Comparison of Radiochemical and Chemical Impurities in Liquid Wastes of Two Different 68Ge/68Ga Generators used in Nuclear Medicine PET Chemistry

Objectives: Germanium-68/gallium-68 (68Ge/68Ga) generator eluate contains a number of metal cations that can compete with 68GaCl3, reducing specific radioactivity. The first step in peptide labeling with 68GaCl3 is to remove 68Ge and several other metals with a long half-life. In this purification step, the elution residue that is passed through the cartridge is collected in glass waste bottles. Waste management is included in good production practices, and in particular, the activity of long half-life 68Ge (270.95 days) and other toxic metal levels need to be examined. Our objective in this study is to determine the 68Ge activity in liquid waste produced by the generation of 68Ga and heavy metal concentrations from the generator column materials and to assess whether it can be disposed of as normal waste. Methods: Liquid wastes produced by passing the 68Ge/68Ga generator eluate of 2 different identities via PSH+ cartridge have been analyzed with the inductively coupled plasma mass spectrometry device in the advanced technology application and research center of our university. Results: The average of the 68Ge radioactive pollution was estimated to be 0.142 ppm (μg.mL-1) in the liquid waste analysis after passing through the PSH+ cartridge in the pre-elution in the GalluGEN brand generator. While there was no tin (Sn) impurity, it was determined that the average zinc (Zn) was 1.95 ppm (μg.mL-1) and the average aluminum (Al) impurity was 10.95 ppm (μg.mL-1). While no 68Ge radioactive pollution was determined in the iThemba LABS brand generator, the average Sn was 0.098 ppm (μg.mL-1), average Zn 48.6 ppm (μg.mL-1), and average Al impurity 4.135 ppm (μg.mL-1). Conclusion: All 68Ge/68Ga generators produced have their own certificates. Metallic contamination in the postmarking waste of 68Ge/68Ga generators can be different. It would be a safe method to keep these wastes in place until they are dumped into the sewage systems, given their half-lives in terms of long half-life radioactive metallic contamination.

Nükleer Tıp PET Kimyasında Kullanılan İki Farklı 68Ge/68Ga Jeneratörünün Sıvı Atıklarındaki Radyokimyasal ve Kimyasal Kirliliklerinin Karşılaştırılması

Amaç: Germanyum-68/galyum-68 (68Ge/68Ga) jeneratör sağım eluatında 68GaCl3 ile rekabet edebilen, spesifik radyoaktiviteyi azaltan bir dizi metal katyon bulunmaktadır. 68Ge/68Ga jeneratörlerinde, elüat bileşimindeki metal kontaminasyonu, kolon matrislerine ve sağım yapılan çözücüye bağlı olarak değişir. 68GaCl3 ile peptid işaretlemede ilk basamak uzun yarı ömürlü 68Ge ve birçok metalin uzaklaştırılmasıdır. Bu saflaştırma basamağında kartuştan geçirilen elüsyon artığı cam atık şişelerinde biriktirilmektedir. Atık yönetimi iyi üretim uygulamalarına dahildir ve özellikle atığın uzun yarı ömre sahip 68Ge (270,95 gün) aktivitesinin ve diğer toksik metal içeriğin incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada amacımız 68Ga elde edilmesinde oluşan sıvı atıkta 68Ge aktivitesini ve jeneratör kolon malzemelerinden kaynaklanan ağır metal konsantrasyonlarını belirlemek ve normal atık olarak atılıp atılamayacağını değerlendirmektir. Yöntem: Merkezimizde iki farklı kimlikteki 68Ge/68Ga jeneratör eluatlarının PSH+ kartuşundan geçirilmesi ile açığa çıkan sıvı atıklar, üniversitemiz ileri teknoloji uygulama ve araştırma merkezinde bulunan indüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometres cihazıyla analiz ettirilmiştir. Bulgular: GalluGEN marka jeneratörde ön elüsyonda PSH+ kartuşundan geçtikten sonra sıvı atık analizinde ortalama 68Ge radyoaktif kirlilik 0,142 ppm (μg.mL-1), olarak tespit edildi. Kalay (Sn) safsızlığı yokken, ortalama çinkonun (Zn) 1.95 ppm (μg.mL-1) ve ortalama alüminyum (Al) safsızlığının 10,95 ppm (μg.mL-1), olduğu belirlendi. İThemba LABS marka jeneratör atıklarında 68Ge radyoaktif kirliliği tespit edilmezken, ortalama Sn 0,098 ppm (μg.mL-1), ortalama Zn 48,6 ppm (μg.mL-1) ve ortalama Al safsızlık 4,135 ppm (μg.mL-1) tespit edildi. Sonuç: Üretilen tüm 68Ge/68Ga jeneratörlerinin kendine ait sertifikası bulunmaktadır. 68Ge/68Ga jeneratörlerin işaretleme sonrası atıklarındaki metalik kontaminasyonlar farklı olabilir. Bu atıkların kanalizasyon sistemlerine verilmeden önce içeriklerindeki uzun yarı ömürlü radyoaktif metalik kontaminasyonlar açısında yarı ömürleri dikkate alınarak bekletilmeleri güvenli bir yöntem olacaktır.

Kaynakça

1. Kumar K. The Current Status of the Production and Supply of Gallium-68. Cancer Biother Radiopharm 2020;35:163-166.

2. Meinkin GE, Kurczak S, Mausner LF, Kolsky KL, Srivastava SC. Production of high specific activity 68Ge at Brookhaven National Laboratory. J Radioanal Nucl Chem 2005;263:553-557.

3. International Atomic Energy Agency (2010), Productıon of long lıved parent radıonuclıdes for generators: 68Ge, 82Sr, 90Sr and 188W, Radioisotopes and radiopharmaceuticals Series No.2, IAEA, Vienna.

4. European Pharmacopoeia 8.0, http://193.164.228.37/en/europeanpharmacopoeia-8th-edition-1563.html

5. Velikyan I. 68Ga-Based radiopharmaceuticals: production and application relationship. Molecules 2015;20:12913-12943.

6. Rösch F. Past, present and future of 68Ge/68Ga generators. Appl Radiat Isot 2013;76:24-30.

7. Fitzsimmons JM, Mausner L. Production scale purification of Ge-68 and Zn-65 from irradiated gallium metal. Appl Radiat Isot 2015;101:60-64.

8. Breeman WA, de Jong M, de Blois E, Bernard BF, Konijnenberg M, Krenning EP. Radiolabelling DOTA-peptides with 68Ga. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005;32: 478-485.

9. Vis R, Lavalaye J, van de Garde EM. GMP-compliant (68)Ga radiolabelling in a conventional small-scale radiopharmacy: a feasible approach for routine clinical use. EJNMMI Res 2015;5:27.

10. de Blois E, Chan HS, Roy K, Krenning EP, Breeman WA. Reduction of 68Ge activity containing liquid waste from 68Ga PET chemistry in nuclear medicine and radiopharmacy by solidification. J Radioanal Nucl Chem 2011;288:303-306.

11. The councıl of the european unıon, Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation, Official Journal of the European communities, L 159 39, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (1996).

12. Boal TJ, Pinak M. Dose limits to the lens of the eye: International Basic Safety Standards and related guidance. Ann ICRP 2015;44:112-117.

13. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, tehlikeli kabul edilen atıkların özellikleri, Ek.5/2.madde, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050314-1.html

Kaynak Göster

Molecular Imaging and Radionuclide Therapy
  • ISSN: 2146-1414
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1992

1.1b340

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Diagnostic Contribution of SPECT/CT Imaging in the Assessment of Gastrointestinal Bleeding: Especially for Previously Operated Patients

Selin SOYLUOĞLU, Ulku KORKMAZ, Büşra ÖZDEMİR, Gülay DURMUŞ ALTUN

18Fluorine-fluorodeoxyglucose PET/CT Imaging in Childhood Malignancies

Nilüfer BIÇAKÇI, Murat ELLİ

18F-FDG PET/CT Imaging of Metastatic Testicular Choriocarcinoma Mimicking Gastric Cancer which Initial Symptom is Melena

Sibel GÖKSEL, Serkan AKIN, Remzi Adnan AKDOĞAN, Sema RAKICI, Göksu YAVUZ ABDİOĞLU, Muhammed AYVAZ

Small-angle Compton Scatter Artifact in Tc-99m-IDA Hepatobiliary Scintigraphy Resulting in the Breast Overlying the Liver in Planar Dynamic Imaging

Mohsen QUTBİ

Reply to Comment on: Lung Perfusion Imaging with Technetium-99m-macroaggregated Albumin should be Combined with Contrast-enhanced Echocardiography for the Diagnosis of Hepatopulmonary Syndrome

Majid ASSADİ

Physiological Biodistribution of 68Ga-DOTA-TATE in Normal Subjects

Salih ÖZGÜVEN, Nuh FİLİZOĞLU, Selin KESİM, Kevser ÖKSÜZOĞLU, Feyza ŞEN, Tunç ÖNDEŞ, Sabahat İNANIR, Halil Turgut TUROĞLU, Tanju Yusuf ERDİL

Correlation Between Perfusion Abnormalities Extent in Ventilation/Perfusion SPECT/CT with Hemodynamic Parameters in Patients with Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension

Salih ÖZGÜVEN, Selin KESİM, Kevser ÖKSÜZOĞLU, Mehmed YANARTAŞ, Serpil TAŞ, Feyza ŞEN, Tunç ÖNDEŞ, Sabahat İNANIR, Halil Turgut TUROĞLU, Bulent MUTLU, Tanju Yusuf ERDİL, Bedrettin YILDIZELİ

Comparison of Radiochemical and Chemical Impurities in Liquid Wastes of Two Different 68Ge/68Ga Generators used in Nuclear Medicine PET Chemistry

Ayşe UĞUR, Olga YAYLALI, DOĞANGÜN YÜKSEL

68Ga PSMA Uptake at Roux-en-Y Eso-jejunostomy Junction Mimicking the Recurrence of Gastric Carcinoma in PET/CT

Tamer AKSOY, Tevfik Fikret ÇERMİK, Esra ARSLAN, Merve CİN, Coşkun ÇAKIR, Didem Can TRABLUS

Active Giant Cell Vasculitis Diagnosis with 68Ga PSMA PET/CT Imaging

MUHAMMET SAİT SAĞER, Seçkin BİLGİÇ, Lebriz USLU BESLI, SERTAÇ ASA, Güneş SAĞER, Kerim SONMEZOGLU