PROF. DR. ALİ SELÇUK BİRİCİK HOCANIN MESLEK YAŞAMI VE COĞRAFYA BİLİMİNE KATKILARI

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden 2013 yılında emekli olan Prof. Dr. Ali Selçuk Biricik, yaklaşık yarım yüzyılı bulan meslek yaşamıyla coğrafya dünyasının yakından tanıdığı değerli hocalardan biri olup coğrafya bilimine birçok alanda önemli katkılar yapmıştır. Bu makalede hocanın eğitimi ve meslek yaşamı, ilmi şahsiyeti, coğrafya eğitimi ve öğretimine katkıları, idari ve akademik görevleri özlü bir şekilde ifade edilmiş ve bilimsel yayınları açık künyeleriyle birlikte verilmiştir. Şüphesiz bundan sonrada ülkemizin farklı yörelerinde ve coğrafya biliminin çeşitli konularında çalışma yapmanın yanı sıra yine meslektaşları ve öğrencileriyle birlikte olmayı sürdürecektir. Nitekim emekli olmasına rağmen bugün de aynı istekle çalışmalarına devam etmesi, onun mesleğine olan saygısının ve coğrafyaya olan sevgisinin bir göstergesidir.

Prof. Dr. Ali Selçuk Biricik’s Professional Life and his Contributions to the Geography Science

Having retired from the Department of Geography, Faculty of Science and Letters of the Marmara University in 2013, Prof. Dr. Ali Selçuk Biricik has been one of the esteemed lecturers very well known by the world of geography with his professional life that lasted almost half a century, and made significant contributions to the science of geography in many fields. This paper deals with Biricik’s educational background, professional life, scientific personality, contributions to the geography education, administrative and academic functions briefly, and his scientific publications have been introduced with clear identifications. Undoubtedly, he will continue to conduct studies in different parts of our country, and in various fields of the science of geography, and to be together with his colleagues and students. As a matter of fact, even though he has retired, the fact that he continues his studies with the same passion is the indication of his respect towards his profession and love for geography.

Kaynakça

Doğanay, H. (1995a). “Cumhuriyetin 70. Yılında Atatürk Üniversitesi’nde Coğrafya Araştırmaları ve Eğitimi”, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 1, s.28-66, Erzurum.

Doğanay, H. (1995b). “Merhum Hocam Prof. Dr. Mecdi Emiroğlu Hakkında”, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 1, s.4-27, Erzurum.

Gürbüz, O. (Editör), (2010). Ortaöğretim Coğrafya 9, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Dizisi: 1162, İstanbul.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberi, 1997, İstanbul.

Selçuk Biricik, A. (1982). Beyşehir Gölü Havzası’nın Strüktüral ve Jeomorfolojik Etüdü, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayını No.119, İstanbul.

Selçuk Biricik, A. (2012). Gizemli Doğa (Mesleki Şiirler, Veciz Sözler), Nesil Matbaacılık, İstanbul.

Şahin, C. (1996). “Marmara Üniversitesi’nde Coğrafya Eğitimi ve Araştırmaları”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi II. Ulusal Eğitim Sempozyumu (18-20 Eylül 1996) Bildirileri, s.244-262, İstanbul.

Kaynak Göster