Salgın Hastalıkların Gölgesinde Yaşamak

Kaynakça

Demirel, Y. (ed.) (2019). Bâkî muhabbet. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Çeçen, H. (1996). Fıtnat Hanım hayatı, sanatı ve divanı-inceleme-metin. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kılıç, O. (2020). Tarihte küresel salgın hastalıklar ve toplum hayatına etkileri. Küresel Salgının Anatomisi, İnsan ve Toplumun Geleceği. (Muzaffer Şeker vd., ed.). Ankara: TÜBA, 15-53.

Kierkegaard, S. (2010). Ölümcül Hastalık Umutsuzluk. 5. Basım, çev. M. M. Yakupoğlu, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Öztürk, M. (2020). Divan şiirinde veba. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (6), 125-154.

Sarı, N. (2012). Tıp. DİA, c. 41, İstanbul, 101-111.

Sarıyıldız, G. (2001). Karantina. DİA, C. 24, İstanbul, 463-465.

Sartre, J.-P. (2011). Varlık ve Hiçlik. 4. Basım, çev. T. Ilgaz, G. Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki Yayınları.

Varlık, N. (2011). Tâun. DİA, c. 40, İstanbul, 175-177.

Yılmaz, Ö. (2017). 1847-1848 kolera salgını ve Osmanlı coğrafyasındaki etkileri. Avrasya İncelemeleri Dergisi, 6 (1), 23-55.

Kaynak Göster