Kornea ve ön segment parametrelerinin cinsiyete göre dağılımı

Amaç: Kornea ve ön segment parametrelerinin cinsiyetlere göre dağılımının değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Toplam 380 erkek gözü ve 401 kadın gözünün refraksiyon değerleri ve topografi çekimleri geriye dönük olarak tarandı. Pentacam Scheimpflug kamera sistemi ile tüm grupların kornea ön ve arka yüzey keratometrisi, ön-arka topografik astigmatizma ve aks, ön-arka asferisite, kornea ve ön kamera hacimleri, derinlikleri ve iridokorneal açılar değerlendirildi. Bulgular: Erkeklerde ortalama sferik değer -1,42 diyoptri (D), kadınlarda -1,66 D idi (p=0,320). Silindirik değerler sırası ile -1,11 D ve - 1,0 D, topografik astigmatizma ise 1,30 D ve 1,20 D idi (p=0,150 ve p=0,166). Ön ve arka ortalama keratometri erkeklerde daha düzdü (p

Distribution of cornea and anterior segment parameters by gender

Aim: To evaluate the distribution of cornea and anterior segment parameters by gender. Material and Method: Total of 380 male eyes and 401 female eyes were retrospectively reviewed according to refraction and topography. Anterior and posterior keratometry, topographic astigmatism and axis, asphericity, central corneal thickness, corneal and anterior chamber volume, anterior chamber depth and angle of all cases were evaluated with Pentacam Scheimpflug camera system. Results: Mean sphere was -1.42 D and -1.66 D respectively for men and woman (p=0.320). Manifest cylinder was -1.11 D and -1.0 D, topographic astigmatism was 1.30 and 1.20 D respectively (p=0.150 ve p=0.166). Anterior and posterior cornea were flatter in men (p<0,001). Cornea volume was higher in women. Anterior chamber volume, depth and angle were lower in women (p<0.001). No gender differences were observed for refractive and topographic axis, anterior and posterior asphericity and cornea thickness (between p=0.31 and p=0.86). Age related differences were observed for sphere, topographic astigmatism, anterior and posterior asphericity, cornea and anterior chamber volume, and iridocorneal angles (between p=0.042 and p<0.001). Conclusion: Men's cornea is flatter than that of women’s. Anterior chamber depth and angle is shallower in women. Corneal and anterior segment structures are subject to change by aging for both genders.

Kaynakça

1. Alsbirk PH. Refraction in adult West Greenland Eskimos. A population study of spherical refractive errors, including oculometric and familial correlations. Acta Ophthalmol (Copenh) 1979;57:84-95.

2. Johnson GJ, Matthews A, Perkins ES. Survey of ophthalmic conditions in a Labrador community. I. Refractive errors. Br J Ophthalmol 1979;63:440-8.

3. Van Rens GH, Arkell SM. Refractive errors and axial length among Alaskan Eskimos. Acta Ophthalmol (Copenh) 1991; 69:27-32.

4. Wu SY, Nemesure B, Leske MC. Refractive errors in a black adult population:the Barbados Eye Study. Invest Ophthalmol Vis Sci 1999;40:2179-84.

5. Zadnik K, Satariano WA, Mutti DO, Sholtz RI, Adams AJ. The effect of parental history of myopia on children’s eye size. JAMA 1994;271:1323-7.

6. Mutti DO, Mitchell GL, Moeschberger ML, Jones LA, Zadnik K. Parental myopia, near work, school achievement, and children’s refractive error. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002;43: 3633-40.

7. Dirani M, Shekar SN, Baird PN. The role of educational attainment in refraction: the Genes in Myopia (GEM) twin study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008;49:534-8.

8. Pan CW, Wong TY, Lavanya R, et al. Prevalence and risk factors for refractive errors in Indians: the Singapore Indian Eye Study (SINDI). Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52:3166-73.

9. Goto T, Klyce SD, Zheng X, Maeda N, Kuroda T, Ide C. Gender- and age-related differences in corneal topography. Cornea 2001;20:270-6.

10. Wu KY, Sheu MM, Huang WL, Wang HZ, Chen CW. Ocular refraction and its components among younger children in Kaohsiung: a 4-year longitudinal study. Gaoxiong Yi Xue Ke Xue Za Zhi 1991;7:120-5

11. Matsumura H, Hirai H. Prevalence of myopia and refractive changes in students from 3 to 17 years of age. Surv Ophthalmol 1999;44 Suppl 1:109-115.

12. Lam CS, Goh WS, Tang YK, Tsui KK, Wong WC, Man TC. Chan ges in refractive trends and optical components of Hong Kong Chinese aged over 40 years. Ophthalmic Physiol Opt 1994;14:383-8.

13. Çetinkaya A, Oto S, Akova YA. Elli yaş üzeri erişkinlerde anizometropinin prevalansı kırma kusurları ve demografik faktörlerle ilişkisi. MN Oftalmol 2010;17:159-65.

14. Ferrer-Blasco T, González-Méijome JM, Montés-Micó R. Agerelated changes in the human visual system and prevalence of refractive conditions in patients attending an eye clinic. J Cataract Refract Surg 2008;34:424-32.

15. Tong L, Saw SM, Carkeet A, Chan WY, Wu HM, Tan D. Prevalence rates and epidemiological risk factors for astigmatism in Singapore school children. Optom Vis Sci 2002; 79:606-13.

16. Hayashi K, Hayashi H, Hayashi F. Topographic analysis of the changes in corneal shape due to aging. Cornea 1995;14: 527-32.

17. Pardhan S, Beesley J. Measurement of corneal curvature in young and older normal subjects. J Refract Surg 1999;15: 469-74.

18. Pointer JS. Gender-related optical aspects of the onset of presbyopia. Ophthalmic Physiol Opt 2002;22:126-9.

19. Snellingen T, Rao GN, Shrestha JK, et al. Quantitative and morphological characteristics of the human corneal endothelium in relation to age, gender, and ethnicity in cataract populations of South Asia. Cornea 2001;20:55-8.

20. Goh WSH, Lam C. Changes in refractive trends and optical components of Hong Kong Chinese aged 19-39 years. Ophthalmic Physiol Opt 1994;14:378-82.

21. Dubbelman M, Weeber HA, van der Heijde RG, Völker- Dieben HJ. Radius and asphericity of the posterior corneal surface determined by corrected Scheimpflug photography. Acta Ophthalmol Scand 2002;80:379-83.

22. Skul M, Aimpun P, Nawanopparatskul B, et al. The correlations between Central Corneal Thickness and age, gender, intraocular pressure and refractive error of aged 12-60 years old in rural Thai community. J Med Assoc Thai 2005;88 Suppl 3: S175-9.

23. Xu L, Cao WF, Wang YX, Chen CX, Jonas JB. Anterior chamber depth and chamber angle and their associations with ocular and general parameters: the Beijing Eye Study. Am J Ophthalmol 2008;145: 929-36.

Kaynak Göster

MN Oftalmoloji
  • ISSN: 1300-4786
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

11.4b3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Topikal anestezik ilaçlara bağlı toksik keratopati

ELİF BETÜL TÜRKOĞLU, Erkan ÇELİK, GÜRSOY ALAGÖZ

Santral retinal arter tıkanıklığının nedenleri: Klinik seyir ve prognoz

Emrullah BEYAZYILDIZ, MEHMET ÇITIRIK, Özlem BEYAZYILDIZ, Seyhan Sonar ÖZKAN, Pelin YILMAZBAŞ

Primer açık açılı glokom olgularında brinzolamid-timolol maleat sabit kombinasyonunun etkinliğinin değerlendirilmesi

İHSAN YILMAZ

Nekrozsuz stromal herpetik keratit tedavisinde oral asiklovir ve topikal %2 siklosporinin etkinliği

Ece Turan VURAL, Murat OKUTUCU

Koroid neovaskülarizasyonunda ranibizumab tedavisi sonuçları

Ayşe Tekin BUYRUKCU, Osman KIZILAY, Kadir ELTUTAR

Kornea ve ön segment parametrelerinin cinsiyete göre dağılımı

Faik ORUÇOĞLU

Standart ultrasonik pakimetri ve optik koherans tomografi ile ölçülen santral kornea kalınlıklarının karşılaştırılması

Soner KESKİN, Handan AKIL, AHMET ALPER YARANGÜMELİ, Mehmet Numan ALP, Gülcan KURAL

Penetran keratoplastide greft reddi

Bora YÜKSEL, Damla AYDIN, Aylin ÇAKMAK, Sevgi ONAT

Küt göz travmalı olguların epidemiyolojik değerlendirilmesi

Mustafa KIZILOĞLU, Tuğba Güngör KIZILOĞLU, Züleyha YALNIZ AKKAYA, Ayşe BURCU, Firdevs ÖRNEK

Latanoprost tedavisi alan primer açık açılı glokom olgularında travoprost ya da bimatoprost monoterapisine geçişle görme alanı ve santral kornea kalınlığı üzerine oluşan etkinliğin değerlendirilmesi

Yusuf KOÇLUK, Kıvanç GÜNGÖR, Oğuzhan SAYGILI, Necdet A. BEKİR