Gebe Popülasyonunda Vitamin B12 Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Beslenme Yetersizliği ile İlişkisi

ÖzetAmaç: Gebe popülasyonunda trimesterlere göre vitamin B12 düzeyini incelemek, yetersizlik ve eksiklik durumlarında beslenme bozukluğu ile ilişkisini araştırmak, erken teşhisle takviyesini başlamak.Gereç ve Yöntemler: Üçüncü basamak bir üniversite hastanesi tıp fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalına başvuran gebelerin sosyodemografik anket verileri, ultrasonografi verileri, hemogram, biyokimya ve vitamin B12 düzeyleri bakıldı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 istatistik programı kullanıldı. P<0.05 anlamlı kabul edildi.Bulgular: Araştırmamıza 250 gebe dâhil edildi. Yaş ortalaması 26.42±5.86 (18-40 yaş) idi. Katılımcıların ortalama vitamin B12 düzeyi 214.45±83.99 ng/ml (80-656) idi. Katılımcıların vitamin B12 düzeyleri postoc duncan testine göre 1.trimester 2 ve 3 ile anlamlı farklılık içermekte (p<0.05), 2.trimester ve 3.trimester kendi içerisinde anlamlı farklılık içermemekteydi (p=0.968). Sosyoekonomik düzeylere göre vitamin B12 düzeyleri karşılaştırıldığında aylık geliri 3001 Türk Lirası ve üzeri olan grupta 228.336±63.665 ng/ml, aylık geliri 3000 Türk Lirası ve altı olan grup 199.016±45.630 ng/ml olarak bulundu. İki grup arasında anlamlı farklılık mevcuttu (p<0.05). Vitamin B12 düzeylerinin beslenme yetersizliğiyle ilişkisine bakıldığında günlük tam ve/veya yarım porsiyon hayvansal gıda tüketen grubun vitamin B12 düzeyleri 268.27±86.96 ng/ml; dörtte bir porsiyon tüketen ve/veya tüketmeyenlerin 166.34±41.60 ng/ml bulundu.İki grup birbiriyle kıyaslandığında anlamlı farklılık bulundu (p<0.05).Sonuç: Gebelikte vitamin ve mineral dengesi anne ve fetüs sağlığı açısından çok önemlidir. Vitamin B12 eksiklik ve/veya yetersizlik durumları azımsanmayacak sayılardadır. Gerekli durumlarda erken teşhisle bireye hemen doğru beslenme açısından eğitim verilmelidir. Kar-zarar oranına göre elzem durumlarda folik asit-vitamin B12 kombine ilaçlardan destek tedavisi düşünülmelidir

Evaluation of Vitamin B12 Levels in Pregnant Population and Relationship with Nutritional Deficiency

AbstractObjective: This study aims to examine the level of vitamin B12 according to trimesters in the pregnant population, to investigate its relationship with malnutrition in cases of insufficiency and deficiency, and to start supplementation with early diagnosis.Material and Methods: Sociodemographic survey data, ultrasonography data, hemogram, biochemistry and vitamin B12 levels of pregnant women who applied to the department of obstetrics and gynecology of a reginal university hospital were examined. SPSS 22.0 statistics program was used to evaluate the data. P<0.05 was considered significant.Results: Two hundred and fifty pregnant women were included in our study. The mean age was 26.42±5.86 (18-40 years). The mean vitamin B12 level of the participants was 214.45±83.99 ng/ml (80-656). According to the postoc duncan test, the vitamin B12 levels of the participants showed a significant difference with the 1st trimester 2 and 3 (p<0.05), while the 2nd and 3rd trimesters did not show a significant difference in themselves (p=0.968). When compared according to socioeconomic levels, vitamin B12 levels of the group with a monthly income of 3001 turkish lira and above was found to be 228.336±63.665 ng/ml,and the group with a monthly income of 3000 turkish lira and below was 199.016±45.630 ng/ml. There was a significant difference between the two groups (p<0.05). Considering the relationship between vitamin B12 levels and nutritional deficiency, vitamin B12 levels were found 268.27±86.96 ng/ml in the group consuming full and/or half servings of animal food daily, and 166.34±41.60 ng/ml in those consuming and/or not consuming a quarter serving. When the two groups were compared with each other, a significant difference was found (p<0.05).Conclusion: Vitamin and mineral balance during pregnancy is very important for maternal and fetal health. Vitamin B12 deficiency and/or insufficiency are in considerable numbers. When necessary, the individual should be trained in terms of proper nutrition immediately with early diagnosis. Supportive treatment from folic acid-vitamin B12 combined drugs should be considered in essential cases according to the profit-loss ratio.

___

 • McArdle HJ, Ashworth CJ. Micronutrients in fetal growth and development. Br Med Bull. 1999;55:499-510.
 • Kabaran S, Samur G. Maternal Obezite ve Gebelik. Beslenme ve Diyet Dergisi. 2010;38(1-2):45-52.
 • Wald NJ, Hackshaw AD, Stone R, Sourial NA. Blood folic acid and vitamin B12 in relation to neural tube defects. Br J Obstet Gynaecol. 1996;103(4):319-324.
 • Yates AA, Schlicker SA, Suitor CW. Dietary Reference Intakes: the new basis for recommendations for calcium and related nutrients, B vitamins, and choline. J Am Diet Assoc. 1998 Jun;98(6):699-706.
 • Guerra-Shinohara EM, Paiva AA, Rondo PH, Yamasaki K, Terzi CA, D’Almeida V. Relationship between total homocysteine and folate levels in pregnant women and their newborn babies according to maternal serum levels of vitamin B12. BJOG. 2002;109(7):784-791.
 • Uzdil Z, Özenoğlu A. Gebelikte çeşitli besin öğeleri tüketiminin bebek sağliği üzerine etkileri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;4(2):117-121.
 • Ozdemir AA, Gundemir YE. Assessment of the Vitamin B12 status of pregnant women and their infants. Namık Kemal Tıp Dergisi. 2018;6(2):53-60.
 • Lai JS, Ayob MN, Cai S, Quah LP, Gluckman PD, Shek LP et al. Maternal plasma vitamin B12 concentrations during pregnancy and infant cognitive outcomes at 2 years of age. Br J Nutr. 2019;121(11):1303-1312.
 • Siddiqua TJ, Ahmad SM, Ahsan KB, Rashid M, Roy A, Rahman MS et al. Vitamin B12 supplementation during pregnancy and postpartum improves B12 status of both mothers and infants but vaccine response in mothers only: a randomized clinical trial in Bangladesh. Eur J Nutr. 2016;55(1):281-293.
 • Finkelstein JL, Kurpad AV, Thomas T, Srinivasan K, Duggan C. Vitamin B(12) status in pregnant women and their infants in South India. Eur J Clin Nutr. 2017;71(9):1046-1053.
 • Du YJ, Li J, Wang HL, Du JY, Qu PF, Zhang R, Guo LQ et al. Epidemiological characteristics of serum vitamin B(12) and folate levels in women awaiting delivery. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2020;41(8):1359-1364.
 • Kabaran S. and Ayaz A. Maternal ve fetal sağlık üzerinde B12, folik asit, a, d, e ve c vitaminlerinin etkileri. Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2013;70(2):103-112.
 • Unsur E, Kinas B. The relationship between maternal and neonatal vitamin B12 and folate levels, anthropometric measurements, and metabolic indicators. J Surg Med 2020;4(1):43-47.
 • Dwarkanath P, Barzilay JR, Thomas T, Thomas A, Bhat S, Kurpad VA et al. High folate and low vitamin B-12 intakes during pregnancy are associated with small-for-gestational age infants in South Indian women: a prospective observational cohort study. Am J Clin Nutr 2013;98(6):1450-1458.
 • Chéry C, Barbe F, Lequere C, Abdelmouttaleb I, Gerard P, Barbarino P et al. Hyperhomocysteinemia is related to a decreased blood level of vitamin B12 in the second and third trimester of normal pregnancy. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). 2002;40(11):1105-1108.
 • Koebnick C, Heins UA, Dagnelie PC, Wickramasinghe S, Ratnayaka DI, Hothorn T et al. Longitudinal concentrations of vitamin B12 and vitamin B12-binding proteins during uncomplicated pregnancy. Clinical Chemistry. 2002;48(6):928-933.
 • Sukumar N, Venkataraman H, Wilson S, Goljan I, Selvamoni S, Patel V et al. Vitamin B12 status among pregnant women in the UK and ıts associaton with obesity and gestational diabetes. Nutritients.2016;8(12):768.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ksutfd971131, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-6610}, eissn = {2547-9598}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {17}, number = {3}, pages = {77 - 82}, doi = {10.17517/ksutfd.971131}, title = {Evaluation of Vitamin B12 Levels in Pregnant Population and Relationship with Nutritional Deficiency}, key = {cite}, author = {Beyoğlu, Muhammed Mustafa and Köstü, Bülent} }
APA Beyoğlu, M. M. & Köstü, B. (2022). Evaluation of Vitamin B12 Levels in Pregnant Population and Relationship with Nutritional Deficiency . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 17 (3) , 77-82 . DOI: 10.17517/ksutfd.971131
MLA Beyoğlu, M. M. , Köstü, B. "Evaluation of Vitamin B12 Levels in Pregnant Population and Relationship with Nutritional Deficiency" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (2022 ): 77-82 <
Chicago Beyoğlu, M. M. , Köstü, B. "Evaluation of Vitamin B12 Levels in Pregnant Population and Relationship with Nutritional Deficiency". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (2022 ): 77-82
RIS TY - JOUR T1 - Gebe Popülasyonunda Vitamin B12 Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Beslenme Yetersizliği ile İlişkisi AU - Muhammed MustafaBeyoğlu, BülentKöstü Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17517/ksutfd.971131 DO - 10.17517/ksutfd.971131 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 82 VL - 17 IS - 3 SN - 1303-6610-2547-9598 M3 - doi: 10.17517/ksutfd.971131 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Evaluation of Vitamin B12 Levels in Pregnant Population and Relationship with Nutritional Deficiency %A Muhammed Mustafa Beyoğlu , Bülent Köstü %T Evaluation of Vitamin B12 Levels in Pregnant Population and Relationship with Nutritional Deficiency %D 2022 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1303-6610-2547-9598 %V 17 %N 3 %R doi: 10.17517/ksutfd.971131 %U 10.17517/ksutfd.971131
ISNAD Beyoğlu, Muhammed Mustafa , Köstü, Bülent . "Evaluation of Vitamin B12 Levels in Pregnant Population and Relationship with Nutritional Deficiency". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 / 3 (Kasım 2022): 77-82 .
AMA Beyoğlu M. M. , Köstü B. Evaluation of Vitamin B12 Levels in Pregnant Population and Relationship with Nutritional Deficiency. KSÜ Tıp Fak Der. 2022; 17(3): 77-82.
Vancouver Beyoğlu M. M. , Köstü B. Evaluation of Vitamin B12 Levels in Pregnant Population and Relationship with Nutritional Deficiency. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2022; 17(3): 77-82.
IEEE M. M. Beyoğlu ve B. Köstü , "Evaluation of Vitamin B12 Levels in Pregnant Population and Relationship with Nutritional Deficiency", , c. 17, sayı. 3, ss. 77-82, Kas. 2022, doi:10.17517/ksutfd.971131
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1303-6610
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

30b298

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pentoksifilin Tedavisinin Diyabetik Nefropati Progresyonuna Etkisi

Engin ONAN, Saime PAYDAS, Mustafa BALAL, Onur TAKTAKOĞLU, Ertan KARA

Çocukluk Çağı İstismar ve İhmalinin Kaygı, Kaygı Duyarlılığı ve Akademik Başarı Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği

Merve Yekta ATEŞ, Esra Meltem KOÇ, Hilal AKSOY

Tibia Distal Hipertrofik Kaynamalarda İntramedüller Çivi Sonuçlarımız

Şükrü DEMİR, Murat GÜRGER, Gökhan ÖNCE, Ömer Cihan BATUR, Sefa KEY

COVID-19 Pandemisinin Bir Aile Sağlığı Merkezi Başvurularına Etkisi

Duygu AYHAN BAŞER, Fatma SEZGİN, Nur YAZAR, İzzet FİDANCI, Hilal AKSOY, Mustafa CANKURTARAN

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi ve Zoom Yorgunluğu

Afife YURTTAŞ, Tuğçe KABAK

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Yılan Isırması Olgularının Demografik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Analizi

Onur HANBEYOĞLU, Aykut URFALIOĞLU, Tuğba HÜNEREL

Periodontal ve Sistemik Hastalıklar: Erektil Disfonksiyon

Hasan HATİPOĞLU, Şahin KABAY

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları ile Fiziksel Tespit Edici Kullanımları Arasındaki İlişki

Gülşen KILIÇ, Ülkü POLAT

Türkiye’de Bir Üniversitenin Su ve Soğutma Sistemlerinde Legionella Cinsi Bakterilerin Araştırılması

Merve ÖZİŞ, Hamide KAYA, Taylan BOZOK, Seda TEZCAN ÜLGER, Gönül ASLAN

Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pediatrik Yanık Vakalarının Analizi: 10 Yıllık Retrospektif Çalışma

Yasemin DEMİR YİĞİT, Ebral YİĞİT