Gebelerde İkinci ve Üçüncü Trimesterde Gözün Ön ve Arka Bölüm Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Gebelerde ikinci ve üçüncü trimesterde meydana gelen ön ve arka segment oküler fizyopatolojik değişikliklerinin değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya hastanemiz gebe polikliniğine rutin muayene için başvuran 120 gebenin 240 gözü dahil edildi. Sağlıklı gebe- lerin ikinci (14-26 haftalar) ve üçüncü (27-41 haftalar) trimesterde santral kornea kalınlığı, keratometri, göz içi basıncı, santral maküla kalın- lığı ve retina sinir lifi kalınlığı ölçümleri yapıldı. Sağ gözler grup 1, sol gözler grup 2 olarak kabul edildi. Grup 1 ve grup 2’den 2. ve 3. tri- mesterde elde edilen tüm ölçümler birbirleriyle karşılaştırıldı. İstatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 22 programı kullanıldı. p

Evaluation of Anterior and Posterior Segment Ocular Changes in the Second and Third Trimesters of Pregnancy

Objective: To evaluate the ocular anterior and posterior segment physiopathological changes during the second and third trimester of preg- nancy. Material and Method: This study consists of, 240 eyes of 120 pregnant women who presented to our hospital for routine pregnancy exami- nation were included. In this prospective study; central corneal thickness, keratometry, intraocular pressure, central macular thickness and reti- nal nerve fiber layer thickness measurements were taken from the healty pregnants both in the second (14-26 weeks) and third trimesters (27- 41 weeks). Right eyes were accepted as group 1 and left eyes were accepted as group 2. The results of second and third trimester were compared statistically. IBM SPSS Statistics 22 program was used for statistical analysis. The p value

Kaynakça

Carlin A, Alfirevic Z. Physiological changes of pregnancy and monitoring. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2008;22:801-23.

Thornburg KL, Jacobson SL, Giraud GD, Morton MJ. Hemo - dynamic changes in pregnancy. Semin Perinatol 2000;24:11-4.

Chawla S, Chaudhary T, Aggarwal S, Maiti GD, Jaiswal K, Yadav J. Ophthalmic considerations in pregnancy. Med J Armed Forces India 2013;69:278-84.

Samra KA. The eye and visual system in pregnancy, what to ex- pect? An in-depth review. Oman J Ophthalmol 2013;6:87-91.

Jadotte YT, Schwartz RA. Melasma: insights and perspectives. Acta Dermatovenerol Croat 2010;18:124-9.

Sanke RF. Blepharoptosis as a complication of pregnancy. Ann Ophthalmol 1984;16:720-2.

Schlehter JE, Pidgeon M, Chang D, Fong YC, Trousdale MD, Chang N. Potential role of disrupted lacrimal acinar cells in dry eye during pregnancy. Adv Exp Med Biol 2002;506(Pt A):153-7.

Riss B, Riss P. Corneal sensitivity in pregnancy. Ophthalmologica 1981;183:57-62.

Weinreb RN, Lu A, Beeson C. Maternal corneal thickness during pregnancy. Am J Ophthalmol 1988;105:258-60.

Green K, Phillips CI, Cheeks L, Slagle T. Aqueous humor flow rate and intraocular pressure during and after pregnancy. Ophthal Res 1988;20:353-7.

Efe YK, Ugurbas SC, Alpay A, Ugurbas SH. The course of corneal and intraocular pressure changes during pregnancy. Can J Ophthalmol 2012;47:150-4.

Sharma B, Rekha W, Sharma T, Downey G. Refractive issues in pregnancy. Aust NZ J Obstet Gynaecol 2006;46:186-8.

Spoerl E, Zubaty V, Raiskup-Wolf F, Pillunat LE. Estrogen-in- duced changes in biomechanics in the cornea as a possible reason for keratectasia. Br J Ophthalmol 2007;91:1547-50.

Toda J, Kato S, Sanaka M, Kitano S. The effect of pregnancy on the progression of diabetic retinopathy. Jpn J Ophthalmol 2016; 60:454-8.

Park YJ, Park KH, Woo SJ. Clinical features of pregnancy-asso- ciated retinal and choroidal diseases causing acute visual distur- bance. Korean J Ophthalmol 2017;31:320-7.

Ziai N, Ory SJ, Khan AR, Brubaker RF. Beta-human chorionic gonadotropin, progesterone, and aqueous dynamics during preg- nancy. Arch Ophthalmol 1994;112:801-6.

Suzuki T, Sullivan DA. Estrogen stimulation of proinflammatory cytokine and matrix metalloproteinase gene expression in human corneal epithelial cells. Cornea 2005;24:1004-9.

Kiely PM, Carney LG, Smith G. Menstrual cycle variations of corneal topography and thickness. Am J Optom Physiol Opt 1983;60:822-9.

Park SB, Lindahl KJ, Temnycky GO, Aquavella JV. The effect of pregnancy on corneal curvature. CLAO J 1992;18:256-9.

Bilgihan K, Hondur A, Sul S, Ozturk S. Cornea 2011;30:991-4.

Phillips CI, Gore SM. Ocular hypotensive effect of late pregnancy with and without high blood pressure. Br J Ophthalmol 1985; 69:117-9.

Wilke K. Episcleral venous pressure and pregnancy. Acta Ophthalmol Suppl 1975;125:40-1. 23. Paterson G, Miller S. Hormonal influence in simple glaucoma. Br J Ophthalmol 1963;47:129-37.

Brauner SC, Chen TC, Hutchinson BT, Chang MA, Pasquale LR, Grosskreutz CL. The course of glaucoma during pregnancy: a ret- rospective case series. Arch Ophthalmol 2006;124:1089-94.

Demir M, Oba E, Can E, et al. Foveal and parafoveal retinal thick- ness in healthy pregnant women in their last trimester. Clin Ophthalmol 2011;5:1397-1400.

Kaynak Göster

MN Oftalmoloji
  • ISSN: 1300-4786
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

11.4b3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Oküler Albinizmde Foveal Hipoplazinin Optik Koherans Tomografi ile Gösterilmesi

Mehmet Barış ÜÇER, Hülya GÖKMEN SOYSAL, Mehmet Sait ÇOBAN

Gebelerde İkinci ve Üçüncü Trimesterde Gözün Ön ve Arka Bölüm Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

Hatice Kübra KÖKÇEN, Sezen AKKAYA, Banu AÇIKALIN, Yelda ÖZKURT, Aysu ARSAN, Öznur GÜRBÜZ YURTSEVEN

Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörü ve Anjiyotensin Reseptör Blokerlerinin Hipertansiyon Hastalarında Koroid Kalınlığı Üzerine Kısa Dönem Etkilerinin Değerlendirilmesi

MEHMET BALBABA, FATİH ULAŞ, Hüseyin İNCİ

Optik Koherans Tomografide Ölçülen Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı ile Sinyal Gücü Arasındaki İlişki

Murat KOCAMAZ, Ayşe Çiğdem TÜTÜNCÜ, Banu ŞATANA, Berna BAŞARIR, Ahmet DEMİROK

Akut Edinsel Üçüncü Kranyal Sinir Felcinde Etyolojik Faktörler ve Spontan Düzelme İle İlişkisi

Beril TÜLÜ AYGÜN, Aslı İNAL, Osman Bulut OCAK, Ebru Demet AYGIT, Selcen ÇELİK, Aslı KIRMACI, Mühittin TAŞKAPILI, Birsen GÖKYİĞİT

Primer Oküler Adneksal Ekstranodal Marjinal Zon Lenfoma Hastalarının Demografik Verileri Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları

Meryem ALTIN EKİN, Şeyda KARADENİZ UĞURLU

Akut Unilateral Ezotropyalı Bir Olgu: Gradenigo Sendromu

Ahmet EROĞLU, Arzu EROĞLU, Dilek DEMLİK, Hüseyin ÇAKSEN

Geç Belirlenen İntraorbital Organik Yabancı Cisim

Süleyman Sami İLKER, Hüseyin MAYALI, Göktuğ SEYMENOĞLU

Non - Travmatik Subkonjonktival Hemorajilerin Etyolojik Nedenleri

BURAK BİLGİN, METE GÜLER

Pellüsid Marjinal Dejenerasyon Olgusunda Spontan Korneal Hidrops

KEMAL ÖZÜLKEN, MUSTAFA KOÇ