Sütür ve Fibrin Yapıştırıcı Yardımlı Primer Otogreftli Pterjiyum Cerrahisinin Sonuçlarının Karşılaştırılması

Amaç: Primer otogreftli pterjiyum cerrahisinde kullanılan sütür ve fibrin yapıştırıcı materyallerinin erken ve geç postoperatif etkilerininkarşılaştırılması.Gereç ve Yöntem: Tek taraflı primer otogreftli pterjiyum cerrahisi uygulanmış ve en az 1 yıl takip edilmiş olan 73 hastanın hastane kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastalar cerrahi esnasında kullanılan materyale göre sütür ve fibrin yapıştırıcı grubu olmak üzere ikigruba ayrılmıştır. İki grup operasyon süresi, intraoperatif komplikasyonlar, greft yerleşimi ve stabilizasyonu, postoperatif oküler rahatsızlık yakınması ve nüks açısından karşılaştırılmıştır. Bulgular: Sütür grubunu 36 hastanın 36 gözü ve fibrin yapıştırıcı grubunu ise 37 hastanın 37 gözü oluşturmaktaydı. Yaş ve cinsiyet yönünden gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). Sütür grubunda fibrin yapıştırıcı grubuna kıyasla cerrahi süresi daha uzundu ve postoperatif 1. gün ve 1. haftada oküler rahatsızlık hissi anlamlı ölçüde daha fazlaydı (p0,05).Sonuç: Fibrin yapıştırıcı yardımlı primer otogreftli pterjiyum cerrahisi operasyon süresini önemli ölçüde kısaltmakta ve erken postoperatif oküler iritasyonu anlamlı düzeyde azaltmaktadır. Ancak sütürlü otogreftli pterjiyum cerrahisi ile kıyaslandığında geç postoperatif nüksünönlenmesi bakımından benzer etkiye sahip olduğu görülmektedir.

Comparison of Outcomes of Suture and Fibrin Glue Assisted Primary Pterygium Surgery with Autograft

Comparison of Outcomes of Suture and Fibrin Glue AssistedPrimary Pterygium Surgery with Autograft* Servergazi Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, Denizli

Kaynakça

1. Nemesure B, Wu SY, Hennis A, Leske MC. Nine year incidence and risk factors for pterygium in Barbados eye studies. Ophtalmology 2008;115:2153e2158.

2. Lü P, Chen XM. Prevalence and risk factors of pterygium. Int J Ophthalmol 2009;2: 82-5.

3. Ramalho FS, Maestri C, Ramalho LN, et al. Expression of p63 and p16 in primary and recurrent pterygia. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2006;244: 1310-4.

4. Ang LP, Chua JL, Tan DT. Current concepts and techniques in pterygium treatment. Curr Opin Ophthalmol 2007;18:308-13.

5. Kurna SA, Altun A, Aksu B, et al. Comparing treatment options of pterygium: limbal sliding flap transplantation, primary closing, and amniotic membrane grafting. Eur J Ophthalmol 2013;23: 480-7.

6. Kaufman SC, Jacobs DS, Lee WB, et al. Options and adjuvants in surgery for pterygium: a report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology 2013;120: 201-8.

7. Zheng K, Cai J, Jhanji V, Chen H. Comparison of pterygium recurrence rates after limbal conjunctival autograft transplantation and other techniques: meta-analysis. Cornea 2012;31:1422-7.

8. Sarnicola V, Vannozzi L, Motolese PA. Recurrence rate using fibrin glue-assisted ipsilateral conjunctival autograft in pterygium surgery: 2-year follow-up. Cornea 2010;29:1211e1214.

9. Pan HW, Zhong JX, Jing CX. Comparison of fibrin glue versus suture for conjunctival autografting in pterygium surgery: a metaanalysis. Ophthalmology 2011;118(6):1049-54.

10. Hino M, Ishiko O, Honda KI, et al. Transmission of symptomatic parvovirus B19 infection by fibrin sealant used during surgery. Br J Haematol 2000;108:194-5.

11. Sati A, Shankar S, Jha A, Kalra D, Mishra S, Gurunadh VS. Comparison of efficacy of three surgical methods of conjunctival autograft fixation in the treatment of pterygium. Int Ophthalmol 2014;34:1233-9.

12. Karalezli A, Kucukerdonmez C, Akova YA, et al. Fibrin glue versus sutures for conjunctival autografting in pterygium surgery: a prospective comparative study. Br J Ophthalmol 2008;92:1206-10.

13. Srinivasan S, Dollin M, McAllum P, et al. Fibrin glue versus sutures for attaching the conjunctival autograft in pterygium surgery: a prospective observer masked clinical trial. Br J Ophthalmol 2009;93:215-8.

14. Ozdamar Y, Mutevelli S, Han U, et al. A comparative study of tissue glue and vicryl suture for closing limbal-conjunctival autografts and histologic evaluation after pterygium excision. Cornea 2008;27:552-8.

15. Hall RC, Logan AJ, Wells AP. Comparison of fibrin glue with sutures for pterygium excision surgery with conjunctival autografts. Clin Experiment Ophthalmol 2009;37:584-9.

16. Uy HS, Reyes JM, Flores JD, Lim-Bon-Siong R. Comparison of fibrin glue and sutures for attaching conjunctival autografts after pterygium excision. Ophthalmology 2005;112:667-71.

17. Cagatay HH, Gokce G, Ekinci M, et al. Long-term comparison of fibrin tissue glue and vicryl suture in conjunctival autografting for pterygium surgery. Postgrad Med 2014;126:97-103.

18. Cha DM, Kim KH, Cho HJ, et al. A comparative study of the effect of fibrin glue versus sutures on clinical outcome in patients undergoing pterygium excision and conjunctival autografts. Korean J Ophthalmol 2012;26:407-13.

19. Koranyi G, Seregard S, Kopp ED. The cut-and-paste method for primary pterygium surgery: long-term follow-up. Acta Ophthalmol Scand 2005;83:298-301.

20. Esen D, Özkan MH, Buttanrı Bİ, et al. Pterjium Cerrahisinde Fibrin Yapıştırıcısı ile Konjonktivalimbal Otogreft Uygulaması. Turk J Ophthalmol 2010;40:266-70http://www.fanatik.com.tr/

21. Harmancı Ç. Primer pterjiumda konjonktivalimbal otogreft transplantasyonu sonuçlarımız. Dicle Tıp Dergisi 2013;40:469-73

Kaynak Göster