Incidental detection of a benign thymoma on Tc-99m MIBI myocardial perfusion study

Teknesyum-99m methoxy-isobutylisonitrile (Tc-99m MIBI), miyokard perfüzyon sintigrafisinde (MPS) rutin kullanılan bir radyofarmasötiktir. Aynı zamanda tümör araştırma ajanıdır. Burada, 51 yaşında koroner anjiografi sonrası devamlı göğüs ağrıs nedeniyle Tc- 99m MIBI MPS yapılan erkek bir hasta sunuyoruz. İşlenmemiş görüntülerde toraksta anormal MIBI tutulumu görülmüştür. Bu bulgu daha ileri tetkik ve torakotomi yapılmasına neden olmuş ve lezyonun benign timoma olduğu kanıtlanmıştır. Timomalar, sıklıkla asemptomatiktirler veya spesifik olmayan belirtilere sahiptirler. Herhangi bir nedenle yapılan görüntüleme sonucu tesadüfen saptanırlar. Bu olgu ile MPS sırasında, kalp dışı patolojiler hakkında değerli bilgi verebilecek tutulumların farkına varılması açısından işlenmemiş verilerin her zaman gözden geçirilmesi gerekliğini vurgulamak istedik. (MIRT 2011;20:73-74)

Tc-99m MIBI miyokard perfüzyon çalışmasında rastlantısal olarak saptanan bir benign timoma olgusu

Technetium-99m methoxy-isobutylisonitrile (Tc-99m MIBI) is a routinely used radiopharmaceutical for myocardial perfusion scintigraphy (MPS). It is also a tumor seeking agent. Here, we present a case of 51 year old male who underwent Tc-99m MIBI myocardial perfusion study due to permanent chest pain after coronary angiography. Abnormal MIBI uptake in the thorax was detected in the raw images. This single finding led to further investigation and thoracotomy proved that the lesion was benign thymoma. Thymomas are often asymptomatic or have a non-specific presentation. They are often detected coincidentally on images performed for any other reasons. We wanted to emphasize that during of MPS, the raw data should always be reviewed as occasionally valuable additional information on noncardiac pathology could be recognized by extracardiac uptake, as in this case. (MIRT 2011;20:73-74)

Kaynakça

1. Santana L, Givica A, Camacho C; Armed Forces Institute of Pathology. Best cases from the AFIP: thymoma. Radiographics 2002;22:95-102.

2. Restrepo CS, Pandit M, Rojas IC, Villamil MA, Gordillo H, Lemos D, Mastrogiovanni L, Diethelm L. Imaging findings of expansile lesions of the thymus. Curr Probl Diagn Radiol 2005;34:22-34.

3. Kim SJ, Kim IJ, Kim YK. Tc-99m MIBI, Tc-99m Tetrofosmin, and Tc-99m (V) DMSA accumulation in recurrent malignant thymoma. Clin Nucl Med 2002;27:30-33.

4. Erdo¤an S, fien S, fientürk E, Afflin H. Unexpected extramyocardial Tc-99m MIBI uptake: detection of non-myastenic thymoma. Turk J Nucl Med 2006;15:116-119.

5. Adalet I, Kocak M, Ece T, Y›lmazbayhan D, Cantez S. Tc-99m MIBI and TI-201 uptake in a benign thymoma. Clin Nucl Med 1995;20:733-734.

Kaynak Göster

Molecular Imaging and Radionuclide Therapy
  • ISSN: 2146-1414
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1992

1.3b495

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tc-99m HIG scintigraphy in detection of active inflammation in ankylosing spondylitis

ÖZHAN ÖZDOĞAN, Berna DEĞİRMENCİ, Özlem ŞENOCAK, Selmin GÜLBAHAR, Gülhan ARSLAN, Cengiz TAŞÇI, Elif AKALIN, Hatice DURAK

Bone mineral densitometry findings of children with newly diagnosed celiac disease

TANSEL ANSAL BALCI, Zehra Pınar KOÇ, Hüseyin Aydın MİTİL

The efficacy of magnetic resonance imaging and x-ray in the evaluation of response to radiosynovectomy in patients with hemophilic arthropathy

TAMER ÖZÜLKER, Filiz ÖZÜLKER, Esin DERİN, MEHMET ALTUN, Gönül AYDOĞAN, Emine TÜRKKAN, MÜJDAT ADAŞ, Murat TONBUL, Tevfik ÖZPAÇACI, FUNDA HATİCE SEZGİN, Hülya DEĞİRMENCİ

Findings on fluorine-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in a patient with malignant pheochromocytoma

Pelin KARA ÖZCAN, TAYLAN KARA, GONCA KARA GEDİK, Oktay SARI, ÖZLEM ŞAHİN

Rare thyroid cartilage and diaphragm metastases from lung cancer visualized on F-18 FDG-PET/CT imaging

Pelin KARA ÖZCAN, GONCA KARA GEDİK, Oktay SARI, Orhan ÖZBEK

Incidental detection of a benign thymoma on Tc-99m MIBI myocardial perfusion study

Funda AYDIN, Evrim BUDAK SÜRER, Levent DERTSİZ, AYTÜL BELGİ YILDIRIM, AHMET GÖKHAN ARSLAN, Fırat GÜNGÖR

F18-FDG PET/CT scanning in angiosarcoma: report of two cases

Emel TOKMAK, ELGİN ÖZKAN, Şule YAĞCI, K. Metin KIR

The agreement between blood pool - delayed bone scintigraphy and Tc-99m human immunoglobulin G (HIG) scintigraphy in the determination of the presence and severity of inflammatory arthritis

Gülizar KAÇAR, CAHİT KAÇAR, Fırat GÜNGÖR