Acoustic difference in voıce of the patients with and without organic lesion in functional voıce disorders

Bu makalede organik ses teli lezyonu olan ve olmayan fonksiyonel disfonili hastaların seslerinin akustik farklılıkları tartışılmıştır. Bu çalışmaya ses telinde organik bir lezyonu olmayan 72 fonksiyonel disfonili hasta ile organik bir lezyonu olan 77 fonksiyonel disfonili hasta dahil edilmiştir. Organik lezyonlar, 25 ses teli nodülü, 29 vokal polip, 15 Reinke ödemi ve 8 kord vokal kistinden meydana gelmektedir. Kontrol grubunu ise herhangi bir ses bozukluğu olmayan 74 gönüllü oluşturmaktaydı. Ses bozukluklarının teşhisinde 70º rijit videolaringoskop kullanılmıştır. İşitsel ve akustik analizler, ses alanı, maksimum fonasyon süresi ve disfoni şiddet indeksi hesaplanmıştır. İstatistiksel analizde T testinden ve ANOVA`dan faydalanılmıştır. Her 3 grubun RBH, Jitter% ve DSI skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar vardır. Ses telinde organik bir lezyonu olmayan fonksiyonel disfonili hastaların sesleri olan hastalara göre daha iyidir. Fonksiyonel disfonilerde, ses tellerinin üzerinde organik bir lezyonun bulunması sesi daha da bozmaktadır.

Organik ses teli lezyonu olan ve olmayan fonksiyonel disfonili hastaların seslerinin akustik farklılıkları

In this article, the objective and subjective differences of voices in functional voice disorders with and without organic lesion were discussed. 72 functional voice disorders without any organic lesion and 77 functional voice disorders with an organic lesion were included to this study. Organic lesions were 25 kissing nodules, 29 vocal cord polyp, 15 Reinke edema and 8 vocal cord cyst. Control group consist of 74 nondysphonic volunteers. The diagnosis of voice disorders was established by videolaryngoscopy using a 70º rigid scope. Auditive and acoustic analysis, voice range profile, maximum phonation time and the Disphonia Severity Index (DSI) were measured. Statistical analysis was performed using paired sample T-Test and ANOVA. There was a statistically significant difference in RBH, jitter% and DSI scores of the 3 groups. The voice quality of the FVD without any organic lesion was relatively better than FVD with any organic lesion group. A mass lesion over the vocal folds makes the voices worser in functional voice disorders.

Kaynakça

1) Bridger MW, Epstain R. Functional voice disorders: a review of 109 patients. J Laryngol Otol 1983;97:1145-48 [ Abstract ]

2) Wuyts FL, Molenberghs G, Remacle M, Heylen L, Millet B, Van Lierde K, Raes J, Van de Heyning PH. The Dysphonia Severity Index: An Objective Measure of Vokal Quality Based on a Multiparameter Approach. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 2000;43:796-809 [ Abstract ]

3) Schutte HK, Seidner W. Recommendation by the Union of European Phoniatricians (UEP): Standardizing voice area measurement/phonetography. Folia phoniatr. 1983;35:286-288 [ Abstract ]

4) Koufman JA, Blalock PD. Functional voice disorders Otolaryngol Clin North America 1991:(24);1059-73 [ Abstract ]

5) Colton RH, Casper JK. Voice misuse and abuse in : Understanding voice problems. Williams & Wilkins Company, 2th edition. 1996 Pages: 78-111

Kaynak Göster

534 212

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sarı tırnak sendromu

Erdinç AYDIN, Kübra AKMAN, Güzin AKKUZU, Babür AKKUZU, Levent Naci ÖZLÜOĞLU

Normal burunlarda subjektif nazal açıklık hissi ile objektif bulgular arasındaki uyum

Hacim DELİKTAŞ, Murat Cem MİMAN, Orhan ÖZTURAN, Yüksel TOPLU, Mustafa AKARÇAY

İşitsel devamlı-durumda uyarım yanıtları ve klinik kullanımı

Yezdan FIRAT, Gonca SANNAROĞLU, Erol BELGİN

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda sefalometrik analiz sonuçları

Ebru TAŞ, Mustafa BİLAZER, Ethem ŞAHİN, Ali Okan GÜRSEL

Kimura's disease: A diagnostic challange

Ozan Seymen SEZEN, Hande KAYTANCI, UTKU KUBİLAY, Nagihan BARIŞIK, Şeref ÜNVER

Bilateral nasoalveolar cyst: Case report and therapeutic approach

Ahmet URAL, M. Huntürk ATİLLA, Mesut TEZER, Sabri USLU

Maksiller sinüs kolesterol granüloması

MANSUR DOĞAN, Altan YILDIRIM, Ali İhsan BEBEK, Ahmet MÜSLEHETTİNOĞLU, Şahande ALAGÖZ

Acoustic difference in voıce of the patients with and without organic lesion in functional voıce disorders

Tolga KANDOĞAN, Ziya OZUER

Posterior oral kavite defektlerinin rekonstruksiyonunda masseter kas transpozisyon flebi

Ali Şafak DAĞLI, Ertap AKOĞLU, Şemsettin OKUYUCU, Önder MUTLU

Impact of microdebrider in surgical treatment of nasal polyposis in terms of health related quality of life and objective findings: A comperative randomized single blinded clinical study

Kürşat CEYLAN, Ünal BAYIZ, Zeynep KIZILKAYA, Özcan LALE, Hatice EMİR, İLHAN ÜNLÜ, Ahmet YAVANOĞLU, Erdal SAMİM