TRABZON ÇAMBURNU TERSANESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Trabzon bulunduğu coğrafi konum itibariyle, geçmişten günümüze Doğu Karadeniz’in denizyolu ulaşım merkezi olmuştur. Bölgede uluslararası ticaretin yanı sıra balıkçılıkta yaygın olarak yapılmaktadır. Dünden bugüne bölgede kullanılan balıkçı teknelerin sayılarında önemli bir artış yaşanmıştır. Doğu Karadeniz’in balıkçı teknesi talebinin büyük bir bölümü Çamburnu Tersanesi tarafından karşılanmaktadır. Çamburnu Tersanesi 20. yy başlarında küçük ölçekli ahşap tekne imalatı ile başlayıp günümüzde modern yapıya sahip teknelerin imal edildiği bir sanayi merkezi haline gelmiştir. Araştırma kapsamında Çamburnu Tersanesi İşletme sahası içerisinde yer alan tersane müdürleri ve eski çalışanları ile röportaj yapılmıştır. Bu çalışmada Doğu Karadeniz için önemli bir yere sahip olan Trabzon Çamburnu Tersanesinin dünden bugüne tarihsel gelişimi araştırılmıştır

HISTORICAL DEVELOPMENT OF TRABZON ÇAMBURNU SHIPYARD

As for the geographical location of Trabzon, it has been the center of maritime transportation in the past to the present Eastern Black Sea. The international trade in the region is carried out widely, as well as fishing. There has been a significant increase in the number of fishing boats used in the region from yesterday to today. A large part of the fishing vessels demand is met by Çamburnu Shipyard in the Eastern Black Sea. In the early 20th century Çamburnu Shipyard began by manufacturing small wooden boat that are manufactured today has become an industrial center with modern building boats. Within this research was interviewed with shipyard managers and former employees of Çamburnu Shipyard. In this study Trabzon Çamburnu Shipyard historical development was investigated, which has an important place for the Eastern Black Sea from past to today

Kaynak Göster

APA Yüksekyıldız, E , Uğurlu, Ö , Yıldırım, U , Başar, E . (2015). TRABZON ÇAMBURNU TERSANESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 58-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290159