Zonguldak İlinde Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadelede Parazitoid Böcek Pimpla turionellae’nın Kullanılması

Hymenopter endoparazitoid bir tür olan Pimpla turionellae (L). (Hymenoptera: Ichneumonidae) büyük bal mumu güvesi Galleria mellonella L.’nın de dahil olduğu bir çok lepidopter türün parazitoitidir. Yumurtalarını bu böceklerin puplarının içine bırakırlar. Yumurtalar gelişip açıldıktan sonra serbest kalan larvalar konak pupların hemolenfi ve dokuları ile beslenerek konakları öldürmektedir. Böylece bu böcekler zararlı böceklerle biyolojik mücadele programlarında önemli bir role sahiptir. Bu nedenle parasitoid P. turionellae’nın kitlesel olarak üretimi tarımsal ürünler kadar Zonguldak’taki orman ağaçlarının (meyve ağaçları ve endüstriyel öneme sahip ağaçlar) zararlılardan korunması için oldukça önemlidir. Bu parazitoidin doğal konak G. mellonella’nin pupları kulanılarak laboratuvar şartlarında ve kimyasal yapısı bilinen sentetik besinler ile laboratuvar şartlarında kitle üretimi yapılmaktadır. P. turionellae laboratuvarda kitle halinde üretilerek gerektiği zaman zararlı böceklerin yoğun olduğu ormanlık alanlara bırakılarak ağaçların zararlılardan korunması sağalanabilir.

Pimpla turionella L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) is endoparasitoids of many species of lepidoptera, including greater wax moth Galleria mellonellae L. These parasitoids lay their eggs into pupae of these host insects. After developind and hatching of the eggs, the larvae feed on the haemolymph and tissues of the host pupae. The hosts are eventually killed by these developing larvae of P. turionellae. Therefore, these insects play an important role in biological control programmes. Therefore, mass-production of the parasitoids is very important to protect Zonguldak forest (including fruit and industrial trees) from pest insects as well as agricultural products. Using pupae of natural host G. mellonella and chemically synthetic diest for mass-production of this parasitoid is performed under laboratory conditions. After mass-rearing of P. turionellae (L.) in laboratory, they are released in the forest areas where especially pest insects are intensive.

Kaynakça

Akkuzu, E., Mol, T. 2006. Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea (Dry.)) üzerine biyolojik ve morfolojik araştırmalar. Süleyman Demirel Üniv. Orman Fak. Derg. 2, 50-57,

Alkan,B., 1968. Türkiye Ziraatında Bitki Korumanın Kısa Tarihçesi, Ekonomik Önemi,Organizasyonu ve Sorunları,Tarım Bakanlığı .Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları,44.

Andrew Charlton (http://www.ukmoths.org.uk/species/ malacosoma-neustria/eggs/)

Anonymous, 1973. Finding and using natural enemies of the gypsy moth. U.S. Dep. Agr. Picture Story 272.

Bashimov, G. 2016. Türkiye’nin Domates İhracat Performansı ve Rakabet Gücü Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde ISSN:1307-3311

Borror, DJ., De Long, DM., Triplehorn, CA. 1981. An Introduction to the Study of Insects. Saunders College Publishing, 827 pp.

Büyükgüzel, E., Hyršl, P., Büyükgüzel, K. 2010. Eicosanoids mediate hemolymph oxidative and antioxidative response in larvae of Galleria mellonella L. Comp. Biochem. Physiol. A, Mol. & Integrative Physiol. 156: 176–183.

Büyükgüzel, E., Tunaz, H., Stanley, DW., Büyükgüzel, K. 2007. Eicosanoids mediate Galleria mellonella cellular immune response to viral infection. J. Insect Physiol., 53: 99-105.

Büyükgüzel, E., Tunaz, H., Stanley, DW., Büyükgüzel, K. 2011. The influence of chronic eicosanoid biosynthesis inhibition on life history of the Greater waxmoth, Galleria mellonella and its ectoparasitoid, Bracon hebetor. J. Insect Physiol. 57, 501-507.

Büyükgüzel, K., Çoşkuncu, K. S., Büyükgüzel, E., Erdem, M. 2017b. Ekolojik ve ekonomik öneme sahip bazı böcek türleri; Zonguldak Ekosistemi (Editörler; Büyükgüzel, K; Kaplan A., Alan Ş.). Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, No 13,ISBN, 978-605-9678-05-6

Büyükgüzel, K., Kaplan A., Alan Ş. 2017a. Zonguldak Ekosistemi Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, No 13, ISBN, 978-605-9678-05-6. Sayfa 350

Coşkuncu, K.S. ve Büyükgüzel K. 2012 Zonguldak İlinde Ekonomik Öneme Sahip Bazı Arthropod Türleri Üzerine Bir İnceleme Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2(1): 1-14

Çolak, H. ve Hampikyan H. 2015 Gıdalarda Pestisit Kalıntıları Türkiye Klinikleri J Food Hyg Technol-Speciel Topics 1(1):10-7

Çoruh, S., Özbek, H. 2002. Erzurum Yöresinde Malacosoma neustria (L.) (Lepidoptera: Lasiocampidae)’nın Biyolojisi, Konukçuları ve Zararı Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 33 (3), 283-287.

Flanders, S.E. 1939. Environmental control of sex in hymenopterous insects, Ann .Entomol. Soc. Am., 32 (1), 11-26.

House, H.L. 1977. Nutrition of natural enemies. In Ridgway,R.L., Vinson,S.B.(eds), Biological control by augmentation of natural enemies. New York:Plenum Publishing Company.

Hyphantria cunea (Drury) (Insecta: Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae). 2017. http://entnemdept.ufl.edu/creatures/trees/ moths/fall_webworm.htm

İren, Z. 1960. Ankara Bölgesinde Ağ Kurtları (Yponomeuta) Türleri, Arız Olduğu Bitkiler, Bu Türlerin Kısa Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar. Zirai Vekili İlmi Rapor ve Araştırmalar, Seri. C, 4: 141.

Kansu, I. A. 1982. Hastalık ve Zararlılarla Savaş Yoluyla Bitkisel Üretimin Artırılması Olanakları Bitki Koruma Bülteni 22, 4.

Kılıç, T., Yoldaş, Z. 2013. Biyolojik Savaşta Banker Bitkilerin Kullanımı Türk Biyo Müc. Derg. 4(1): 71-85.

Kılınçer, N., Yiğit, A., Kazak, C., Er, MK., Kurtuluş, A., Uygun, N. 2010. Teoriden pratiğe zararlılarla biyolojik mücadele. Türk. Biyo. Müc. Derg., 1 (1): 15-60

Kumlay, AM., Dursun, A. 2003. Bitki Genetik Mühendisliği ve Ekonomik Öneme Sahip Bazı Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları Atatürk Ünv Ziraat Fak Derg. 34(2) 209-206.

Külbaş, MD., Uğur, A. 2015. Bazı Doğal Düşmanların Kitle Üretiminde Kalite Kontrolüne Yönelik Biyolojik Parametreler, Türk. Entomol. Bült., 5(1), 35-45.

Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkanlığı 2016. Orman Bitkilerinde Zararlı ve Hastalıklar ile Mücadelede Kullanılan İlaçlar ISBN: 978-605-4610-96-9 Ankara

Öncüer, C. 2000. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Genişletilmiş 4. Baskı. Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, No: 13. 380 s.

Önder, F., Karsavuran, Y., Tezcan, S., Fent, M. 2006. Türkiye Heteroptera (insecta) kataloğu, ISBN 975-98739-2-3, İzmir, 164 sayfa.

Özbek, H., Çoruh, S. 2012. Larval parasitoids and larval diseases of Malacosoma neustria L. (Lepidoptera: Lasiocampidae) detected in Erzurum Province, Turkey. Turk J Zool. 36(4): 447-459

Richard, B. 2012. Primack, Koruma Biyolojisi, Çev. Ali A. Dönmez ve Emel O. Dönmez, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2012.

Ryan, RB., Medley, RD. 1970. Test release of Itoplectis quadricingulatus against European Pine Shoot Moth in an isolated infestation. Journal of Economic Entomology, 63 (5), 1390-1392.

Szmidt, A., Luterek, R. 1983. The possibility of increasing the population density of the native parasite Coccygamimus turionellae L. (Ichneumonidae). Prace Komisji Nauk Bolniczychi Komisji Nauk Lesnych, 54, 145-151.

Thompson, SN. 1986. Nutrition and In Vitro culture of insect parasitoids. Ann. Rev. Entomol.,31: 197-219.

Toros, S., Maden S., Sözeri, S. 2001. Tarımsal Savaşım Yöntem ve İlaçları (IV. Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1520, Ders Kitabı: 473. 417 s.

Townes, HK., Momoi S., Townes, M. 1965. A catalogue and reclassification of the eastern Palearctic Ichneumonidae. Memoirs of the American Entomological Institute 5, The American Entomological Institute, Ann Arbor No:5 661 pp.

Tuncer, C., Kansu, İA. 1994. Konukçu Bitkilerin Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera, Arctiidae)’ya Etkileri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye Entomoloji Dergisi, 18/4: 209-222.

Uğur, A. 1983. Pimpla turionellae (L.) (Hym.-Ichneumonidae) ile Konukcusu Bazı Lepidopter Pupaları Arasındaki Biyolojik ilişkiler üzerinde Arastırmalar, Doktora tezi Ankara. 170 s.

Uğur, A., Kansu, İA. 1990. Pimpla turionellae (L.) (Hym.- Ichneumonidae)’nin Yetiştirilmesinde Uygun Parazitoid: Konukcu Oranı ile Birlikte Tutulma Süresinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye II. Biyolojik Mücadele Kongresi Ankara.

Yüce, B. 1990. Türkiye seracılığının genel durumu. Türkiye 5.Seracılık Semp.: 3-10. Elit Ajans, İzmir.

Zonguldak Coğrafyası. 2017. http://www.zonguldak.gov.tr/ cografya

Kaynak Göster