Aponevrotik ve Nörojenik Etyolojinin Bir Arada Bulunduğu Bir Blefaropitozis Olgusu

Sistemik öyküsünde meme karsinomu ve geçirilmiş serebrovasküler olay mevcut olan 47 yaşındaki kadın hasta, bulanık görme yakınması ile kliniğimize başvurduğunda, sağ gözünde aponevrotik pitozis ve bilateral kronik papil ödem tespit edilmesi üzerine, serebrovasküler olay ve kanser öyküsü olması nedeniyle, papil ödem etyolojisini araştırmak üzere nöroloji bölümüne konsulte edildi. Manyetik rezonans görüntüleme incelemesinde kafa içi metastazlar saptanan hastanın ikinci başvurusunda kapak düşüklüğünde artış olduğu ve tabloya Horner Sendromu ek- lendiği anlaşıldı. Yapılan ayrıntılı sistemik tarama sonucunda, beyin, mediastinum ve kemik metastazı saptanan hastaya, Evre 4 meme karsi- nomu tanısı ile palyatif tedavi uygulandı ancak hasta bir süre sonra hayatını kaybetti. Blefaropitozis etyolojisinde yer alan bazı faktörler, hayatı tehdit eden ciddi durumlardır. Bu patolojilerin atlanmaması için tedavi planı ya- pılmadan önce, hastaların ayrıntılı bir şekilde ve bütün olarak incelenmesi gerekir.

A Blepharoptosis Case with Aponeurotic and Neurogenic Etiologies

A 47 year old female patient, who had breast carcinoma and cerebrovascular accident in her systemic story, came to our clinic complain- ing about her blurred vision. Since right aponeurotic ptosis and bilateral chronic papil edema was found after her examination and she had cerebrovascular accident and carcinoma history, we have referred her to the neurology department for searching of papil edema etiology. An magnetic resonance imaging analysis has revealed intracranial metastatic masses, and at the second visit of the patient, it was concluded that there was an increase in the degree of right ptosis, and that she had Horner Syndrome. After a detailed systemic investigation, multiple metas- tasis at brain, mediastinum, and bones were found, and palliation therapy was applied hence she had stage 4 breast carcinoma. However, pa- tient has lost her life after a while. Some aspects included in etiologic factors list of blepharoptosis can be crucial and life threatening. In order for these serious pathologies to not be skipped, patients must be investigated in detail and as a whole, before deciding treatment plans of eyelid pathology.

Kaynakça

Lim JM, Hou JH, Singa RM, et al. Relative incidence of ble- pharoptosis subtypes in an oculoplastics practice at a tertiary care center. Orbit 2013;32:231-4.

Sakol PJ, Mannor G, Massaro BM. Congenital and acquired ble- pharoptosis. Curr Opin Ophthalmol 1999;10:335-9.

Ho YF, Wu SY, Tsai YJ. Factors Associated With Surgical Outcomes in Congenital Ptosis: A 10-Year Study of 319 Cases. Am J Ophthalmol 2017;175:173-82

Yadegari S. Approach to a patient with blepharoptosis. Neurol Sci 2016;37:1589-96.

Pereira LS, Hwang TN, Kersten RC, Ray K, McCulley TJ. Levator superioris muscle function in involutional blepharoptosis. Am J Ophthalmol 2008;145:1095-8.

Godfrey KJ, Korn BS, Kikkawa DO. Blepharoptosis following ocular surgery: identifying risk factors. Curr Opin Ophthalmol. 2016;27:31-7.

Kaynak Göster

MN Oftalmoloji
  • ISSN: 1300-4786
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

10.8b3.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üçüncü Basamak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uygulanan Şaşılık Cerrahileri Sırasında ve Sonrasında Gelişen Komplikasyonlar ve Tedavi Yönetimleri

Osman Bulut OCAK, Aslı İNAL, Ebru Demet AYGIT, Serap YURTTAŞER OCAK, Selcen ÇELİK, Birsen GÖKYİĞİT

Akantamoeba Keratitinde Konfokal Mikroskopi

Raciha Beril KÜÇÜMEN, Zeynep PARLAKGÜNEŞ

Delici Göz Yaralanması ile Acil Servise Başvuran Hastaların Epidemiyolojik ve Klinik Verileri

Selma ÖZBEK, Züleyha YALNIZ AKKAYA, Evin ŞİNGAR ÖZDEMİR, Firdevs ÖRNEK, AYŞE BURCU

Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Hastalarında Serum YKL-40 Seviyelerinin Değerlendirilmesi

Ali KURT, RAŞİT KILIÇ, FİKRİYE MİLLETLİ SEZGİN, OSMAN AHMET POLAT

Türk Toplumunun Bir Kesitinde Optik Koherans Tomografi ile Retina Sinir Lifi Tabakası ve Optik Sinir Başı Özelliklerinde Normatif Verilerin Tespiti

Ferhat SARIBAŞ, Hatice Elvin ÇAYLAK YILDIZ, İrem AKÖZ ÖZTÜRK, Nurten ÜNLÜ, Firdevs ÖRNEK

Beta-Talasemi Hastalarında Göz Bulgularının Değerlendirilmesi

GÜLFİDAN BİTİRGEN, HÜSEYİN TOKGÖZ, ÜMRAN ÇALIŞKAN, Abdullah AKKUŞ, AHMET ÖZKAĞNICI

Eritrosit Dağılım Genişliği Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Enflamasyon Belirteci Olabilir mi?

Cem ÖZTÜRKMEN, Eyüp ÖZCAN, BURAK BİLGİN, TANYELİ KAZAZ

Nadir Görülen Fungal Keratit Etkeni Scedosporium Apiospermum

Gözde ŞAHİN, Cenap GÜLER, Yener ÖZEL, Mehmet Tevfik YAVUZ

Spontan Arka Kapsül Rüptürü Olan Morgagnian Katarakt Olgusu

Hasan KIZILTOPRAK, Pınar ÇİÇEKOĞLU, Sibel DOĞUİZİ, MEHMET ALİ ŞEKEROĞLU, Pelin YILMAZBAŞ

Keratokonus ve Oküler Albinizm: Olgu Sunumu ve Literatür Tartışması

Özlem DİKMETAŞ, Aysun ŞANAL DOĞAN, Canan GÜRDAL