Pterjiyumlu Gözlerde Orbital Protrüzyon Seviyesi, İnterpalpebral Mesafe ve Gözyaşı Fonksiyonlarının İncelenmesi

Amaç : Bu çalışmada; pterjiyum gelişimi için risk faktörü olabilecek vertikal interpalpebral mesafe, horizontal interpalpebral mesafe, prot- rüzyon seviyesi ve gözyaşı fonksiyonlarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kliniğimize başvuran 25 bilateral pterjiyumu olan hastanın 50 gözü (Grup 1) ve pterjiyumu olmayan 25 has- tanın 50 gözü (Grup 2) dahil edildi. Kontrol grubundaki hastalar kliniğimize uzak ve/veya yakın görme problemi ile başvuran hastalar arasın- dan seçildi. Her iki grup Schirmer I testi ve gözyaşı filmi kırılma zamanı açısından değerlendirildi; vertikal interpalpebral mesafe, horizontal interpalpebral mesafe ve protrüzyon seviyesi Hertel egzoftalmometre ile ölçüldü. İki grup arasındaki parametreler bağımsız t testi ve Mann Whitney U testi ile karşılaştırıldı. Anlamlılık düzeyi p

Evaluation of Orbital Protrusion Level, Interpalpebral Distance and Tear Function in Pterygium

Objective: In this study, we aim to evaluate vertical interpalpebral distance, protrusion level and tear film layer function which might be risk factors in development of pterygium. Material and Method: A total of 50 eyes of 25 patients with bilateral pterygium (Group 1) and 50 eyes of 25 healthy controls (Group 2) were included in the study. Control group comprised of patients with far/near sight problems that applied to our clinic. In both groups, tear film break up time and Schirmer I measurements were taken; protrusion level, vertical and horizontal interpalpebral distance were measured using Hertel exophthalmometry. Independent t and Mann Whitney U test were used to compare the variables between two groups. A p value less than 0.05 was considered statistically significant. Results: In both groups, tear film break up time and Schirmer I measurements were below normal levels. However, when two groups are compared to each other; in control group, tear film break up time(5.58±3.41 mm) and Schirmer I(6.54±7.1 mm) were significantly lower than those in pterygium group. While in pterygium group , protrusion level and horizontal interpalpebral distance were 14.44±2.44 ve 21.04±1.22 mm respectively; these values were 15.14±2.50 ve 21.40±1.29 mm in control group. No significant difference was found in terms of protrusion level and horizontal interpalpebral distance (independent t test p=0.160, p= 0.157). Vertical interpalpebral distance (9.10±0.99 mm) in ptery- gium group was significantly higher than those (8.62±1.27 mm) in control group (independent t test p=0.039). Conclusion: Increased vertical interpalpebral distance not only accelerates the development of pterygium but also causes dry eye by in- creasing tear film layer evaporation. ultraviole exposure seems to have a significant role in pterygium development in eyes with increased ver- tical interpalpebral distance.

Kaynakça

Austin P, Jakobiec FA, Iwamato T. Elastodysplasia and elastody- strophy as the pathologic basis of ocular pterygia and pinguecula. Ophthalmology 1983;90:96-109.

Sobacı GM, Öztü rk ĐS, Mutlu FM, Yıldırım E. Limbal conjunc- tival autograft transplantation in cases with recurrent pterygium. Acta Ophthalmol 1994;72:721-6.

Fen Y, Fen Z, Yuan X, Xiaomin Z, Yan W, Zhenping H. Evaluation of meibomian gland and tear film changes in patients with pterygium Indian J Ophthalmol 2017;65(3):233-7.

Shah S, Shah SA, Rai P. Factors associated with pterygium based on history and clinical examination of patients in Pakistan. J Curr Ophthalmol 2016; 28:91-92.

Malekifar P, Esfandiari H, Behnaz N, Javadi F, Azish S, Javadi MA, et al. Risk factors for pterygium in Ilam province, İran. J Ophthalmic Vis Res 2017;12:270-4.

Karukonda SRK, Thompson HW, Beuerman RW et al. Cell cycle kinetics in pterygium at three latitudes. Br J Ophthalmol 1995; 79:313-17.

Türkyılmaz K, Öner V, Sevim MŞ, Kurt A, Şekeryapan B, Durmuş M. Effect of Pterygium Surgery on Tear Osmolarity. J Ophthalmol 2013; ID 863498.

Migliori ME, Gladstone GJ. Determination of the normal range of exophthalmometric values for black and white adults. Am J Ophthalmol 1984;98:438-42.

Bilen H, Gullulu G, Akcay G. Exophthalmometric values in a nor- mal Turkish population living in the northeastern part of Turkey. Thyroid 2007;17:525-8.

Gonnermann J, Maier AK, Klein JP, Bertelmann E, Pleyer U, Klamann MK. Evaluation of ocular surface temperature in pa- tients with pterygium. Curr Eye Res 2014;39:359-64.

Muawyah D, Al-Bdour Mo’tasem M. Al-Latayfeh. Risk factors for pterygium in an adult Jordanian population. Acta Ophthalmol Scand 2004;82:64-7.

Durkin SR, Abhary S, Newland HS, Selva D, Aung T, Casson RJ. The prevalence, severity and risk factors for pterygium in central Myanmar: the Meiktila Eye Study. Br J Ophthalmol 2008;92(1): 25-9.

Hill JC, Maske R. Pathogenesis of pterygium. Eye 1989;3:218- 226.

Mackenzie FD, Hirsh LW, Battistutta D, Gren A. Risk analysis in the development of ptergia. Ophthalmology 1992;99:1056-61.

Girolamo ND, Kumar RK, Minas T. Coroneo MT, Wakefield D. UVB-Mediated Induction of Interleukin-6 and -8 in Pterygia and Cultured Human Pterygium Epithelial Cells. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002;43:3430-7.

Wang I-J, Hu F-R, Chen P-J, Lin C-T. Mechanism of abnormal elastin gene expression in the pinguecular part of pterygia. Am J Pathol 2000;157:1269-76.

Hilgers JH. Pterygium: its insidence, heredity and etiology. Am J Ophthalmol 1960;50:635-44.

Altınkaynak H, Demircan A, Kocasarac C, Kara N, Dündar C, Altan Ç, Demirok A. Effect oforbital protrusion and vertical in- terpalpebral distance on pterygium formation. Contact Lens & Anterior Eye 2014;37:153-6.

Ozer PA, Altiparmak UE, Yalniz Z, Kasim R, Duman S. Prevalence of pinguecula and pterygium in patients with thyroid orbitopathy. Cornea 2010;29(6):659-63.

Demirok A, Cinal A, Yener HI, Yasar T, Kiliç A. The risk factors of pterygium development: a hospital-based study. Ann Ophthalmol (Skokie) 2008;40(2):103-6.

Roka, N, Shrestha, SP, Joshi, ND. Assessment of tear secretion and tear film instability in cases with pterygium and normal sub- jects. Nepal J Ophthalmol 2013;5:16-23.

Julio, G, Lluch S, Pujol P, Alonso S, Merindano D. Tear osmolar- ity and ocular changes in pterygium. Cornea 2012;31:1417-21.

Li M, Zhang M, Lin Y, Xiao Q, Zhu X, Song S, et al. Tear func- tion and goblet cell density after pterygium excision. Eye (Lond). 2007;21:224-8.

R. Young. The family of sunlight-related eye diseases. Optometry & Vision Science 1994;71:125-44.

Ergin A, Bozdoğan O. Study on tear function abnormality in pterygium. Ophthalmologica 2001;215(3):204-8.

Kaynak Göster

MN Oftalmoloji
  • ISSN: 1300-4786
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

10.1b2.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Duane Retraksiyon Sendromlu Olgularda Refraktif Özellikler, Ambliyopi Oranları ve Üç Boyutlu Görme Fonksiyonunun Değerlendirilmesi

Murat KOCAMAZ, Ebru Demet AYGIT, Aslı İNAL, Osman Bulut OCAK, Birsen GÖKYİĞİT

Behçet Hastasında Sildenafil Kullanımı Sonrasında Optik Nöropati Gelişimi

Tongabay CUMURCU, İlknur TUNCER FIRAT

Tilted Disk Sendromunda Korneal Topografik Özelliklerin Değerlendirilmesi ve Sağlıklı Gözlerle Karşılaştırılması

Burçin Kepez YILDIZ, YUSUF YILDIRIM, Alper AĞCA, Nilay KANDEMİR BEŞEK, Korhan FAZIL, Ebru Demet AYGIT, AHMET DEMİROK

Katarakt Cerrahisinin Koroid Kalınlığı ve Gangliyon Hücre Kompleks Kalınlığı Üzerine Etkisi

Emine ÇİLOĞLU, Neşe ÇETİN DOĞAN, Fikret ÜNAL, Cahfer SARIYILDIZ

Pterjiyumlu Gözlerde Orbital Protrüzyon Seviyesi, İnterpalpebral Mesafe ve Gözyaşı Fonksiyonlarının İncelenmesi

Döndü Melek ERİN ULUSOY, Yonca ASFUROĞLU, Zeynep DURU, Serkan AKKAYA

Geniş Açılı Duyusal Ekzotropyada Ayarlanabilir Sütür Tekniği ile Uygulanan Dış Rektus Geriletme Cerrahisi Sonuçlarımız

Osman Bulut OCAK, Birsen GÖKYİĞİT

Primer Açık Açılı Glokom ve Psödoeksfolyatif Glokom Hastalarının İlk Tanı Sırasında Saptanan Bulgularının Karşılaştırılması

Çağlar ÖKTEM, Mehmet YAKIN, Ahmet KADERLİ, ÜMİT EKŞİOĞLU, Firdevs ÖRNEK

Davranış Bozukluğu Olan Olguda Hatalı Lignöz Konjonktivit Tanısı

Hüseyin MAYALI, Cansu SARIGÜL, Özcan KAYIKÇIOĞLU, Emin KURT

Diyabetik Retinopati Gelişmemiş Tip 1 Diyabetli Hastalarda Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığında Erken Dönemde Gelişebilecek Değişiklikler

Osman ONDAS, ERDİNÇ BOZKURT

Prematüre Retinopatisi Gelişiminde Etkili Risk Faktörlerinin Hastalığın Ciddiyetiyle Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi

SEYHAN DİKCİ, Hatice TURGUT