Maksillofasiyal kırığı olan 121 olgunun değerlendirilmesi ve literatürle karşılaştırılması

Birçok çalışma, maksillofasiyal kırıkların nedenleri ve insidansının, ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel faktörlerine göre değişiklikler gösterdiğini ortaya koymuştur. Biz de 2004 ve 2005 yıllarında, kliniğimizde tedavi edilen maksillofasiyal kırıkların insidans ve sebeplerini inceledik. Vakaların yaşı, cinsiyeti, kırığın sebebi, kırığın anatomik bölgesi ve tedavi şekilleri gibi veriler toplanarak gözden geçirildi. İki yıllık süre içerisinde kliniğimizde maksillofasiyal kırık nedeniyle 121 hasta tedavi edilmişti. Hastaların ortalama yaşı 30,5 olup, en küçüğü 4, en büyüğü ise 82 yaşındaydı. Erkek/kadın oranı 2,8/1 idi. Birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi, trafik kazaları serimizde de maksillofasiyal kırıkların sebepleri arasında ilk sıradaydı (%42). Diğer nedenler; darp (%27), düşme (%23), sert cisim çarpması (%7), ateşli silah yaralanması (%1) şeklindeydi (Tablo-1). Bizde de, diğer çalışmalarda olduğu gibi mandibula en sık kırık görülen kemikti (%43). Bunu zigoma kırıkları (%30) ve maksilla kırıkları (%27) takip ediyordu (Tablo-2). Hastalarımızın büyük bir bölümü (92 hasta, %76) açık redüksiyon ve rijit fiksasyon yöntemiyle tedavi edilmişlerdi. Geri kalan 29 hasta (%24) ise kapalı redüksiyon ve konservatif tedavi yöntemleri kullanılarak tedavi edildiler. Elde ettiğimiz veriler, maksillofasiyal kırıkların sebep ve insidansının her ülkede farklı olduğu görüşünü destekler nitelikteydi. Birçok gelişmiş ülkenin tersine bizde hala trafik kazaları en sık maksillofasiyal kırık nedeniydi. En çok kırık görülen anatomik bölgeler de etiyolojik sebeplere göre değişiklikler göstermektedir. Bu çalışmada kendi bulgularımız literatürdeki diğer çalışmalardan elde edilen bulgularla karşılaştırılmıştır.

Analysis of 121 patients with maxillofacial fractures and comparison with the literature

Many studies have shown that the causes and incidence of maxillofacial fractures are influenced by social, cultural, economic, and enviromental factors. We analysed the causes and incidence of maxillofacial fractures treated in two years (2004-2005) at our clinic. Data regarding, age, gender, cause of fracture, anatomic site, and treatment modalities were reviewed. 121 patients with maxillofacial fractures were treated at our clinic in two years. The age range was 4 to 82 years (mean 30,5). The male to female ratio was 2.8/1. The most common cause was traffic accidents (%42) as in many developing countries. Other common causes included assaults (%27), falls (%23), hitting hard objects (%7), gun shot injury (%1) (Table-1). Mandibular fractures were most common (%43) in our series as seen in other studies and were followed by zygoma (%30) and maxilla fractures (%27) (Table-2). High percentage of patients, 92 patients ( %76 ) were treated by open reduction, and rigid fixation. The other 29 patients (% 24) were treated by closed reduction and conservative tecniques. Our findings support that the causes and the incidence of maxillofacial fractures vary from one country to another. Traffic accidents were still the most common cause of maxillofacial fractures in our series contrary to developed countries. The most common anatomic site of fractures can vary according to the etiologic factors. In this study we compared our results with those reported in the literature.

Kaynakça

1) Bataineh AB. Etiology and incidence of maxillofacial fractures in the north of Jordan. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998; 86(1):31-5. [ Özet ]

2) Iida S, Kogo M, Sugiura T, Mima T, Matsuya T. Retrospective analysis of 1502 patients with facial fractures. Int J Oral Maxillofac Surg 2001; 30(4):286-90. [ Özet ]

3) Olasoji HO, Tahir A, Arotiba GT. Changing picture of facial fractures in northern Nigeria. Br J Oral Maxillofac Surg 2002; 40(2):140-3. [ Özet ]

4) Tanaka N, Tomitsuka K, Shinoya K. Aetiolgy of maxillofacial fracture. Br J Oral Maxillofac Surg 1994; 32(1):19-23. [ Özet ]

5) Adi M, Ogden GR., Chisholm DM. An analysis of mandibular fractures in Dundee, Scotland (1977 to 1985). Br J Oral Maxillofac Surg 1990; 28(3):194-9. (PMID: 2135661)

6) van Hoof RF, Merkx CA, Stekelenburg EC. The different patterns of fractures of the facial skeleton in four European countries. Int J Oral Surg 1977; 6(1):3-11. [ Özet ]

7) Afzelius LE, Rosen C. Facial fractures. A review of 368 cases. Int J Oral Surg 1980; 9(1):25-32. [ Özet ]

8) Hagan EH, Huelke DF. An analysis of 319 case reports of mandibular fractures. J Oral Surg Anesth Hosp Dent Serv 1961;19:93-104. [ Özet ]

9) Roberts AH, Carroll MJ, Lamb RJ. Windscreen injuries and seat belts. Lancet 1983; 2(8345):340-1. [ Özet ]

10) Steele RJ, Little K. Effect of seat-belt legislation. Lancet 1983; 2(8345):341. [ Özet ]

11) van Beek GJ, Merkx CA. Changes in the pattern of fractures of the maxillofacial skeleton. Int J Maxillofac Surg 1999;28(6):424-8. [ Özet ]

12) Khalil AF, Shaladi OA. Fractures of the facial bones in Eastern region of Libya. Br J Oral Surg 1981; 19(4):300-4. [ Özet ]

13) Hill CM, Crosher RF, Carroll MJ, Mason DA. Facial fractures: the results of a prospective four-year-study. J Maxillofac Surg 1984;12(6):267-70. [ Özet ]

14) Voss R. The aetiology of jaw fractures in Norwegian patients. J Maxillofac Surg 1982;10(3):146-8. [ Özet ]

15) Abiose BO. Maxillofacial skeleton injuries in the western states of Nigeria. Br J Oral Maxillofac Surg 1986; 24(1):31-9. [ Özet ]

16) Adekeye EO. The pattern of fractures of the facial skeleton in Kaduna, Nigeria. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1980; 49(6):491-5. [ Özet ]

17) Duman H, Bozkurt M, Nişancı M, Külahçı Y, Deveci M, Türegün M, Işık S, Şengezer M. 366 mandibula fraktürü olgusunun analizi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2001; 9(3):149.

18) Dingman RO, Natvig P, editors. Surgery of facial fractures. Philadelphia, Toronto, London: W.B. Saunders; 1964.

19) Tuovinen V, Norholt SE, Sindet-Petersen S, Jensen J. A retrospective analysis of 279 patients with isolated mandibular fractures treated with titanium miniplates. J Oral Maxillofac Surg 1994; 52(9):931-5. [ Özet ]

20) Kuriakose MA, Fardy M, Sirikumara M, Patton DW, Sugar AW. A comparative review of 266 mandibular fractures with internal fixation using rigid (AO/ASIF) plates or mini-plates. Br J Oral Maxillofac Surg 1996; 34(4):315-21. [ Özet ]

21) Zachariades N, Mezitis M, Rallis G. An audit of mandibular fractures treated by intermaxillary fixation, intraosseous wiring and compression plating. Br J Oral Maxillofac Surg 1996;34(4):293-7. [ Özet ]

22) Champy M, Loode JP, Schmitt R, Jaeger JH, Muster D. Mandibular osteosynthesis by miniature screwed plates via a buccal approach. J Maxillofac Surg 1978; 6(1):14-21. [ Özet ]

23) Luhr HG. Vitallium Luhr systems for reconstructive surgery of facial skeleton. Otolaryngol Clin North Am 1987; 20(3):573-606. [ Özet ]

24) Steinhauser EW. Bone screws and plates in orthognatic surgery. Int J Oral Surg 1982; 11(4):209-16. [ Özet ]

25) Özgenel GY, Özbek S,Kahveci R, Akın S, Özcan M. Pediatrik mandibula kırıkları. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2004; 12(1):21-4.

Kaynak Göster