Geri Çekme Notu/Retraction note: Hepatit B ve Hepatit C Virüsleriyle Karşılaşmış Olan Böbrek Nakilli Hastaların Klinik Seyrinin İzlenmesi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi 2019; 14(2):57-62.

Geri Çekme Notu/Retraction note for: Hepatit B ve Hepatit C Virüsleriyle Karşılaşmış Olan Böbrek Nakilli Hastaların Klinik Seyrinin İzlenmesi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi 2019; 14(2):57-62. Clinical Course of the Kidney Transplant Patients, Who are Met with Hepatitis B and Hepatitis C Viruses. Journal of Nephrology Nursing 2019; 14(2):57-62. Yukarıda başlığı verilen makale yazarlar tarafından; başka bir araştırmacının tez çalışması ile isim benzerliğinin olduğu, yazarlar arasında bu araştırmacıya sehven yer verilmediği ve yazarlar arasında çıkar çatışması oluştuğu gerekçesiyle geri çekilmiştir.Bu makale geri çekilmiştir. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hemsire/issue/45515/503826 
Anahtar Kelimeler:

geri, çekme, notu

Retraction note: Clinical Course of the Kidney Transplant Patients, Who are Met with Hepatitis B and Hepatitis C Viruses. Journal of Nephrology Nursing 2019; 14(2):57-62.

Retraction note for Clinical Course of the Kidney Transplant Patients, Who are Met with Hepatitis B and Hepatitis C Viruses. Journal of Nephrology Nursing 2019; 14(2):57-62.

___

Hepatit B ve Hepatit C Virüsleriyle Karşılaşmış Olan Böbrek Nakilli Hastaların Klinik Seyrinin İzlenmesi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi 2019; 14(2):57-62.

Clinical Course of the Kidney Transplant Patients, Who are Met with Hepatitis B and Hepatitis C Viruses. Journal of Nephrology Nursing 2019; 14(2):57-62.

___

Vancouver Mert S. , Sinangil A. , Barlas İ. S. , Atan Uçar Z. , Koc Y. , Ecder T. , Akin E. B. Geri Çekme Notu/Retraction note: Hepatit B ve Hepatit C Virüsleriyle Karşılaşmış Olan Böbrek Nakilli Hastaların Klinik Seyrinin İzlenmesi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi 2019; 14(2):57-62.. Nefroloji Hemşireliği Dergisi. 2021; 16(3): 181-181.
Nefroloji Hemşireliği Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği

14.1b6.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Yaşam Doyumu ve Etkileyen Faktörler/The Life Satisfaction and Affecting Factors in Patients Receiving Hemodialysis Treatment

Safiye YANMIŞ, Mukadder MOLLAOĞLU

Geri Çekme Notu/Retraction note: Hepatit B ve Hepatit C Virüsleriyle Karşılaşmış Olan Böbrek Nakilli Hastaların Klinik Seyrinin İzlenmesi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi 2019; 14(2):57-62.

Saliha MERT, Ayşe SİNANGİL, İlhami Soykan BARLAS, Zuhal ATAN UÇAR, Yener KOC, Tevfik ECDER, Emin Barış AKİN

Hemodiyaliz Hastalarında Algılanan Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri/Perceived Social Support and Hopelessness Levels in Hemodialysis Patients

Zeliha BÜYÜKBAYRAM, Derya BIÇAK AYIK, Derya AKSOY İL

Yaşlı Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyon Değerlendirmesi; Tek Merkez Verileri/Malnutrition Evaluation in Elderly Hemodialysis Patients; Single Center Data

Funda DATLI YAKARYILMAZ, İrem PEMBEGÜL, Özgül BALSEVEN

Meslek Yüksekokulu Sağlık Programı ile Sosyal ve Teknik Programda Okuyan Öğrencilerin Organ Bağışı Konusundaki Bilgi ve Düşüncelerinin Belirlenmesi/Determining the Knowledge and Thoughts on Organ Donation of Students in Vocational School Health Program and Social and Technical Program

Sevda TÜZÜN ÖZDEMİR

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Depresyon, Anksiyete, Stres Durumları ve Diyaliz Semptomlarıyla İlişkisi/The Relationship of Patients Receiving Hemodialysis with Depression, Anxiety, Stress Conditions and Dialysis Symptoms

Songül DEMİROĞLU, Elif BÜLBÜL

Editörden/ Editorial

Yasemin TOKEM

Hemodiyaliz Hastalarında Koronavirüs Prevalansı ve Klinik Seyri/ Prevalence and Progress of Coronavirus in Hemodialysis Patients

Can HÜZMELİ, Mustafa GÜR, Ali BORAZAN

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Fistül Bakımı ve Korunması Konusunda Bilgi ve Davranışlarının Belirlenmesi/Determining of knowledge and behaviors about fistula care and protection of patients undergoing hemodialysis treatment

Yeliz DOKANAKOĞLU, Yasemin TOKEM, Fatma İLTUŞ

Yüksek Kaliteli Hedefe Yönelik Periton Diyalizi - Periton diyalizi reçeteleme/ High-quality Goal-directed Peritoneal Dialysis- Prescribing Peritoneal Dialysis

Can HÜZMELİ