Effects of effluent and wastewater of pulp-mill on cell division of Triticum aestivum L.

Kağıt fabrikası çıkış sularının ve atık sularının hücre bölünmesi üzerindeki etki-leri ve kromozom anormallikleri Triticum aestivum kök ucu hücrelerinde çalışılmıştır. Kağıt fabrikası çıkış sularında bulunan ağır metallerin T. aestivum'da kromozom düzensizliklerine neden olduğu belirlenmiştir. Kağıt fabrikası çıkış suları ve atık suları mitotik indeksi (MI) geriletmiştir. Mitotik indeks kontrolde 5.6, A ve B örnek-lerinde ise sırası ile 4.4 ve 3.4 olarak bulunmuştur. Kağıt fabrikası çıkış suları ve atık suları köprü ve fragmentler, micronukleuslar, c-mitozu ve kromozom sıkışıklığı şeklinde mitotik düzensizliklere neden olmuştur. Gözlenen kromozom anormalliklerinin ana tipi köprüler ve fragmentlerdir. Örnek A ve B de köprü ve fragmentler bölünmekte olan hücrelerin sırası ile % 7.18 ve % 8.18 olarak gözlenmiştir. Kromozom sıkışıklığı A ve B örneklerinde sırası ile %2.59 ve %3.69 olarak bulunmuştur. Bölünmekte olan hücrelerde gözlenen micronüclei oranı A ve B örneklerinde sırası ile %4.31 ve %5.54'dür. Yukarıda belirtilen düzensizliklere ilaveten c- mitozu A ve B örneklerinde sırası ile %1.44 ve % 2.58 olarak gözlenmiştir.

Kağıt fabrikası atık sularının Triticum aestivum L. türünün hücre bölünmesi üzerindeki etkileri

The effects of the effluents and waste water of kraft mill on cell division and chromo-some abnormalities in the root tips of Triticum aestivum has been studied. It has been established that the heavy metals present in the effluents of kraft mill induce chromosomal aberrations in T.aestivum. The mitotic index (MI) has been decreased by the effluents and waste water of pulp mill. In A and B samples the mitotic index was found as 5.6 in control, 4.4. and 3.4 in Sample A and B respectively. The effluents and waste water of kraft mill cause mitotic irregulatorities, including bridges and fragments, micronuclei, c-mitosis, and chromosome stickiness. The main type of the observed chromosomal abnormalities are bridges and fragments. Bridges and frag-ments percentages in the divided cells were found as 7.18 % and 8.18 % in A and B sam-ples respectively. Chromosome stickiness were found 2.59 % and 3.69 % in A and B sam-ples respectively. The observed ratios of micronuclei of divided cells were 4.31 % and 5.54 % in sample A and B respectively. In addition to the aberrations mentioned above, c-mito-sis was observed in ratio of 1.44 % and 2.58 % in A and B samples respectively.

Kaynak Göster