SÜRGÜN BİR KALEM SAHİBİNİN ELİNDEN TUTMAK

Şimdiye kadar sürgün deyince hep sürgünün menfi yani kötü taraflarından bahsedildi. Şimdi burada daha öncekilerden farklı olarak sürgün edilen kişiye yani menfiye yapılan yardımlar üzerinde duruldu. 19. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk yarsına kadar olan zaman dilimi içerisinde kalem sahibi menfi kişilerden ve bu kişilerin karşılaştıkları yardımlar anlatıldı. Bu yardımların ne şekilde yapıldığı, nasıl yardım edildiği ve yapılan yardım karşılığında yardımı alan menfinin tavrı hakkında bilgi verildi. Çalışmada menfilere en çok yardım eden kişiler olarak ilk sıralarda yer alan Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa, Recep Paşa, Halil Rıfat Paşa ve Nazım Paşa üzerinde duruldu. Özellikle bu kişilerden bahsedilmesinin sebebi adı verilen bu yöneticilerin, mahiyetindeki sürgünlere diğer idarecilerden farklı olarak yardım etmiş olmalarıdır. Eğer varsa yardım eden idarecilerin bu yardımları karşılığında karşılaştıkları bir güçlük, yaşadıkları kötü bir olay veya muhatab oldukları bir muamele varsa onlardan da bahsedildi. Çalışmanın son bölümünde de hazırlarken faydalandığımız kaynaklar alfabetik olarak sıralandı.

A Pen Holder to Hold The Hands of Relegation

So far, so bad negative sides of exile exile deyince always mentioned. Now here is different than its predecessors had been exiled as a person focused on the contribution made to the exile. 19. 20th century The first mid-century, the time from the negative people in the pen holder, and aid those faced by people described. This is the way of aid, how to help in exchange for aid and assistance has been given information about the attitude of the exile. In the study, those exiles to help the most top-ranked Cypriot Mehmet Kamil Pasha Recep Pasha, Halil Rıfat Pasha and focused on Nazim Pasha. Especially because the people who called the mention of these managers, administrators, unlike other exiles helped that they are attributable. If there is a difficulty faced by helping administrators in exchange for this aid, their ill-treatment if you have an event or an addressee that is mentioned in them. Utilizing resources in the last part of the study, preparing Sorted alphabetically.

___

APA Acehan, A . (2011). SÜRGÜN BİR KALEM SAHİBİNİN ELİNDEN TUTMAK . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 4 (7) , 303-328 .