Nizip (Aksaray) bölgesinin florası

Bu çalışma, İç Anadolu bölgesinde Aksaray ili sınırlarında yer alan Nizip bölgesi florasını ortaya koymaktadır. 2004-2006 yıllarında yapılan çalışmada 1187 bitki örneği toplanmıştır. Örneklerin değerlendirilmesiyle 65 familya ve 270 cinse ilgin 445 takson (436 tür, 5 alttür ve 4 varyete) tespit edilmiştir. Endemik takson sayısı 70 olup endemizm oranı % 15.7’dir. En büyük 3 familya Asteraceae (77 takson), Brassicaceae (36 takson) ve Fabaceae (34 takson)'dir. En büyük cinsler ise sırasıyla Astragalus (11 takson), Alyssum (10 takson), Centaurea (9 takson) and Silene (8 takson)’dir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımları da şöyledir: İran-Turan elementleri 133 (% 29.8), Akdeniz elementleri 21 (% 4.7) ve Avrupa-Sibirya elementleri 18 (% 4.0), çok bölgeli ve bilinmeyen 274 (% 61.5 )’dir. Nizip bölgesi ve yakın alanlarda bulunan diğer 6 çalışma arasındaki takson benzerlikleri ve fitocoğrafik element oranları küme analizi ile kıyaslanmıştır.

The flora of Nizip (Aksaray) region

This study reveals the flora of Nizip region, situated in Aksaray province in Central Anatolia. The 1187 vascular plant specimens were collected in the study carried out during 2004-2006. After the evaluation of the specimens, 445 taxa (436 species, 5 subspecies and 4 varieties) belonging to 270 genera and 65 families were determined. The number of the endemic taxa is 70 and endemism ratio is 15.7 % in the flora. The 3 largest families are Asteraceae (76 taxa), Brassicaceae (35 taxa), and Fabaceae (34 taxa) respectively. The largest 3 genera are Astragalus with 11 taxa, Alyssum with 10 taxa, Centaurea with 9 taxa and Silene with 8 taxa. The phytogeographical distribution of the taxa is as follows: Irano-Turanian elements 133 (% 29.8), Mediterranean elements 21 (% 4.7) and Euro- Siberian elements 18 (% 4.0), mutiregional and unknown 274 (% 61.5). Floristic similarities between the Nizip region and those of six other studies performed near our study area were compared.

Kaynakça

1.ANONİM, Aksaray İline Ait Toprak Haritası, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Aksaray, 1973.

2.DAVIS, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vols. 1-9, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1965-1985.

3.DAVIS, P.H., MILL, R.R., TAN, K., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. 10, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1988.

4.GÜNER, A., ÖZHATAY, N., EKİM, T., BASER, K.H.C., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. 11, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2000.

5.AYTAÇ, Z., The genus Ebenus L. (Leguminosae/Fabaceae) in Turkey, The Karaca Arboretum Magazine, 5, 145-171, 2000.

6.YILDIRIMLI, Ş., Türkiye'nin batı yarısı ve kuzeyindeki Isatis L. {Cruciferae) cinsinin revizyonu, Turk J Bot, 12, 332-400, 1988.

7.BRUMMITT, R.K., POWELL, C.E., Authors of Plant Names, Royal Botanic Gardens, 732 pp, Kew, 1992.

8.EKİM, T., KOYUNCU, M., VURAL, M., DUMAN, H., AYTAÇ, Z., ADIGÜZEL, N., Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Yüzüncü yıl Univ., Ankara, 2000.

9.IUCN red List Categories: Version 3.1., IUCN Species Survival Commission IUCN, Gland Switzerland and Cambridge, UK 2001.

10.YILDIRIMLI, Ş., Türkiye'den çeşitli kareler için yeni floristik kayıtlar, Turk J Bot, 11, 195-203, 1987.

11.ERİK, S., DEMİRKUŞ, N., Türkiye Florasmdaki bazı bitkiler için yeni yayılış alanları, Turk J Bot, 12, 224-233, 1988. 12.SÜMBÜL, H., Türkiye florasmdaki çeşitli kareler için yeni floristik kayıtlar, Turk J Bot, 13,314-320, 1989.

13.YILDIRIMLI, Ş., GÜNER, A., Türkiye'den çeşitli kareler için yeni floristik kayıtlar, Turk J Bot, 13, 321-328, 1989.

14.İLARSLAN, R., Delphinium L. (Ranunculaceae) taksonlarmın Türkiye'deki yayılışı, Turk J Bot, 14, 190-202, 1990.

15.DONNER, J., Distribution maps to P.H. Davis Flora of Turkey, 1-10, Linzer Biol. Beitr., 22/2: 381-515, 1990.

16.LEBLEBİCİ, E., Türkiye'de Polygonum L. cinsi, Turk J Bot, 14, 203-214, 1990.

17.ERİK, S., SÜMBÜL, H., Türkiye florasmdaki bazı kareler için yeni yayılışlar, Turk J Bot, 16, 93-103, 1992.

18.AYDOĞDU, M, HAMZAOĞLU, E., B5 ve B6 karelerinden yeni floristik kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 1, 1,49-52, 1994.

19.AYTAÇ, Z., Değişik kareler için yeni kayıtlar, Turk J Bot, 18^39-41, 1994.

20.YILDIRIMLI, Ş., Türkiye'den çeşitli kareler için yeni floristik kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 1, 1, 41-47, 1994.

21.HAMZAOĞLU, E., AYDOĞDU, M., B5 karesinden (Kırşehir) yeni floristik kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2, 2, 67-72, 1995.

22.DÖNMEZ, A.A., Türkiye'nin çeşitli kareleri için yeni bitki türleri, Turk J Bot, 20, 99-101, 1996.

23.YILDIRIMLI, Ş., ERİK, S., New fioristic records from Munzur dağları, Doğa Türk Biyoloji Dergisi, 11, 2, 81-95, 1987.

24.DUMAN, H., Fitocoğrafık bölgelere katkılar, Gazi Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Biyoloji Dergisi, 2, 97-103, 1991.

25.AYTAÇ, Z., EKİCİ, M., New fioristic recorts from various grid squares in Anatolia, Turk J Bot, 21, 123-125, 1997.

26.ERTEKİN, A.S., SAYA, Ö., New fioristic records for the various grid squares from the Fabaceae, Turk J Bot, 21, 187-188, 1997.

27.VURAL, M., KARAVELİOĞULLARI, F., POLAT, H., B5 karesi (Nevşehir, Kırşehir) için yeni floristik kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 4, 2, 61-70, 1997.

28.BAĞCI, Y., B5 ve C5 karelerinden yeni floristik kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 5,2, 71-79, 1998.

29.ÇELİK, N., DÖNMEZ, E., New fioristic records for square B5, Turk J Bot, 22, 213-215, 1998.

30.DÖNMEZ, A.A., Türkiye'deki çeşitli kareleri için yeni bitki kayıtları, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 5, 2, 67-71, 1998.

31.YILDIRIMLI, Ş., Chorology of the Turkish Gymnospermes, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 3,2, 113-124, 1996.

32.YILDIRIMLI, Ş., The chorology of Turkish Acanthaceae, Aceraceae, Aizoaceae, Amaranthaceae and Anacardiaceae families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 4, 1, 125-133, 1997.

33.YILDIRIMLI, Ş., New fioristic records from Turkey, C.Ü. Fen-Ed. Fak. Fen Bilimleri Derg., 4, 2, 169-179, 1986.

34.YILDIRIMLI, Ş., Türkiye'den yeni floristik kayıtlar, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10,49-61, 1989.

35.YILDIRIMLI, Ş., The chorology of Turkish species of Apiaceae family, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 4, 2, 105-128, 1997.

36.YILDIRIMLI, Ş., Türkiye'den Brassicaceae {Cruciferae) familyasından çeşitli kareler için yeni floristik kayıtlar, Türk Botanik Dergisi, 18, 4, 389-392, 1994.

37.YILDIRIMLI, Ş., Türkiyedeki çeşitli kareler için yeni floristik kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 1, 1, 41 -47, 1994.

38.YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of Actinidiaceae, Apocynaceae, . Aquifohaceae and Araliaceae families, Ot Şist. Bot. Derg., 5, 1, 107-110, 1998.

39.YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of Balsaminaceae, Basallaceae, Begoniaceae, Berberidaceae, Betulaceae and Bignoniaceae families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 7, 1, 257-262, 2000.

40.YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of Boraginaceae family, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 7, 2, 257-272, 2000.

41.YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of Cactaceae, Calycanthaceae and Campanulaceae families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8, 2, 157-171, 2001.

42.YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of Cannabaceae, Capparaceae and Caprifoliaceae families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9, 1, 153-158, 2001.

43.YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of Caryophyllaceae, Casuarinaceae, Celastraceae, Ceratophyllaceae and Cercidiphyllaceae families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9, 2, 175-199, 2002.

44.YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of Chenopodiaceae, Cistaceae, Convolvulaceae, Cornaceae and Corylaceae families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 10,1,203-215,2003.

45.YILDIRIMLI,Ş.,The chorology of the Turkish species of Crassulaceae, Cucurbitaceae, Cuscutaceae and Cynocrambaceae families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 10, 2, 249-263, 2003.

46.YILDIRIMLI Ş., The chorology of the Turkish species of Datiscaceae, Dipsacaceae and Droseraceae families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 11, 1, 163-172, 2004. (Printed date: December 2006).

47.YILDIRIMLI Ş., The chorology of the Turkish species of Ebenaceae, Elaeagnaceae, Elatinaceae, Empetraceae, Ericaceae and Euphorbiaceae families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 11, 2, 207-218, 2004. (Printed date: December 2006).

48.YILDIRIMLI Ş. (2005). The chorology of the Turkish species of Fabaceae family, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 12 (1): 117-170. (Printed date: December 2006).

49.YILDIRIMLI Ş., The chorology of the Turkish species of Fagaceae and Frankeniaceae families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 12, 2, 191-196, 2005. (Printed date: December 2006).

50.YILDIRIMLI Ş., The chorology of the Turkish species of Gentianaceae, Geraniaceae, Gesneriaceae, Globulariaceae and Grossulariaceae families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 13, 1, 183-194, 2006.

51.YILDIRIMLI Ş., The chorology of the Turkish species of Haloragidaceae, Hamamelidaceae,Hippocastanaceae,Hippuridaceae,Hydrangeaceae,Hydrophyllaceae, Hypericaceae,Illecebraceae and Juglandaceae families,Ot Sistematik Botanik Dergisi, 13,2, 199-212,2006.

52.YILDIRIMLI, Ş., DÖNMEZ, A.A., Türkiye Florası için iki yeni yetiştirme familya, birçok tür ve çeşitli kare kayıtları. Ot Sistematik Botanik Dergisi 5(1): 59-73. (1998).

53.ÜNAL, A., DİNÇ, M., Ekicek dağı (Aksaray) ve çevresinin florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 7, 2, 89-111, 2000.

54.ÇELİK, N., DÖNMEZ, E., Ihlara vadisi (Aksaray) florası, C. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Dergisi, 21, 1999.

55.VURAL, M., KOL, Ü., ÇOPUROĞLU, S., UMUT, B., Göreme Milli Parkındaki Bitkilerin Tespiti ve Bunların Peyzaj Mimarisi Yönünden Değerlendirilmesi, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Serisi, 263, 1-93, 1996.

56.VURAL, C, AYTAÇ, Z., The flora of Erciyes dağı (Kayseri, Turkey), Turk J Bot, 29, 185-236,2005.

57.HAMZAOĞLU, E., Kervansaray dağının florası (Kırşehir), Ot Sistematik Botanik Dergisi, 3, 1, 1-24, 1996.

58.ELÇİ, B.T., ERİK, S., Flora of Kirmir valley (Güdül, Ankara), Turk J Bot, 29, 435-461,2005.

59.ANONİM, 1975-2005 Yılları Arasındaki Meterolojik Veriler, Çevre ve Orman Bakanlığı D.M.İ Gn. Müd., Ankara, 2006.

60.AKMAN, Y., İklim ve Biyoiklim, Palme Yayınları, Ankara, 1990.

61.YILDIRIMLI, Ş., A preliminary monograph of Noaea Moq. (Chenopodiaceae), Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9, 2, 1-18, 2002.

62.ÇETİK, A.R., VURAL, M., DURAL, H., Konya-Aksaray-Hirfanlı barajı yörelerinden toplanan bazı bitkilerin listesi, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2, 149-166, 1982.

63.RAUNKIAER, C, The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography, Clarendon Press, Oxford, 1934.

64.ÇETİK, R., Vejetasyon Bilimi, Ülkemiz matbaası, İzmir, 1973.

65.BASER, K.H.C., DEMİRCİ, B., DUMAN, H., Composition of the essential oils of two endemic species from Turkey: Achillea lycaonica & A. ketenoglui, Chemistry of Natural Compounds, vol. 37, no: 3, 2001.

Kaynak Göster