Muzaffer Çandır'ın Manisa Milletvekili a€" Yazar Samet Ağaoğlu Hayatıa€"Sanatı-Eserleri Adlı Eseri Yayımlandı

sadece bulunduğu şehirle de bırakmayarak ülke siyasetinde de etkisi olmuş, 27 Mayıs 1960’taki askerî darbeden nasibini almış, demokratik yönetimlerde darbeye yer olmadığını her fırsatta vurgulamış önemli bir siyasî kişiliktir. Aynı zamanda 1982 yılındaki vefatına kadar hikâye, hatırat, deneme ve gezi yazılarıyla da Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuştur. Manisa ve

Muzaffer Çandır'ın Manisa Milletvekili a€" Yazar Samet Ağaoğlu Hayatıa€"Sanatı-Eserleri Adlı Eseri Yayımlandı

Kaynak Göster

APA Yetkin, F . (2013). Muzaffer Çandır'ın Manisa Milletvekili a€" Yazar Samet Ağaoğlu Hayatıa€"Sanatı-Eserleri Adlı Eseri Yayımlandı . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (2) , 565-567 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/4064/53582