Tek Taraflı Ambliyopili Genç Erişkinlerde Merkezi Kornea Kalınlığı ile Optik Koherans Tomografi Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Tek taraflı erişkin ambliyop hastaların ambliyop gözleri ile sağlam gözleri arasında merkezi kornea kalınlığı (MKK) ile spektral taramalı optik koherans tomografi (OKT) cihazı ile ölçülen merkezi maküla kalınlığı (MMK), maküla volümü (MV), retina sinir lifi tabakası kalınlığı (RSLTK) arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.Gereç ve Yöntem: Kliniğimize başvuran, görme keskinlikleri arasında Snellen eşeline göre iki ya da daha fazla sıra fark saptanan, tek taraflı ambliyopisi olan 35 erişkin olgunun 70 gözü çalışma kapsamına alındı. Tüm olgulara kapsamlı oftalmolojik muayene yapıldıktan sonraultrasonik pakimetri (UP) ile MKK ve OKT ile MMK, MV, RSLTK ölçümleri yapıldı. Sağlam ve ambliyop gözler arasındaki sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.Bulgular: Hastaların 17'si (%48,5) kadın, 18'i (%51,5) erkek olup, yaş ortalaması 27,9±7,4 yıl idi. Hastaların 29'unda (%82,8)anizometropik, 6'sında (%17,2) strabizmik ambliyopi mevcuttu. Strabizmik ambliyop hastaların tümünde ezotropya mevcuttu. Ortalama MKKsağlam gözlerde 553,6±21,7 µ, ambliyop gözlerde 554,3±21,3 µ olup; aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Hastaların sağlam gözlerinin ortalama MMK ve MV sırasıyla 247,3±18,7 µ, 10,3±0,4 (9,6-11,4) mm3iken, ambliyop gözlerde247,8±18,2 , 10.2±0,4 (9,5-11,5) mm3idi ve gözler arasında istatistiksel olarak fark yoktu. Ortalama RSLTK sağlam gözlerde97,6±7,6 µ, ambliyop gözlerde 97,7±8,4 µ idi ve istatistiksel fark saptanmadı.Sonuç: Tek taraflı ambliyoplarda ambliyop ve sağlam gözler arasında MKK, MMK, MV ve RSLTK açısından istatistiksel olarak anlamlıfark bulunmamıştır

Evaluation of Central Corneal Thickness and Optical Coherence Tomographic Parameters in Unilaterally Amblyopic Young Adults

Objective: To evaluate the relationship between central corneal thickness (CCT) measured by ultrasonographic pachymetry (UP) and central macular thickness (CMT), macular volume (MV), retinal nerve fiber layer thickness (RNFLT) obtained by spectral domain optical coherence tomography (OCT) in unilaterally amblyopic young adults. Material and Method: Seventy eyes of 35 unilaterally amblyopic young adult patients were enrolled into the study. An amblyopic eye was defined as an eye that has a visual acuity of at least two lines worse than the normal eye using the Snellen chart. All eyes underwent detailed ophthalmologic examination and central corneal thickness (CCT) measurement using UP, as well as central macular thickness (CMT), macular volume (MV), and retinal nerve fiber layer thickness (RNFLT) measurements obtained by OCT were noted. Results of the amblyopic and fellow normal eyes were compared statistically. Results: Mean age of 17 female and 18 male patients, was 27.9±7.4 (18-35) years. Twenty-nine eyes (%82.8) had anisometropic and 6 eyes (%17.2) had strabismic amblyopia. All strabismic amblyopia eyes had esotropia. Mean CCT was 553.6±21.7 (498-590) µ in normal eyes and 554.3±21.3 (495-588) µ in amblyopic eyes. Mean CMT was 247.3±18.7 (214-288) µ in normal eyes and 247.8±18.2 (215-290) µ in amblyopic eyes. Mean MV was 10.3±0.4 (9.6-11.4) mm3 in normal eyes and 10.2±0.4 (9.5-11.5) mm3 in amblyopic eyes. Mean RNFLT was 97.7±8.4 (84- 121) µ in normal eyes and 97.7±8.4 (84-121) µ in amblyopic eyes. There was no statistically significant difference between CCT, CMT, MV, and RNFLT of the amblyopic and fellow eyes. Conclusions: There was no statistically significant difference between CCT, CMT, MV, and RNFLT of the amblyopic and fellow eyes of unilaterally amblyopic young adult patients

Kaynakça

1. Huang CB, Zhou J, Lu ZL, Feng L, Zhou Y. Binocular combination in anisometropic amblyopia. J Vis 2009;9:17.1-16.

2. Friedman DS, Repka MX, Katz J, et al. Prevalence of amblyopia and strabismus in white and African American children aged 6 through 71 months the Baltimore Pediatric Eye Disease Study. Ophthalmology 2009;116:2128-34.

3. Hess RF, Thompson B, Gole G, Mullen KT. Deficient responses from the lateral geniculate nucleus in humans with amblyopia. Eur J Neurosci 2009;29:1064-70.

4. von Noorden GK. Amblyopia. In: Lampert R.(Eds). Binocular vision and ocular motility. 6th ed. St Louis: CV Mosby Company; 2002;246-97.

5. Yen MY, Cheng CY, Wang AG. Retinal nerve fiber layer thickness in unilateral amblyopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004;45: 2224-30.

6. Yoon SW, Park WH, Baek SH, Kong SM. Thicknesses of macular retinal layer and peripapillary retinal nerve fiber layer in pa tients with hyperopic anisometropic amblyopia. Korean J Ophthalmol 2005;19:62-7.

7. Wu KY, Sheu MM, Huang WL, et al. Ocular refraction and its components among younger children in Kaohsiung: a 4-year longitudinal study. Gaoxiong Yi Xue Ke Xue Za Zhi 1991;7:120-5.

8. Cass K, Tromans C. A biometric investigation of ocular components in amblyopia. Ophthalmic Physiol Opt 2008;28:429-40.

9. Kugelberg U, Zetterström C, Syrén-Nordqvist S. Ocular axial length in children with unilateral congenital cataract. Acta Ophthalmol Scand 1996;74:220-3.

10. Burtolo C, Ciurlo C, Polizzi A. et al. Echobiometric study of ocular growth in patients with amblyopia. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2002;39:209-14.

11. von Noorden GK. Mechanism of amblyopia. Doc Ophthalmol 1977;34:93.

12. Hubel DH, Wiesel TN. Receptive fields of cells in striate cortex of very young inexperienced kittens. J Neurophysiol 1963;26: 994-1002.

13. Wiesel TN, Hubel DH. Effects of visual deprivation on morphology and physiology of cells in the cats lateral geniculate body. J Neurophysiol 1963;26:978.

14. Headon MP, Powell TS. Cellular changes in the lateral geniculate nucleus in infant monkeys after suture of the eyelids. J Anat 1973; 116:135-45.

15. von Noorden GK. Histological studies of the visuel system in monkeys with experimental amblyopia. Invest Ophthalmol 1973; 12:727-38.

16. von Noorden GK, Middleditch PR. Histology of the monkey lateral geniculate nucleus after unilateral lid closure and experimental strabismus: Further observations. Invest Ophthalmol 1974;14: 674-83.

17. Enoch JM. Receptor amblyopia. Am J Ophthalmol 1959;48:262- 74.

18. Colen TP, de Faber JT, Lemij HG. Retinal nerve fiber layer thickness in human strabismic amblyopia. Binocul Vis Strabismus Q 2000;15:141-6.

19. Altintas O, Yüksel N, Ozkan B, Caglar Y. Thickness of the retinal nerve fiber layer, macular thickness, and macular volume in patients with strabismic amblyopia. J Pediatric Ophthalmol Stra bis mus 2005;42:216-21.

20. Huynh SC, Samarawickrama C, Wang XY, Rochtchina E, Wong TY, Gole GA, Rose KA, Mitchell P. Macular and nerve fiber layer thickness in amblyopia: the Sydney Childhood Eye Study. Ophthalmology 2009;116:1604-9.

21. Firat PG, Ozsoy E, Demirel S, Cumurcu T, Gunduz A. Evaluation of peripapillary retinal nerve fiber layer, macula and ganglion cell thickness in amblyopia using spectral optical coherence tomography. Int J Ophthalmol 2013;6:90-4.

22. Al-Haddad CE, El Mollayess GM, Mahfoud ZR, Jaafar DF, Bashshur ZF. Macular ultrastructural features in amblyopia using high-definition optical coherence tomography. Br J Ophthalmol 2013;97:318-22.

23. Dickmann A, Petroni S, Salerni A, Dell'Omo R, Balestrazzi E. Uni lateral amblyopia: An optical coherence tomography study. JAAPOS 2009;13:148-50.

24. Soyugelen G, Onursever N, Bostancı Ceran B, Can İ. Strabismik ve anizometropik ambliyop olgularda maküla kalınlığı ve retina sinir lifitabakasının optik koherens tomografi ile değer len di ril - mesi. TJO 2011;41:318-24.

25. Gürlevik U, Özdamar Y, Ertuğrul G, Taşdemir G, Orhan İ, Zile li - oğ lu O. Tek taraflı ambliyop gözlerde makula ve santral kornea kalınlıklarının karşılaştırılması. Ret-Vit 2010;18:229-31.

Kaynak Göster

MN Oftalmoloji
  • ISSN: 1300-4786
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

11.4b3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bilateral Keratokonuslu Hastalarda Keratokonus Evresine Göre Asimetrinin Değerlendirilmesi

YEŞİM ALTAY, AYŞE BURCU, Özgür BALTA, Firdevs ÖRNEK

Alport Sendromunda Katarakt Cerrahisi Sonuçları

Elif Betül TÜRKOĞLU, Yusuf AYAZ, Mustafa ÜNAL, HATİCE DENİZ İLHAN, Kadri Cemil APAYDIN

Bilateral Optik Disk Hipoplazisi

Abdurrahman BAŞCI, İHSAN YILMAZ, Abdullah ÖZKAYA, Ahmet Taylan YAZICI, Ahmet DEMİROK

Transkonjunktival 20 Gauge Vitrektomi 23 Gauge Vitrektomiye Alternatif Olabilir mi?

Ahmet Burak BİLGİN, Elif Betül TÜRKOĞLU, Şengül ÖZDEK, Berati HASANREİSOĞLU

Retina ve Retina Pigment Epitelinin Kombine Hamartomu

Tuncay TOPAL, Taner KAR, Eyüp DÜZGÜN, Murat SÖNMEZ, Kenan OLCAY, Sercan K SAĞDIÇ, Melih Hamdi ÜNAL

23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Sonuçları

Ahmet EROĞLU, Ahmet Burak BİLGİN, Yusuf AKAR, HATİCE DENİZ İLHAN, KADRİ CEMİL APAYDIN

Donör Kornea Nakli İçin Yüksek Riskli Gözlerde AlphaCor Yapay Kornea İmplantasyonu Sonuçları

Musa MUSAOĞLU, Esin SÖĞÜTLÜ SARI, Anıl KUBALOĞLU, Yusuf ÖZERTÜRK, Alper YAZICI

Tek Taraflı Ambliyopili Genç Erişkinlerde Merkezi Kornea Kalınlığı ile Optik Koherans Tomografi Parametrelerinin Değerlendirilmesi

ERKAN ÇELİK, Sibel ALİŞAN, Emine DOĞAN, BURÇİN ÇAKIR, Elif Betül TÜRKOĞLU, Gürsoy ALAGÖZ

İki Yaş Altındaki Çocuklarda Rebound ve Aplanasyon Tonometre Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Sibel AKSOY, Aysel PELİT, OYA YALÇIN ÇOK

Lazer Fotokoagülasyon Tedavisi Uygulanan Prematür Retinopatili Bebekleri Birinci Yıl Sonunda Neler Bekliyor?

Cem SUNDU, İdil GÖKSEL, Fatma Merve BOZKURT, Ayça SARI