Kahramanmaraş İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları

Özet

Attitudes to Domestic Violence of Children Driven to Crime in Kahramanmaras

Abstract

___

 • Çocuk Koruma Kanunu (2005). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395. 2005.
 • Bulut MB. Üniversite öğrencilerinin aile içi şiddete yönelik tutumları. The Journal of Academic Social Science. 2015;3(7):403–415.
 • Açıkel Gülel E, Daşbaş S. Suça sürüklenmiş erkek çocuklarla aile aidiyeti ve yaşam doyumu ilişkisi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2019;30(3):965-987.
 • Afşin R, Öğretir Özçelik AD. Suça sürüklenen çocuklar ı̇le suça sürüklenmeyen çocukların algıladıkları anne ve baba tutumları ı̇le ebeveyn bağlanma sti̇lleri̇ni̇n karşılaştırılarak ı̇ncelenmesi̇. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;17(66):384-400.
 • Ünal G.. Aile içi şiddet . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2005;8(8). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/spcd/issue/21112/227393.
 • Kitiş Y, Şanlioğlu S. Bir aile içi şiddet olgusu; sır tutma ilkesi ile şiddeti ihbar etme yükümlülüğü arasındaki etik ikilem. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2007;11(11):7–11.
 • Ayan S. Aggressiveness tendencies of the children exposed to domestic violence. Anatol J Psychiatry. 2007;8:206–214.
 • Çelikten BB. Suça sürüklenmi̇ş çocukların olumlu sosyal i̇le saldırgan davranışlarının ai̇lesel faktörler bağlamında i̇ncelenmesi̇. İstanbul Ti̇caret Üni̇versi̇tesi̇ Sosyal Bi̇li̇mler Ensti̇tüsü Ai̇le Danişmanlığı Eği̇ti̇mi Anabi̇li̇m Dalı Ai̇le Danışmanlığı Eği̇ti̇mi̇ Yüksek Li̇sans Programı Yüksek Lisans Tezi. 2017.
 • Şahin N, Dişsiz M. Sağlık çalışanlarında aile içi şiddete yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Uluslarası İnsan Bilimleri Dergisi. 2009;6(2):263–274.
 • Tufan Kocak B, Unaldı Turkkan N, Harmancı Seren AK. Hemşirelik öğrencilerinin özsaygı düzeyleri ve aile içi şiddete yönelik tutumları arasındaki ilişki. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2014;1(2):81–88.
 • Sağlam M, Kıvrak M, Baysal T. Ebeveyn ayrılığının çocukların suça sürüklenmesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi. İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS). 2017;6(1):111–120.
 • Besni İ. Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlarının Cinsiyet, Politik Görüş ve Şiddete Maruz Kalma Açısından İncelenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, Yüksek Lisans Tezi.
 • Turhan E, İnandı T, Özer C, Akoğlu S. Üniversite öğrencilerinde madde kullanımı, şiddet ve bazı psikolojik özellikler. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi. 2015;9(1):33–44.
 • Balkıs M, Duru E, Buluş M. Şiddete yönelik tutumların özyeterlik, medya , şiddete yönelik inanç, arkadaş grubu ve okula bağlılık duygusu ile ilişkisi. Ege Eğitim Dergisi. 2005;6(2):81–97.
 • Bolat-Demirbağ S. İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Şiddete Yönelik Tutum ve Zorba-Kurban Olma Durumlarının Aile İçi Şiddet Açısından İncelenmesi. Gaziosman Paşa Üniversitesi, 2010, Yüksek Lisans Tezi.
 • Kültegin Ö, Itır T, Yılmazçetin Eke C. Okullarda Suç ve Şi̇ddeti̇ Önleme. Yeniden Yayınları no:17, İstanbul, 2006
 • Salaçin S, Ergönen AT, Uyaniker ZD. Kadına yönelik şiddet. Klinik Gelişim. 1998;95–100.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ksutfd1020691, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-6610}, eissn = {2547-9598}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {17}, number = {3}, pages = {138 - 145}, doi = {10.17517/ksutfd.1020691}, title = {Kahramanmaraş İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları}, key = {cite}, author = {Akkuş Çetinkaya, Tuba and Kayğusuz, Özgür Rıza and Bayir, Tuba} }
APA Akkuş Çetinkaya, T. , Kayğusuz, Ö. R. & Bayir, T. (2022). Kahramanmaraş İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 17 (3) , 138-145 . DOI: 10.17517/ksutfd.1020691
MLA Akkuş Çetinkaya, T. , Kayğusuz, Ö. R. , Bayir, T. "Kahramanmaraş İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (2022 ): 138-145 <
Chicago Akkuş Çetinkaya, T. , Kayğusuz, Ö. R. , Bayir, T. "Kahramanmaraş İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (2022 ): 138-145
RIS TY - JOUR T1 - Kahramanmaraş İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları AU - TubaAkkuş Çetinkaya, Özgür RızaKayğusuz, TubaBayir Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17517/ksutfd.1020691 DO - 10.17517/ksutfd.1020691 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 138 EP - 145 VL - 17 IS - 3 SN - 1303-6610-2547-9598 M3 - doi: 10.17517/ksutfd.1020691 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Kahramanmaraş İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları %A Tuba Akkuş Çetinkaya , Özgür Rıza Kayğusuz , Tuba Bayir %T Kahramanmaraş İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları %D 2022 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1303-6610-2547-9598 %V 17 %N 3 %R doi: 10.17517/ksutfd.1020691 %U 10.17517/ksutfd.1020691
ISNAD Akkuş Çetinkaya, Tuba , Kayğusuz, Özgür Rıza , Bayir, Tuba . "Kahramanmaraş İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 / 3 (Kasım 2022): 138-145 .
AMA Akkuş Çetinkaya T. , Kayğusuz Ö. R. , Bayir T. Kahramanmaraş İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları. KSÜ Tıp Fak Der. 2022; 17(3): 138-145.
Vancouver Akkuş Çetinkaya T. , Kayğusuz Ö. R. , Bayir T. Kahramanmaraş İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2022; 17(3): 138-145.
IEEE T. Akkuş Çetinkaya , Ö. R. Kayğusuz ve T. Bayir , "Kahramanmaraş İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları", , c. 17, sayı. 3, ss. 138-145, Kas. 2022, doi:10.17517/ksutfd.1020691
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1303-6610
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

30.1b299

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sekretuar Meningiom: Radyolojik ve Patolojik Olarak Malign Tümörlerle Karıştırılabilen Nadir Bir Antite

Meryem İlkay EREN KARANİS, İlknur KÜÇÜKOSMANOĞLU, İlker ÇÖVEN

Bir Hastane Çalışanının Siyanür Alarak İntiharı ve Psikolojik Otopsisi: Olgu Sunumu

Kerem SEHLİKOĞLU, Şeyma SEHLİKOĞLU

Tibia Distal Hipertrofik Kaynamalarda İntramedüller Çivi Sonuçlarımız

Şükrü DEMİR, Murat GÜRGER, Gökhan ÖNCE, Ömer Cihan BATUR, Sefa KEY

Türkiye’de Bir Üniversitenin Su ve Soğutma Sistemlerinde Legionella Cinsi Bakterilerin Araştırılması

Merve ÖZİŞ, Hamide KAYA, Taylan BOZOK, Seda TEZCAN ÜLGER, Gönül ASLAN

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Serebral Ven Sinüs Trombozu Gelişen Olguların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

Salih KAVAK, İbrahim BATMAZ, Ahmet ŞENOCAK, Mesut HALİSÇELİK, Yeliz GÜL, Cengiz ŞANLI, Gülay BULU, Bünyamin ÇİM, Ebru ÇELİK KAVAK

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları ile Fiziksel Tespit Edici Kullanımları Arasındaki İlişki

Gülşen KILIÇ, Ülkü POLAT

Kahramanmaraş İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları

Tuba AKKUŞ ÇETİNKAYA, Özgür Rıza KAYĞUSUZ, Tuba BAYİR

Çocukluk Çağı İstismar ve İhmalinin Kaygı, Kaygı Duyarlılığı ve Akademik Başarı Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği

Merve Yekta ATEŞ, Esra Meltem KOÇ, Hilal AKSOY

Üniversite Öğrencilerinin COVID-19 Pandemisi Sırasında Yaşadıkları Boyun ve Üst Ekstremite Ağrısı ve Engelliliği: Tanımlayıcı Araştırma

Alper PERÇİN

Kronik Böbrek Hastalığına Merkezi Sinir Sistemi Cevabı

Güray OKYAR, Dursun Alper YILMAZ, Mehmet Salih YILDIRIM, Metin YILDIZ