İnferior oblik kasın anterior transpozisyonunun vertikal kapak aralığına etkisi

Amaç: (İO) kasın anterior transpozisyonu cerrahisinin vertikal kapak aralığı üzerine etkisini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışma aşikar disosiye vertikal deviyasyonun tedavisi için; 19’unun tek taraf İO kasın anterior transpozisyonuna maruz kaldığı (çalışma grubu), 16’sının tek taraf İO kas geriletmesine maruz kaldığı (kontrol grubu) 35 hastadan oluşmak- taydı. İO kas cerrahisi her bir gözde tek cerrahiydi. Her iki grupta vertikal kapak aralıklarındaki değişiklikler preoperatif ve postoperatif fotoğraflar karşılaştırılarak değerlendirildi. Bulgular: Cerrahi sonrası ortalama vertikal kapak aralığının daralması kontrol grubunda 0,2±0,1 mm, çalışma grubunda 1,5±1,1 mm idi. Çalışma ve kontrol grupları arasındaki farklar istatistiksel olarak önemliydi (p

The effect of anterior transposition of the ınferior oblique muscle on the vertical palpebral fissure

Aim: To investigate the effect of anterior transposition procedure of the inferior oblique (IO) muscle on the vertical palpebral fissure. Material and Method: This prospective study consists of 35 patients, of whom 19 under- went unilateral IO anterior transposition (study group) and 16 underwent unilateral IO muscle recession (control group) for the treatment of manifest dissociated vertical deviation (DVD). The IO muscle surgery was the sole surgical procedure in each eye. The changes in the vertical palpebral fissure were evaluated comparing preoperative and postoperative photo- graphs in two groups. Results: The mean narrowing of the vertical palpebral fissure after surgery was 0.2±0.1 mm in the control group, 1.5±1.1 mm in the study group. The differences were statistically significant between the control and the study groups (p<0.001; t test). Conclusion: The anterior transposition operation of the IO muscle may cause narrowing of the vertical palpebral fissure, which can be cosmetically noticeable, particularly in patients treated unilaterally.

Kaynakça

1.Kushner BJ. The effect of anterior transposition of the inferior oblique muscle on the palpebral fissure. Arch Ophthalmol 2000;118:1542-46.

2.Elliot RL, Nankin SJ. Anterior transposition of the inferior oblique. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1981;18:35-8.

3.Kratz RE, Rogers GL, Bremer DL, Leguire LE. Anterior tendon displacement of the inferior oblique for DVD. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1989;26:212-7.

4.Erbağcı İ, Gungor K, Bekir N. Disosiye vertikal deviasyon. Erciyes Tıp Dergisi 2002;24(3):140-143.

5.Yıldırım C, Tychsen L. İnfantil ezotropyada alt oblik hiperfonksiyonu ve disosiye vertikal deviasyon tedavisinde alt oblik öne transpozisyonu. MN Oftalmol 2000;7(1):80-83.

6.Başar E, Özdemir H, Oğuz H. Asimetrik dissosiye vertikal deviasyonda alt oblik kasinin tek tarafli anterior transpozisyonu. MN Oftalmol 2003;10(1):72-74.

7.Bremer DL, Rogers GL, Quick LD. Primary position hypotropia after anterior transposition of the inferior oblique. Arch Ophthalmol 1986;104:229-32.

8.Mims JL. Benefits of bilateral anterior transposition of the inferior obliques. Arch Ophthalmol 1986;104:800-2.

9.Altınkaynak H, Akar S, Alp D et al. Tek taraflı üst oblik felcinin tedavisinde alt oblik kasin anterior transpozisyonu. Turk J Ophthalmol 2011;41(6):392-395.

10.Apt L, Call N. Inferior oblique muscle recession. Am J Ophthalmol 1978;85(1):95-100.

11.Goldchmit MD, Felberg S, Souza-Dias C. Unilateral anterior transposition of the inferior oblique muscle for correction of hypertropia in primary position. J AAPOS 2003;7:241-3.

Kaynak Göster

MN Oftalmoloji
  • ISSN: 1300-4786
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

9.7b2.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Plusoptix CR03 fotorefraktometre cihazı ile rutin göz muayenesi yapılan bir yaşındaki bebeklerin refraksiyon değerleri

A. Ebru KILAVUZOĞLU BAHADIR, C. Banu COŞAR, Esra ÜÇBAŞARAN

Glokomsuz dar ön kamaralı gözlerde katarakt ameliyatı sonrası ön kamara derinliği santral kornea kalınlığı ve göziçi basıncı değişimleri

ERHAN ÖZYOL, PELİN ŞÜKRAN ÖZYOL

Fakoemülsifikasyon cerrahisinde saydam kornea kesi yerinin cerrahi olarak uyarılmış astigmatizmaya etkisi

Betül İlkay AKÇAY SEZGİN, Hüseyin Bayramlar, Tahir Kansu BOZKURT, ESRA GÜNEY, Cihan ÜNLÜ, Gülünay AKÇALI

Konjunktival kitle eksizyonlarında tisseel-lyo ile amniyon membran transplantasyonu

Emine ÇİLOĞLU, ALTAN ATAKAN ÖZCAN, EBRU ESEN, İnan HARBİYELİ

Tehlikeli oyuncakların yol açtığı görünür kazalar

Gökhan ÇELİK, MURAT GÜNAY, Alper DİNÇYILDIZ, Hüseyin Avni SANİSOĞLU, Ahmet Fazıl NOHUTÇU

Retinal ven dal tıkanıklığına bağlı maküla ödeminde intravitreal bevacizumabın etkinliğinin değerlendirilmesi

Fatih Mehmet TÜRKÇÜ, Harun YÜKSEL, Alparslan ŞAHİN, Muhammed ŞAHİN, YASİN ÇINAR, Kürşat CINGÜ, Mehmet MURAT, İhsan ÇAÇA

İnferior oblik kasın anterior transpozisyonunun vertikal kapak aralığına etkisi

Serpil AKAR, CAN ÖZTÜRKER, Birsen GÖKYİĞİT, Pelin KAYNAK, Ahmet DEMİROK

Protein-C eksikliği ile ilişkili bilateral lökokori

Fulya YAYLACIOĞLU, CELAL MURAT HASANREİSOĞLU, Zeynep AKTAŞ, Şafak KORKMAZ, Şengül ÖZDEK

Sağlıklı gözlerde scheimpflug kamera ve placido disk topografi ile santral kornea kalınlığı ön kamara derinliği ön kamara hacmi ve iridokorneal açı değerlendirilmesi

Mustafa KALAYCI, Alime GÜNEŞ, Yusuf ÖZERTÜRK

Keratokonus olgularında femtosaniye lazerle kornea içi halka yerleştirilmesi ve cep oluşturularak kombine çapraz bağlama tedavisi

Faik ORUÇOĞLU, Berrin TOKSÜ, Buket AYOĞLU, Sinan GÖKER