K., Harms, U., & Grossschedl, J. (2012). Assessing system thinking through different concept-mapping practices. International Journal of Science Education, 34(14), 2147-2170.

Burkhardt, G., Monsour, M., Valdez, G., Gunn, C., Dawson, M., Lemke, C., ... & Martin, C. (2003). enGauge 21st century skills: Literacy in the digital age. Retrieved June, 2, 2008.

Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. 21st century skills: Rethinking how students learn, 20, 51-76.

Dori, Y. J., Tal, R. T., & Tsaushu, M. (2003). Teaching biotechnology through case studies—can we improve higher order thinking skills of nonscience majors?. Science Education, 87(6), 767-793.

Evagorou, M., Korfiatis, K., Nicolaou, C., & Constantinou, C. (2009). An investigation of the potential of interactive simulations for developing system thinking skills in elementary school: a case study with fifth‐graders and sixth‐graders. International Journal of Science Education, 31(5), 655-674.

Hiller Connell, K. Y., Remington, S. M., & Armstrong, C. M. (2012). Assessing systems thinking skills in two undergraduate sustainability courses: a comparison of teaching strategies. Journal of Sustainability Education, 3, 1-15.

Keynan, A., Assaraf, O. B. Z., & Goldman, D. (2014). The repertory grid as a tool for evaluating the development of students’ ecological system thinking abilities. Studies in Educational Evaluation, 41, 90-105.

Koenig, J. A. (Ed.). (2011). Assessing 21st century skills: summary of a workshop. National Academies Press.

Kotluk, N ve Kocaoğlu, S. (2015). 21. yüzyıl becerilerinin gelişiminde dijital öykülemeler: Ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 354-363.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2007). PISA 2006 uluslararası öğrenci değerlendirme projesi, ulusal ön rapor. Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.

P21 (2017). Partnership for 21st century learning. http://www.p21.org adresinden 24.02.2017 tarihinde edinilmiştir. Raved, L., & Yarden, A. (2014). Developing seventh grade students’ systems thinking skills in the context of the human circulatory system. Frontiers in Public Health, 2, 260.

Riess, W., & Mischo, C. (2010). Promoting systems thinking through biology lessons. International Journal of Science Education, 32(6), 705-725.

Sheehy, N. P., Wylie, J. W., McGuinness, C., & Orchard, G. (2000). How children solve environmental problems: Using computer simulations to investigate systems thinking. Environmental Education Research, 6(2), 109-126.

Tecim, V. (2013). Sistem yaklaşımı ve soft sistem düşüncesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 75-100.

Tripto, J., Assaraf, O. B. Z., & Amit, M. (2013). Mapping what they know: Concept maps as an effective tool for assessing students’ systems thinking. American Journal of Operations Research, 3, 245-258

Verhoeff, R. P. (2003). Towards systems thinking in cell biology education, Doctoral dissertation. Utrecht, The Netherlands: CD-ß Press.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pauefd415476, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {44}, pages = {15 - 27}, doi = {}, title = {Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Sistem Düşünme Becerilerine İlişkin Durumlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Ormancı, Ümmühan and Çepni, Salih and Balım, Ali Günay} }
APA Ormancı, Ü , Çepni, S , Balım, A . (2018). Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Sistem Düşünme Becerilerine İlişkin Durumlarının Belirlenmesi . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 44 (44) , 15-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/37689/415476
MLA Ormancı, Ü , Çepni, S , Balım, A . "Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Sistem Düşünme Becerilerine İlişkin Durumlarının Belirlenmesi" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 (2018 ): 15-27 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/37689/415476>
Chicago Ormancı, Ü , Çepni, S , Balım, A . "Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Sistem Düşünme Becerilerine İlişkin Durumlarının Belirlenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 (2018 ): 15-27
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Sistem Düşünme Becerilerine İlişkin Durumlarının Belirlenmesi AU - Ümmühan Ormancı , Salih Çepni , Ali Günay Balım Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 27 VL - 44 IS - 44 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Sistem Düşünme Becerilerine İlişkin Durumlarının Belirlenmesi %A Ümmühan Ormancı , Salih Çepni , Ali Günay Balım %T Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Sistem Düşünme Becerilerine İlişkin Durumlarının Belirlenmesi %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 44 %N 44 %R %U
ISNAD Ormancı, Ümmühan , Çepni, Salih , Balım, Ali Günay . "Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Sistem Düşünme Becerilerine İlişkin Durumlarının Belirlenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 / 44 (Temmuz 2018): 15-27 .
AMA Ormancı Ü , Çepni S , Balım A . Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Sistem Düşünme Becerilerine İlişkin Durumlarının Belirlenmesi. PUJE. 2018; 44(44): 15-27.
Vancouver Ormancı Ü , Çepni S , Balım A . Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Sistem Düşünme Becerilerine İlişkin Durumlarının Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 44(44): 15-27.
IEEE Ü. Ormancı , S. Çepni ve A. Balım , "Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Sistem Düşünme Becerilerine İlişkin Durumlarının Belirlenmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 44, sayı. 44, ss. 15-27, Tem. 2018