Şanlıurfa kent merkezindeki semt pazarlarında satılan bazı bitkiler ve kullanım amaçları

Bu çalışmada, Şanlıurfa kent merkezindeki günlük olarak kurulan semt pazarlarında satılan bazı bitkilerin tespitine, kullanım amaçlarına ve yöresel isimlerine yer verilmiştir. Yapılan araştırma sonucu günlük semt pazarlarında satılan toplam 24 doğal bitkiden 13 bitkinin gıda maddesi, 11 bitkinin ise tıbbi ve değişik amaçlarla kullanıldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, 1 mantar türünün ise hem gıda hem de tıbbi amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir.

Some plants sold in the local markets of Şanlıurfa city center and their use

In this study, the vernacular plant names, uses and the determination of the some plants sold in the daily public markets of Şanlıurfa are given. With this research, it is determined that 13 plants out of 24 are edible and 11 are medicinal plants. Some of them are used for other purposes. In addition, it is determined that 1 mushroom is used both as an edible and medicinal one.

Kaynakça

1.ÖZDOGAN M. Çanak çömleksiz neolotik çağ, Arkeoatlas, 1, 66-63, 2002.

2.KÜRKÇÜOĞLU C. Şanlıurfa: Land of Faith. A Şanlıurfa Governership Cultural publications, printed by Tisamat Basım Sanayii, Ankara, 2000.

3.METEOROLOJİ BÜLTENİ, T.C. Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Ankara, 1994.

4.AKSOY C, YÜCECAN S., ÇİFTÇİ N., TAYFUR M., AKGÜN B., TAŞÇI N. Kanser hastalığında tedavi amacıyla kullanılan yöresel bitkiler, Beslenme ve Diyet Dergisi, 17, 111-120, 1988.

5.ANONİM., GAP Yöresindeki Endemik ve Tıbbi Bitkiler, Türkiye Çevre Vakfı Yayım, No: 143, Önder Matbaası, Ankara, 2001.

6.ÇİNİ M. Urfa'ya özgü ilaçlar, Harran, 19, 6-7, 1983.

7.NAHYA Z., Urfa'da doğum gelenek ve görenekleri, Türk Folklor Araştırmaları, 73-80, 1983.

8.ÖZEL H., Güneydoğu Anadolu Bölgesi tıbbi ve aromatik bitkileri, GAP I. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 869-876, 1999.

9.YAĞMUR C., YÜCECAN S., TAYFUR M., AKGÜN B., TAŞÇI N., Sindirim sistemi rahatsızlıklarında kullanılan yöresel bitkiler, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6, 1, 137-154, 1991.

10.DAVIS P. H. (ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. 1-9, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1965-1985.

11.BAYTOP T. Türkiye'de Bitkilerle Tedavi: Geçmişte ve Bugün, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997.

12.BAYTOP T. Türkçe Bitki Adlan Sözlüğü, Türk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, 578, Ankara, 1999.

13.GÜCİN, F., BAŞARAN D., Yenen ve antimikrobiyal aktiviteleri olan keme mantarı (Terfezia boudieri Chatin) üzerinde araştırmalar, Ekoloji Çevre Dergisi, 23, 27-33, 1997.

Kaynak Göster