Kulak konkası defektlerinin tamirinde postaurikuler rotasyon flebi kullanımı

Amaç: Kulak sayvanı yüzün estetik ünitelerinden biri olarak önemlidir. Bu çalışmada kulak konkasında görülen cilt tümörlerinin çıkartılması sonrasında oluşan defektin kapatılmasını sağlayan postaurikuler rotasyon flebi tekniğinin tanıtılması ve tartışılması hedeflenmiştir. Hastalar Ve Yöntemler: Çalışmaya kliniğimize kulak konkası malign cilt tümörü nedeniyle başvuran dört hasta alındı. Hastalardan üçü bazal hücreli karsinom, biri yassı epitel hücreli karsinom tanılıydı. Tüm hastalarda güvenli sınırla tümör rezeksiyonu sonrası oluşan defekt için postaurikuler rotasyon flebi uygulandı. Bulgular: Hiçbir hastada nüks gözlenmedi. Hastaların tamamında fleple rekonstrükte edilen bölge kozmetik olarak kabul edilebilir sınırlardaydı. Bir hastada flepte erken dönemde oluşan dolaşım bozukluğuna bağlı kısmi nekroz debridman ve eksizyonla sekonder iyileşti. Sonuç: Postaurikuler rotasyon flebi kulak konkasında oluşan cilt defektlerinin tamirinde uygulaması kolay ve güvenilir bir yöntemdir.

Postauricular rotation flap as a method to repair auricular conchal defects

Objectives: Auricula has an importance as an aesthetic subunit of the face. The aim of this study is to introduce and discuss the postauricular rotation flap as a reconstruction method after the removal of the maligncutaneous tumors. Patients And Methods: Four patients with malign cutaneous neoplasm of the auricular concha were included in the study. Three patients were diagnosed as basal cell carcinoma, while one had squamous cell carcinoma. All the patients were underwent a postauricular rotation flap reconstruction after the removal of the tumour with safe margins. Results: No patient had a recurrence of tumour. The reconstructed part of the ear had a considerable aesthetic appearance. Partial necrosis due to insufficient circulation of the flap was secondary healed with debridement and excision. Conclusion: Postauricular rotation flap is a simple and reliable method to reconstruct the conchal defects of the ear.

Kaynakça

1) Büyüklü F, Çaylaklı F, Çakmak Ö. Aurikula malignitelerinde rekonstrüksiyon. KBB ve BBC Dergisi 2006; 14 (1–2–3): 39–42

2) Lynch J, Mahajan AL, Regan P. The trap door flap for reconstructing defects of the concha. Br J Plast Surg 2003;56(7):709-711. [ Özet ]

3) Talmi YP, Wolf M, Horowitz Z, Bedrin L, Kronenberg J. \"Second look\" at auricular reconstruction with a postauricular island flap: \"flip-flop flap\".Plast Reconstr Surg 2002;109(2):713-715. [ Özet ]

4) Adler N, Ad-El D, Azaria R. Reconstruction of nonhelical auricular defects with local flaps. Dermatol Surg 2008;34(4):501-507. [ Özet ]

5) Redondo P, Lloret P, Sierra A, Gil P. Aggressive tumors of the concha: treatment with postauricular island pedicle flap.J Cutan Med Surg 2003;7(4):339-343. [ Özet ]

6) Turan A, Turkaslan T, Kul Z, Isler C, Ozsoy Z. Reconstruction of the anterior surface of the ear using a postauricular pull-through neurovascular island flap. Ann Plast Surg 2006;56(6):609-613. [ Özet ]

7) Talmi YP, Horowitz Z, Bedrin L, Kronenberg J. Auricular reconstruction with a postauricular myocutaneous island flap: flip-flop flap.Plast Reconstr Surg 1996;98(7):1191-1199. [ Özet ]

8) Patterson AR, Brady G, Walker PD, Telfer MR. The perichondrial cutaneous graft and \"flip-flop\" flap in facial reconstruction: a series of 41 cases.Br J Oral Maxillofac Surg 2008;46(2):114-118. [ Özet ]

9) Masson JK. A simple island flap for reconstruction of concha-helix defects. Br J Plast Surg 1972;25:399–403. [ Özet ]

10) Kaplan AL, Cook JL. The incidences of chondritis and perichondritis associated with the surgical manipulation of auricular cartilage.Dermatol Surg 2004;30(1):58-62. [ Özet ]

11) Ünal Ç, Şen C, Çek Dİ. Kulak konkasının postaurikuler ada flebi ile rekonstrüksiyonu. Türk Plas Rekonstr Est Cer Derg 2005; 13(3): 222-223

12) Stucker FJ, Sanders KW. A method to repair auricular defects after perichondrial cutaneous grafting. Laryngoscope 2002;112(8 Pt 1):1384-1386. [ Özet ]

Kaynak Göster