TEFSİR KOORDİNASYON TOPLANTILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bu makalede, Tefsir Ana Bilim Dalı Koordinasyon toplantılarına temas edeceğiz. Yaklaşık on yıla varmak üzere olan bu toplantılarda konuşulan konular, dile getirilen öneriler, teklifler ve sorunları genel bir değerlendirmeye tabi tutacağız. Bunu yaparken özellikle Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’in eğitim ve öğretime tabi tutan Tefsir İlminin ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinde nasıl okutulduğu ve bu derslerin daha verimli hale getirmek için ne gibi teklif ve önerilerde bulunulduğu konu edecek sonrada genel tablonun bir değerlendirmesini yapacağız.

The meetings of the coordination department of interpretation

In this article, we will contact the meetings of the Coordination Department of Interpretation. The topics discussed at these meetings in order to reach nearly ten years, said the recommendations, proposals and issues will keep an overall assessed. In doing so, especially the Book of Allah, the Quran Tafsir Subjects, the country holding the theological faculties of education and training in how to be taught / taught to, and what kind of courses on offer and suggestions to make it more efficient will be subject to an assessment of the overall picture then will do.

Kaynakça

[1] Çalışkan, İsmail, 1. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Tefsir Anabilim Dalı Eğitim -Öğretim Problemleri Sempozyumu (11-12 Haziran 2005 Van), Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, X/1, 273-277.

[2] Çalışkan, İsmail, Tefsir Anabilim Dalı II. Koordinasyon Toplantısı, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, X/2, 2006, 469-474.

[3] Çalışkan, İsmail ve Yusuf Alemdar, İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı,Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XII, I, 2008, sayfa: 495-500

[4] Çalışkan, İsmail, Tefsir Anabilim Dalı VI. Koordinasyon Toplantısı Günlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIII/1, 2009, 341-345

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

1.7b 484