Post-Modern Erkek(lik)

Modernden postmoderne geçiş sürecinin sancılarını yaşamakta olan günümüz toplumlarında erkeklerin “erkek” olduklarına dair öz algılarında köklü değişiklikler yaşanmaktadır. Araçsal akla yöneltilen eleştirilerle, kadın ve gay hareketlerinin toplumsal cinsiyet rollerine başkaldırısı ile kamusal alanın hakimi “rasyonel erkek” iktidarının meşruiyetini sorgulamak zorunda bırakılmıştır. Modern toplum ile postmodern toplumun “erkeklik” tanımları, başka bir ifade ile erkeklerden beklentileri farklıdır. Çalışma modern kimliğinden sıyrılıp kendine alternatif post-kimlikler arayan erkeğin hegemonik söylem alanındaki mücadele sürecini sergileme amacı gütmektedir

Post-Modern Erkek(lik)

___

APA Uçan, G . (2012). Post-Modern Erkek(lik) . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (2) , 262-271 .