HAYDARPAŞA-İZMİT DEMİRYOLU VE İSKELELERLE İLİŞKİSİ

3 Mayıs 1873’te ulaşıma açılan Haydarpaşa-İzmit Demiryolu, Osmanlı topraklarında devlet olanakları ile yapılan ilk demiryoludur. Hattın inşaatında, kolaylık sağlaması için deniz ulaşımından da yararlanılmıştır. Bu amaçla Bostancı, Pendik, Eskihisar, Diliskelesi ve İzmit iskeleleri güçlendirilmiş ve kullanılmıştır. Yaklaşık 7 yıl devlet tarafından işletilen hat, daha sonra İngilizlere kiralanmıştır. Sekiz buçuk yıl İngiliz idaresinde işletilen hat, Ankara’ya uzatılması için daha sonra İngilizlerden zorla alınıp Almanlara verilmiştir. Çalışmada, 19.yy’ın son çeyreğinde Haydarpaşa-İzmit Demiryolu’nun Anadolu Demiryolları’nın bir parçası olmadan önce geçirdiği aşamalar ele alınacaktır

Haydarpaşa-İzmit Railway and its relation with Piers

Haydarpaşa-İzmit Railway, which was opened in 3rd May 1873, is the first public railway that constructed by the state . The construction of line also benefited from the maritime transport. Bostancı, Pendik, Eskihisar, Diliskelesi and İzmit piers were improved and used for this reason. The line run by the state for 7 years; then leased to the British. After running for eight and a half year by British, Ottoman Government forcibly took the line from British and gave it to the Germans. In this study, the stages of the Haydarpaşa-İzmit Railway will be discussed before becoming the part of Anatolian Railways during the last quarter of the 19th century

Kaynak Göster

APA Kaynar, İ . (2015). HAYDARPAŞA-İZMİT DEMİRYOLU VE İSKELELERLE İLİŞKİSİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 136-148 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290164