Sağlıklı bireylerde nazal hava yolu fonksiyonel kapasitesinin değerlendirilmesinde akustik rinometri ve nazal spirometrinin karşılaştırılması

Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlıklı bireylerde nazal hava yolunun fonksiyonel yönden objektif olarak değerlendirilmesinde akustik rinometri (AR)ve nazal spirometri (NS)'nin uygulanabilirliğinin karşılaştırılması, birbirleriyle uyumluluklarının incelenmesidir. Yöntem ve Gereçler: Bu çalışmaya, 15 kadın, 10 erkekten oluşan yaşları ortalama 28,41 olan 25 sağlıklı birey dahil edildi. Çalışmaya başlamadan önce anterior rinoskopi ve transnazal endoskopi ile burun ve sinüs patolojisi ekarte edilen olgular AR, NS ve oral spirometri (OS) ile incelendi. Bulgular: Sağ ve sol nazal kavite akustik rinometri ve nazal spirometri parametreleri açısından karşılaştırıldığında her iki taraf test ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05), bununla birlikte her iki taraf değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon tespit edildi (p

The comparison of acoustic rhinometry and nasal spirometry in evaluating the functional capacity of the nasal airway in healthy subjects

Aim: The aim of this study is to compare the usefullness of acoustic rinometry and nasal spirometry in objective evaluation of functional capacity of the nasal airway and to evaluate the compatibility of the methods with each other in healthy subjects. Materials and methods: Twenty-five healthy subjects of whom 15 were women and 10 were men with a mean age of 28.41 included in this study. Before beginning of the study, subjects whom their nasal and sinus patologies were eliminated with anterior rinoscopy and transnasal endoscopy were examined with acoustic rinometry, nasal spirometry and oral spirometry. Results: When the right and left nasal cavity were compared with the data of acoustic rinometry and nasal spirometry, it was not found any difference between them statistically (p>0.05), but it was found important correlation between two data statistically (p<0.05). As the parameters of acoustic rinometry and nasal spirometry for the right nasal cavity were compared in point of pulmonary function parameters, the anterior minimal section area and the anterior volume were found to have more important correlations than posterior minimal section area. When the parameters of acoustic rinometry and nasal spirometry for the left nasal cavity were compared, the anterior minimal section area and the anterior volume were found to have more important correlations than posterior volume and posterior minimal section area. When the nasal spirometry and the oral spirometry values were compared, we found statistically significant important correlations between them (p<0.05). Conclusion: While acoustic rinometry is used to evaluate the anterior section of the nasal cavity and especially the nasal valv, nasal spirometry can evaluate objectively the whole nasal cavity in point of functional capacity. Moreover, the pulmonary functions could be evaluated by nasal spirometry with the same sensibility of the oral spirometry. This test is appraised as objective, easy to use and non- invasive method in evaluating the patency of nasal passages.

Kaynakça

1) Grymer LF, Hilberg O, Elbrond O, Pedersen OF. Acoustic rhinometry evaluation of the nasal cavity with septal deviations, before and after septoplasty. Laryngoscope 1989; 99: 1180-1187. [ Özet ]

2) Hilberg O, Jackson AC, Swift DL,Pederson OP. Acoustic rhinometry evaluation of nasal cavity geometry by acoustic reflection . J. Appl Physiol. 1989; 66: 295-303 [ Özet ].

3) Hanif J, Eccles R, Jawad S. Use of a portable spirometer for studies on the nasal cycle. Am. J. Rhinol. 2001; 15:303-306. [ Özet ]

4) Hanif J, Jawad SSM, Eccles R. A Study to assess the usefulness of a portable spirometer to quantify the severity of nasal septal deviation. rhinology 2003; 41: 11-15. [ Özet ]

5) Clement PA, Gordts F. Standardisation Committee on Objective Assessment of the Nasal Airway. Consensus report on acoustic rhinometry and rhinomanometry. Rhinology 2005; 43(3):169-179. [ Özet ]

6) Corey JP. Acoustic rhinometry: should we be using it ? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surgery 2006; 14: 29-34. [ Özet ]

7) Marques VC, Anselmo-Lima WT. Pre- and postoperatif evaluation acoustic rhinometry of children submitted to adenoidectomy or adenotonsillectomy . Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2004; 68:311-316. [ Özet ]

8) Modrzynski M, Mierzwinski J, Zawisza E, Pziewicz A. Acoustic rhinometry in the assessment of adenoid hypertrophy in allergic children. Med Sci Monit 2004; 10:CR431-CR438. [ Özet ]

9) Lenders H, Pirsig W. Diagnostic value of acoustic rhinometry: patients with allergic and vasomotor rhinitis compared with normal controls. Rhinology 1990; 28:5-16. [ Özet ]

10) Djupesland P, Kaastad E, Franzen G. Acoustic rhinometry in the evaluation of congenital choanal malformations. İnt J Pediatr Otorhinolaryngol 1997; 41: 319-337. [ Özet ]

11) Haberal Can İ, Ceylan K, Bayız Ü, Ölmez A, Samim E. Acoustic rhinometry in the objective evaluation of childhood septoplasties. ınternational journal of pediatric otorhinolaryngology 2005; 69: 445-448. [ Özet ]

12) Reber M, Rahm F, Monnier Ph. The role of acoustic rhinometry in the pre-and postoperative evaluation of surgery for nasal obstruction. Rhinology 1998; 36: 184-187. [ Özet ]

13) Cakmak O, Coskun M, Celik H, Buyuklu F, Ozluoglu LN. Value of acoustic rhinometry for measuring nasal valv area. Laryngoscope 2003;113:295-302. [ Özet ]

14) Numminen J, Dastidar P, Rautiainen M. Influence of sinüs surgery in rhinometric measurements. The Journal Of Otolaryngology 2004; 33(2): 98-103. [ Özet ]

15) Cankurtaran M, Celik H, Cakmak O, Ozluoglu LN. Effects of the nasal valve on acoustic rhinometry measurements: a model study. J Appl Physiol. 2003;94(6):2166-72. [ Özet ]

16) Cakmak O, Celik H, Cankurtaran M, Buyuklu F, Ozgirgin N, Ozluoglu LN. Effects Of Paranasal Sinus Ostia And Volume On Acoustic Rhinometry Measurements: A Model Study. J Appl Physiol 2003; 94: 1527-1535. [ Özet ]

17) Hilberg O, Pederson OF. Acoustic rhinometry: recommendations for technical specifications and standard operating procedures. Rhinol Suppl 2000; 16:3-17. [ Özet ]

18) Tomkinson A, Eccles R. Comparison of the relative abilities of acoustic rhinometry , rhinomanomtery and the visual analog scale in detecting change in the nasal cavity in a healthy adult population. Am J Rhinol 1996; 10:161-165.

19) Passali D, Mezzedimi C, Passsali GC, Nuti D, Bellussi L. The role of rhinomanometry, acoustic rhinometry and mucociliary transport time in the assesment of nasal patency. Ear Nose Throat J 2000; 79:397-400. [ Özet ]

20) Deliktaş H, Miman MC, Özturan O, Toplu Y, Akarçay M. Normal burunlarda subjektif nazal açıklık hissi ile objektif bulgular arasındaki uyum. KBB Forum: Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2007;6(2). [ Tam Metin ]

21) Cuddihy PJ, Eccles R. The use of spirometry as an objective measure of nasal septal deviation and the effectiveness of septal surgery. Clin Otolaryngol. 2003; 28: 325-330. [ Özet ]

22) Harar RP, Kalan A, Kenyon GS. Assessing the reproducibility of nasal spirometry parameters in the measurement of nasal patency. Rhinology 2001; 39: 211-214. [ Özet ]

Kaynak Göster