Geçirilmiş Toksoplazma Retinokoroidit Odağından Bağımsız Bir Odakta Gelişen Olası Enflamatuvar Koroidal Neovasküler Membran

Toksoplazma retinokoroiditinin geç bir komplikasyonu olarak maküler bölgede koroidal neovasküler membran gelişebilmektedir. Bu olgular için günümüzde standart bir tedavi protokolü yoktur. Altta yatan enflamatuvar patolojiyi hedef alan antienflamatuvar tedavi, intravitreal anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü enjeksiyonu ve fotodinamik tedavi kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, geçirilmiş toksoplazma retinokoroidit odağından bağımsız bir odakta gelişen olası enflamatuvar koroidal neovasküler membranı sunmak ve tedavisini tartışmaktır.

Presumed Inflammatory Choroidal Neovascular Membrane in a Focus Different from an Old Toxoplasma Retinochoroiditis Focus

Choroidal neovascular membrane may develop in the macular region as a late complication of toxoplasmic retinocoroiditis. There is no standard treatment protocol for these cases. Anti-inflammatory treatment for the underlying inflammatory pathology, intravitreal anti-vascular endothelial growth factor injection and photodynamic therapy can be used for these cases. The aim of this study is to present the possible inflammatory choroidal neovascular membrane developing in a focus different from an old toxoplasma retinochoroiditis focus.

Kaynakça

1. Atmaca LS. Simsek T. Batioglu F. Clinical features and prognosis in ocular toxoplasmosis. Jpn J Ophthalmol. 2004;48(4):386-91.

2. Adan A. Mateo C. Wolley-Dod C. Surgery for subfoveal choroidal neovascularization in toxoplasmic retinochoroiditis. Am J Ophthalmol. 2003;135(3):386-7.

3. Rosenfeld PJ. Saperstein DA. Bressler NM. et al. Verteporfin in Ocular Histoplasmosis Study Group. Photodynamic therapy with verteporfin in ocular histoplasmosis: uncontrolled open-label 2- year study. Ophthalmology. 2004;111(9):1725-33.

4. Ben Yahia S. Herbort CP. Jenzeri S. et al. Intravitreal bevacizumab (Avastin) as primary and rescue treatment for choroidal neovascularization secondary to ocular toxoplasmosis. Int Ophthalmol. 2008;28(4):311-6.

5. Oliveira LB. Reis PA. Photodynamic therapy-treated choroidal neovascular membrane secondary to toxoplasmic retinochoroiditis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2004;242(12):1028-30.

6. Gür Güngör S. Akkoyun İ. Şingar E. Yılmaz G. Toksoplazma koryoretinitine ikincil koroidal neovasküler membran olgusunda int ravitreal bevacizumab enjeksiyon tedavisi. Turk Oftalmol Gaz. 2014;44(2):236-38.

7. Hedge S. Relhan N. Pathengay A. et al. Coexisting choroidal neovascularization and active retinochoroiditis-an uncommon presentation of ocular toxoplasmosis. J Ophthalmic Inflamm Infect. 2015;5:22.

8. Rishi P. Venkataraman A. Rishi E. Combination photodynamic therapy and bevacizumab for choroidal neovascularization associated with toxoplasmosis. Indian J Ophthalmol. 2011;59(1):62-4.

Kaynak Göster

MN Oftalmoloji
  • ISSN: 1300-4786
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

9.7b2.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Geçirilmiş Toksoplazma Retinokoroidit Odağından Bağımsız Bir Odakta Gelişen Olası Enflamatuvar Koroidal Neovasküler Membran

Emine TEMEL, Emin ÖZMERT, FATİME NİLÜFER YALÇINDAĞ

Subkonjonktival Hemorajide Ambulatuvar Kan Basıncı Ölçümünün Önemi

Erdoğan YAŞAR, Mehmet Murat UZEL, Hakan ÇAKMAK, Uğur GÜRLEVİK, Ayşe Güzin TAŞLIPINAR UZEL

Speküler Mikroskopi ile Ölçülen Merkezi Kornea Kalınlığının Korneal Topografi ile Karşılaştırılması

Serap YURTTAŞER OCAK, Osman Bulut OCAK, Mehmet TAYFUR, Berkay İNAL, Mehmet Serhat MANGAN, Mustafa ELCİOĞLU

Glokom Hastalarının Klinik Olarak Normal Birinci Derece Akrabalarında Swept Source Optik Koherans Tomografi ile Elde Edilen Oküler Parametreler

Arif Ülkü YENER

Senil Nükleer Kataraktı Olan Hastalarda Kornea Endotel Hücre Sayısı ve Morfolojisinin Değerlendirilmesi

Ayşe ÇİÇEK, Döndü Melek ULUSOY, Mustafa ATAŞ, Mahmut Erkam ARSLAN, Hayrettin ÇOBANOĞLU, Muhammed Raşit SİREM, Bedirhan ALABAY

Penetran Keratoplasti Sonrası Mini-Skleral Lens Uygulama Sonuçları

Betül İlkay SEZGİN AKÇAY, Aslıhan DOĞAN DURSUN, Utku LİMON

Retina Ven Tıkanıklığı Hastalarında Aksiyel Uzunluk Refraksiyon Kusuru ve Ön Segment Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Ender SIRAKAYA, Zeynep DURU, Esra VURAL, Deniz Kılıç, Ayşe ÇİÇEK

Acil Olarak Penetran Keratoplasti Uygulanan Hastaların Klinik Bulguları ve Görsel Sonuçları

Burak TANYILDIZ, Eren GÖKTAŞ, Nesrin GÜNAYDIN, Baran KANDEMİR

Tiroid Oftalmopatili Olgularda Koroid Kalınlığının Değerlendirilmesi ve Sağlıklı Gözlerle Karşılaştırılması

Korhan FAZIL, Burçin KEPEZ YILDIZ, Gamze KARABULUT, İhsan YILMAZ, Zehra GÜNAYDIN, Hatun NURÇİN, Muhittin TAŞKAPILI

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödemi Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonu Sonuçları

Zeliha KARADEMİR, Tuğrul ALTAN