Niğde-Ulukışla arasında kalan bölgenin florası

Bu araştırma, Niğde-Ulukışla arasının florasını kapsamaktadır. Araştırma alanı, Davis'in kareleme sistemine göre C5 karesine dahildir. Araştırma alanından toplanan bitki örneklerinin değerlendirilmesi sonucu 60 familya ve 234 cinse ait 423 tür, 6 alttür ve 1 varyete tespit edilmiştir. Bu taksonların 66 tanesi (% 15) Türkiye için endemiktir. Fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları ise % 31.2 İran-Turan, % 4.9 Akdeniz ve % 4.2 Avrupa-Sibirya şeklindedir. En çok türe sahip familyalar sırasıyla Fabaceae (% 13.3), Asteraceae (% 11.9), Lamiaceae (% 8.4), Poaceae (% 7.4), Brassicaceae (% 6.9), Boraginaceae (% 5.8)'dir. Bu çalışma sonucunda C5 karesi için yeni kayıt olan 13 takson tespit edilmiştir.

The flora of region Niğde and ulukışla around

In this research, the flora of between Niğde and Ulukışla has been investigated. The research area according to Davis's grid system is in the C5 square. The 423 species, 6 subspecies and 1 varieties were established; belonging to 234 genera and 60 families, after identification of the plant specimens collected from the research area. The number of endemic taxa is 66 (15 %). The distribution of the taxa according to the floristic regions, Irano-Turanian elements with the rate of 31.2 %, Mediterranean elements with the rate of 4.9 %, Euro-Siberian elements with the rate of 4.2 % has been found. The families which have the most taxa are as follows: Fabaceae (13.3 %), Asteraceae (11.9 % ), Lamiaceae (8.4 %), Poaceae (7.4 %), Brassicaceae (6.9 %), Boraginaceae (5.8 %). As a result 13 new records were determined for the C5 square.

Kaynakça

NİĞDE VALİLİĞİ, Niğde İl Yıllığı, Niğde, 1973.

DAVIS, P.H. (Ed.), Flora of Turkey and The East Aegean Islands, vol. 1-9, Edinburgh Univ. Press.,Edinburgh, 1965-1985.

ATABAY, E., AYHAN, A., Niğde-Ulukışla-Çamardı-Çiftehan Yöresinin Jeolojisi, MTA Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara, 1986.

OKTAY, F.Y., Ulukışla ve çevresinin stratigrafisi ve jeolojik evrimi, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni,25, 1, 15-24, 1982.

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Niğde İli Arazi Varlığı, Ankara,1973.

AKMAN, Y., Climats et Bioclimats Mediterraneenne en Turquie, Ecologia Mediterraneenne, 8,1/2, 73-87, 1981.

AKMAN, Y., İklim ve Biyoiklim, Ankara, 1990.

DAVIS, P.H., MILL, R.R., TAN, K., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 10 (suppl.)Edinburgh, 1988.

TUTIN, T.G., al., Flora Europaea, Cambridge Univ. Press, vol. 1-5, 1964-1981.

EVAN.G., TOWNSEND, C.C., Flora of Iraq, Baghdad 1966-1980.

BOISSIER, E., Flora Orientalis, vol. 1-5, Geneva, 1865-1888.

RECHINGER, K.H., Flora Iranica, Akademische Druck Verlanglanstalt, Graz-Austria, 1965-1977.

KOMAROV, V.L., Flora of the USSR, Moskova-Leningrad, 1949.

ZOHARY, M., (ed.), Flora Palaestina, 1-4 (text and plate), Israel, 1966-1986.

HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, J19 Paftası, Ankara, 1982.

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ortalama Ekiztirem Sıcaklık ve Yağış Değerleri Bülteni, Ankara, 1990.

ÖZTÜRK, M.A., SEÇMEN, Ö., Bitki Ekolojisi, Bornova-İzmir, 1992.

DONNER, J., Verbreitungskarten zu P.H. Davis, Flora of Turkey, 1-8, Linzer Biol. Beitr., 17/1-120, 1987.

DONNER, J., Verbreitungskarten zu P.H.Davis, Flora of Turkey, 9, Linzer Biol. Beitr., 19/1, 3-16, 1987.

DONNER, J., Distribution maps to P.H.Davis, Flora of Turkey, 1-10, Linzer Biol. Beitr., 22/2, 381-515,1990.

YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of Boraginaceae family, OT Sistematik Botanik Dergisi, 7, 2, 257-272, 2000.

YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of Apiaceae family, OT Sistematik Botanik Dergisi, 4, 2,105-128, 1997.

YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of Crassulaceae, Cucurbitaceae, Cuscutaceae and Cynocrambaceae families, OT Sistematik Botanik Dergisi, 10, 2, 249-263, 2003.

ORCAN, N., YAYLALIOĞLU, E., C5 Karesi için yeni floristik kayıtlar, OT Sistematik Botanik Dergisi, 7,1,83-87,2000.

SAVRAN, A., DURAL. H., BAĞCI, Y., Türkiye florasındaki C5 karesi için yeni floristik kayıtlar, OT Sistematik Botanik Dergisi, 6, 1, 67-74, 1999.

BAĞCI, Y., DURAL, H., SAVRAN, A., B5 ve C5 Karelerinden yeni floristik kayıtlar, OT Sistematik Botanik Dergisi, 5, 2, 71-78, 1998.

SAVRAN, A., DURAL. H., BAĞCI, Y., Türkiye florasındaki C5 karesi için yeni floristik kayıtlar, OT Sistematik Botanik Dergisi, 4,1, 87-94, 1997.

ALPINAR, K., New records for grid squares in the Flora of Turkey, Türk Botanik Dergisi, 19, 6, 611-613, 1995.

EYCE, B., OCAKVERDİ, H., Melendiz dağları (Niğde) florasına katkılar, Doğa, TU Botanik Dergisi,1987.

DÜZENLİ, A., Hasan dağının bitki ekolojisi ve bitki sosyolojisi yönünden araştırılması, Orman Araştırma Enstitüsü Dergisi, 22, 2, 7-53, 1976.

VURAL, M., ÇOPUROĞLU, S., KOL, Ü., UMUT, B., Göreme Milli Parkındaki Bitkilerin Tespit ve Bunların Peyzaj Mimarisi Yönünden Değerlendirilmesi, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları,Teknik Bülten, 263, 1996.

AYTAÇ, Z., The revision of the Section Dasyphyllium Bunge of the Genus Astragalus L. of Turkey, Tr. J.Botany, 21, 1,31-59, 1997.

AYTAÇ, Z., ÜNAL, F., PINAR, M., Morphological, palynological and cytotaxonomical study of Ebenus longipes Boiss. et Bal., and E. argentea Siehe ex Bornm. (Leguminosae) from Turkey, Israel Journal of 43.Plant Sciences, 48, 317-319, 2000.

YILDIRIMLI, Ş. A preliminary monograph of Noaea Moq. (Chenopodiaceae), Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9, 2, 1-18, 2002.

Kaynak Göster