OTEL İŞLETMELERİNİN KAT HİZMETLERİ BİRİMİNDE ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Günümüzde çok sayıda insan çalışma şartlarından dolayı iş yaşamında tükenmişlik duygusu yaşamaktadır. Özelikle insan ilişkilerinin ön plana çıktığı otel işletmelerinde çalışanların, işin doğası gereği tükenmişlik duygusu yaşama riski yüksektir. Otel işletmelerinin en önemli birimlerinden biri de kat hizmetleridir. Birimin çalışma koşulları ve tükenmişliğin sonuçları da göz önünde alındığında işletmelerin önemle üzerinde durması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Birim çalışanlarının tükenmişlik duygusu yaşayıp yaşamadığını, tükenmişlik düzeylerini, tükenmişliğin belirtilerinden hangileri ile karşı karşıya olduklarını ortaya koyabilmek amacıyla, Belek’teki otel işletmelerinin kat hizmetleri birimi çalışanlarına anket uygulanmıştır. Çalışanların, duygusal tükenme ve duyarsızlaşmayı yüksek düzeyde yaşamalarına rağmen, yüksek düzeyde kişisel başarı hissine sahip oldukları tespit edilmiştir

A SURVEY ON THE IDENTIFICATION OF BURNOUT SYNDROME: THE HOUSEKEEPING DEPARTMENT AT HOTEL ESTABLISHMENTS

Many people have been experiencing burnout syndrome in business life because of the hard working conditions recently. Especially the possibility of burnout syndrome is high in the people who work at hotel establishments in which the human relations are extremely important due to the nature of this work. One of the most important departments in hotel establishments is the housekeeping department. Considering both-the working conditions of this department and the results of burnout syndrome, this syndrome emerges as an important issue on which the establishments should focus their attention considerably. The housekeeping department employees in the hotel establishments in Belek were surveyed in order to reveal whether the housekeeping department employees experience burnout syndrome, the level of syndrome and which of the signs of syndrome they are faced with. Despite the employees experiencing emotional burnout and depersonalization in high level, it has been identified that they have high levels of the feeling of personal achievement

Kaynak Göster

APA Özdemir Yılmaz, G , Demir, G . (2014). OTEL İŞLETMELERİNİN KAT HİZMETLERİ BİRİMİNDE ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (10) , 23-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27564/290013