Bir Köpekte Gastrik Yabancı Cisim Olgusu

Köpekler gıda niteliğinde olmayan nesneleri yeme eğilimindedir. Köpeklerde gastrointestinal yabancı cisim olgularının birçoğunda başlıca klinik bulgu kusma ve iştah azalmasıdır. Gastrik yabancı cisim tanısı; fiziksel muayane, radyografi, ultrasonografi ve deneysel laparatomi ile konabilir. Bununla birlikte, tanı ve tedavide en etkin yöntem ise gastroskopidir. Sunulan vaka raporunda, kliniğimize kusma şikayeti ile getirilen 3 yaşlı, erkek, miks ırk köpekte gerçekleştirilen gastroskopik prosedür tartışıldı. Endoskopik muayene sonucu, midede plastik yapıda ve her iki ucunda metal klips olan bir yabancı cisim tespit edildi. Yabancı cisim endoskopik yolla uzaklaştırıldı

Gastric Foreign Body Case in a Dog

Dogs tend to eat objects that are not food. Dogs with gastrointestinal foreign bodies most commonly present with vomiting and decreased appetite. Gastric foreign bodies diagnosis can be made by physical examination, radiography, ultrasonography and experimental laparotomy. However, the best method of diagnosis and treatment is gastroscopy. In the presented case report, we discussed the gastroscopic procedure performed in 3 year old, male, mixed dog brought with vomiting to our clinic. Endoscopic examination revealed a foreign body with metal clips on both ends of the plastic structure in stomach. The foreign body was removed by endoscopically

Kaynakça

Amanda KB, Richard JC, Teresa AM, Dez H. Acid-base and electrolyte abnormalities in dogs with gastrointestinal foreign bodies. J Vet Intern Med. (2005); 19:816-821.

Boag AK, Coe RJ, Martinez TA, Hughes D. Acid-base and electrolyte abnormalities in dogs with gastrointestinal foreign bodies. J Vet Intern Med. (2005); 19(6): 816-821.

Civelek T, Turgut T. Köpek ve kedilerde gastroskopi. Türk Vet Hek Derg. (1999); 11(1- 2): 55-62.

Evans KL, Smeak DD, Biller DS. Gastrointestinal linear foreign bodies in 32 dogs: A retrospective evaluation and feline comparison. J Am Anim Hosp Assoc. (1994); 30:445–450.

Hayes G. Gastrointestinal foreign bodies in dogs and cats: a retrospective study of 208 cases. J Small Anim Pract. (2009); 50(11): 576-583.

Tams T. Canine and Feline Gastroenterology, In: Handbook of Small Animal Gastroenterology, 2nd Ed., Elsevier, St Louis, USA. 2003; pp. 144- 210.

Washabau RJ, Day MJ. Canine and Feline Gastroenterology, Elsevier, St Louis, USA. 2013; pp. 570- 790.

Kaynak Göster