B3 Karesinden yeni floristik kayıtlar

Bu araştırmada, B3 karesinden toplanan 34 vasküler bitki türü, yeni kayıt olarak ve-rilmektedir.

Kaynak Göster