Abonelik

2014 yılından itibaren faaliyetlerine devam eden Akademik Araştırmalar Endeksi ACARINDEX, akademik dergilerin, makalelerin, bildirilerin ve kitapların araştırmacılara sunulması ve istatistiki bilginin derlenmesi amacıyla kurulmuştur.

 

ACARINDEX’te abonelik dergi ve kurumsal abonelik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dergi aboneliği tek derginin işlenmesini kapsarken kurumsal abonelik kurum bünyesinde yer alan bütün dergileri kapsamaktadır.

 

Abonelik fiyatlandırması kurum bünyesinde yer alan dergi/sempozyum/kitap sayısına göre değişebilmektedir. Geçmiş sayıların taranması, sisteme entegrasyonu, sosyal medyada duyurulması, istatistiklerinin derlenmesi vb. işlemler en kısa sürede tamamlanmaktadır. Bununla birlikte yayın kriterlerini sağlamayan yayınlar -kurumsal abonelik olsa dahi- endekse kabul edilmemektedir.

 

Abonelik hizmeti

  • Dergi/Sempozyum/Kitap girişlerinin (arşiv dahil) tarafımızdan yapılmasını
  • Sosyal medya, toplu mail ve site üzerinden duyuruları
  • Yıllık detaylı istatistik sunulmasını kapsamaktadır.

 

Kurumsal abonelerin bütün yayınları site üzerinden kullanıcılara sunulmakta ve araştırmalarda önerilmektedir. Böylece yayınların, dergilerin ve kurumların görünürlüğü artmakta ve buna bağlı olarak akademik değerleri yükselmektedir.

 

Yıllık olarak sunulan raporda sisteme yüklenen yayınların aldığı arama, görüntülenme, favorilere eklenme ve indirilme istatistikleri, yeni sayı ve duyurulara olan sorguların istatistikleri ve sitede yapılan aramalara dair bilgiler sunulmaktadır. Böylece akademik sıralamalarda önemli bir eşiği ifade eden araştırma skoruna etki edilmektedir.

 

Yayıncılar kurumsal abone olmaksızın ücretsiz dergi önerebilir ve imtiyazını aldıkları dergilerin girişlerini kendileri yapabilmektedir. Ancak dergilere ait bilgilerin sunumu ve müdahale alanları sınırlıdır.