Comparing the Long-Term Outcome of Uterosacral and Sacrospinous Ligament Suspension Surgeries in Apical Pelvic Organ Prolapse

Objective: We aimed to compare the long-term outcomes of the sacrospinous ligament suspension (SSLS) and uterosacral ligament suspension (ULS) procedures used for the treatment of apical pelvic organ prolapse (POP). Methods: Fifty-two patients, diagnosed with apical POP, were included in this retrospective study. Twenty of these patients underwent The ULS procedure (Group 1), thirty-two patients (Group 2) were treated with bilateral SSLS. Operation type and time, objective and subjective cure rates, patient satisfaction rates and complications were obtained from hospital records at the operation time and 12-mounts, 36-mounts. Results: The objective cure rates were 80% of group 1, 78.1% of group 2 at 12-month follow-up and %70 of group 1, 71.8% of group 2 at 36-month follow-up; the subjective cure rates were defined as 100% of group 1, 87.4% of group 2 at 12-month follow-up and %100 of group 1, 84.3% of group 2 at 36-month follow-up (p>0.05). Very satisfied patients were significantly higher in the ULS group compared to the SSLS group (p=0.048) but when compared totally satisfied (very satisfied and greatly improved) and dissatisfied patients, there was no significant difference between groups (p>0.05).

Apikal Pelvik Organ Prolapsusunda Sakrospinöz Ligaman Fiksasyonu ve Uterosakral Ligaman Fiksasyonu Ameliyatlarının Uzun Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması

Amaç: Bu çalışmada, apikal pelvik organ prolapsusu (POP) tedavisinde kullanılan sakrospinöz ligaman fiksasyonu (SSLS) ve uterosakral ligaman fiksasyonu (ULS) ameliyatlarının uzun dönem sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Retrospektif çalışmamıza apikal POP tanısı almış 52 hasta dahil edildi. Bu hastaların yirmisi ULS (Grup 1) ile, otuzikisi bilateral SSLS (Grup 2) ameliyatı ile tedavi edildi. Hastane bilgi sisteminden operasyon verilerine, 12. ve 36. aydaki muayene bilgilerine, hasta memnuniyet oranları, objektif ve sübjektif kür oranları ve komplikasyonlara ulaşıldı. Bulgular: Objektif kür oranları, 12. ayda grup 1‘in %80, Grup 2‘nin %78.1 iken; 36. ayda Grup 1‘in %70, Grup 2‘nin %71.8 bulundu (p>0.05). Subjektif kür oranları, 12. ayda grup 1‘in %100, grup 2‘nin %87.4 iken; 36. ayda grup 1‘in %100, grup 2‘nin %84.1 olarak saptandı (p>0.05). Memnuniyeti çok olan hastalar ULS grubunda SSLS grubuna kıyasla anlamlı oranda fazla bulundu ancak memnun olan tüm hastalar (çok memnun ve büyük oranda memnun) ile memnun olmayanlar kıyaslandığında, gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Apikal pelvik organ prolapsusu hastalarında vaginal olarak sık uygulanan iki yöntem olan ULS ve SSLS‘nin, başarı oranları ve hasta memnuniyetleri kıyaslandığında birbirine üstün olmadığı sonucuna varıldı.

Kaynakça

Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub‐committee of the International Continence Society. Neurourology and urodynamics. 2002;21(2):167-78.

Lowder JL, Ghetti C, Nikolajski C, et al. Body image perceptions in women with pelvic organ prolapse: a qualitative study. American journal of obstetrics and gynecology. 2011;204(5):441.e1-5.

Olsen AL, Smith VJ, Bergstrom JO, et al. Epidemiology of surgically managed pelvic organ prolapse and urinary incontinence. Obstetrics and gynecology. 1997;89(4):501-6.

Smith FJ, Holman CD, Moorin RE, et al. Lifetime risk of undergoing surgery for pelvic organ prolapse. Obstetrics and gynecology. 2010;116(5):1096-100.

Barber MD, Maher C. Epidemiology and outcome assessment of pelvic organ prolapse. International urogynecology journal. 2013;24(11):1783-90.

Alas AN, Anger JT. Management of apical pelvic organ prolapse. Current urology reports. 2015;16(5):33.

Maher C, Feiner B, Baessler K, et al. Surgery for women with apical vaginal prolapse. Cochrane Database Syst Rev. 2016;10:Cd012376.

Clark AL, Gregory T, Smith VJ, et al. Epidemiologic evaluation of reoperation for surgically treated pelvic organ prolapse and urinary incontinence. American journal of obstetrics and gynecology. 2003;189(5):1261- 7.

Jelovsek JE, Barber MD, Brubaker L, et al. Effect of Uterosacral Ligament Suspension vs Sacrospinous Ligament Fixation With or Without Perioperative Behavioral Therapy for Pelvic Organ Vaginal Prolapse on Surgical Outcomes and Prolapse Symptoms at 5 Years in the OPTIMAL Randomized Clinical Trial. Jama. 2018;319(15):1554-65.

Barber MD, Brubaker L, Burgio KL, et al. Comparison of 2 transvaginal surgical approaches and perioperative behavioral therapy for apical vaginal prolapse: the OPTIMAL randomized trial. Jama. 2014;311(10):1023-34.

Maher CF, Qatawneh AM, Dwyer PL, et al. Abdominal sacral colpopexy or vaginal sacrospinous colpopexy for vaginal vault prolapse: a prospective randomized study. American journal of obstetrics and gynecology. 2004;190(1):20-6.

Lantzsch T, Goepel C, Wolters M, et al. Sacrospinous ligament fixation for vaginal vault prolapse. Archives of gynecology and obstetrics. 2001;265(1):21-5.

Morgan DM, Rogers MA, Huebner M, et al. Heterogeneity in anatomic outcome of sacrospinous ligament fixation for prolapse: a systematic review. Obstetrics & Gynecology. 2007;109(6):1424-33.

Sze EH, Karram MM. Transvaginal repair of vault prolapse: a review. Obstetrics & Gynecology. 1997;89(3):466-75.

Meschia M, Bruschi F, Amicarelli F, et al. The sacrospinous vaginal vault suspension: Critical analysis of outcomes. International urogynecology journal and pelvic floor dysfunction. 1999;10(3):155-9.

Karram M, Goldwasser S, Kleeman S, et al. High uterosacral vaginal vault suspension with fascial reconstruction for vaginal repair of enterocele and vaginal vault prolapse. American journal of obstetrics and gynecology. 2001;185(6):1339-43.

Margulies RU, Lewicky-Gaupp C, Fenner DE, et al. Complications requiring reoperation following vaginal mesh kit procedures for prolapse. American journal of obstetrics and gynecology. 2008;199(6):678. e1-. e4.

Barber MD, Visco AG, Weidner AC, et al. Bilateral uterosacral ligament vaginal vault suspension with sitespecific endopelvic fascia defect repair for treatment of pelvic organ prolapse. American journal of obstetrics and gynecology. 2000;183(6):1402-10; discussion 10-1.

Menahem N, Natalia S, Vladimir S, et al. Anterior needle-guided mesh in advanced pelvic organ prolapse: apical fixation on sacrospinousligaments. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Jan;172:120-3.

Kaynak Göster

768 412

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Tıp Fakültesi Birinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sigara İçme Durumları, Anksiyete Düzeyleri ve 4207 Sayılı Kanun Hakkındaki Tutumları

Meryem BAŞTÜRK, Esra Meltem KOÇ, Melih Kaan SÖZMEN, Mehmet ARSLAN, Süleyman ALBAŞ

Nasal Mucociliary Activity Changes In Smokers

İbrahim SOLAK, KAMİLE MARAKOĞLU, Selma PEKGÖR, Nisa ÇETİN KARGIN, NECAT ALATAŞ, Mehmet Ali ERYILMAZ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2011 ile 2015 Yılları Arasındaki Partikül Madde ve Kükürt Dioksit Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

MUAMMER YILMAZ

Düzce İli Çocuk Evlerinde Kalan Çocuk ve Ergenlerin Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

ÇİĞDEM YEKTAŞ, Ali Evren TUFAN, Merve YAZICI

Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors on the Breast Care of Patients and Health Care Personnels Who Apply to Family Medicine Policlinic

Elif Fatma ÖZKAN PEHLİVANOĞLU, HÜSEYİN BALCIOĞLU, UĞUR BİLGE, İLHAMİ ÜNLÜOĞLU

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile İlgili Bilgi Durumlarının ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

CEMİL IŞIK SÖNMEZ, DUYGU AYHAN BAŞER, Hüseyin N. KÜÇÜKDAĞ, Okan KAYAR, İdris ACAR, PINAR DÖNER GÜNER

Östrojen-Progesteron Reseptörü Pozitif ve Aksiller Lenf Nodu Negatif Meme Kanseri Tanılı Hastalarda Ki-67 Proliferasyon İndeksi

BETÜL BOLAT KÜÇÜKZEYBEK, Halil TAŞKAYNATAN, Ayşegül AKDER SARI, Seyran YİĞİT, Gülden BALLI, Demet ETİT, Ayşe YAZICI, Murat Kemal ATAHAN, Dilara ÖZYİĞİT BÜYÜKTALANCI, AHMET ALACACIOĞLU, YÜKSEL KÜÇÜKZEYBEK

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastaların D Vitamini Seviyeleri

Sait AÇIK, Mehmet Cengiz YAKINCI

Mustafa Kemal Üniversitesi Öğrencilerinin Mobil Sağlık Uygulamalarını Kullanımı

PINAR DÖNER GÜNER, Hande BÖLÜKBAŞI, Sümeyya Havva KOKAÇYA, ERHAN YENGİL, CAHİT ÖZER

Comparing the Long-Term Outcome of Uterosacral and Sacrospinous Ligament Suspension Surgeries in Apical Pelvic Organ Prolapse

Gökmen SUKGEN, Aşkı ELLİBEŞ KAYA