Vulvar Syringoma in a Premenopausal Woman: A Case Report

Benign, premalign ve malign lezyonların genis bir spektrumu vulvayı tutabilmektedir. Klinisyenin karsılastığı sıkıntı normal varyantlar, benign bulgular ve potansiyel tehlikeli hastalıkları ayırt edebilmektir ve bu her zaman kolay değildir. Siringomalar ekrin ter bezlerinin benign neoplazileridir. Siringomalar sıklıkla alt göz kapağında ve yukarı malar bölgelerde görülmekte, daha az sıklıkta yukarı dudak, aksilla, ekstremiteler, kalçalar, göğüs veya karında olup vulva tutulumu nadirdir. Bu lezyonlar sıklıkla adolesan dönemine yakın kadınlarda görülür. Bu yazıda diğer vücut alanlarının tutulumu olmaksızın 47 yasındaki bir kadında tesadüfen tanı almıs bir vulvar siringoma olgusunu sunduk. Klinik prezentasyonları ve iliskili semptomları gereği, vulvar siringomalar vulvanın herhangi bir seffaf renkli veya pigmente olmayan papül ya da nodüllerinin, vulvar ağrı sendromunun ve vulvar pruritusun ayırıcı tanısında ele alınmalıdır

Premenopozal Bir Kadında Vulvar Siringoma: Olgu Sunumu

A wide spectrum of benign, premalignant, and malignant lesions may involve the vulva. The challenge facing the clinician is to differentiate normal variants, benign Ş ndings, and potentially serious diseases, and this is not always easy. Syringomas are benign neoplasms of the eccrine sweat glands. They commonly occur in the lower eyelid and upper malar areas, appearing less frequently in the upper lip, axillae, extremities, buttocks, chest, abdomen, or thigh with the involvement of the vulva being rare. These lesions most often found in women around the time of adolescence. In this paper we present an incidentally diagnosed vulvar syringoma in a 47-year old female without any involvement of other parts of the body. Due to their clinical presentation and associated symptoms, vulvar syringomas should be considered in the differential diagnosis of any fl esh colored or non-pigmented papules and nodules of the vulva, vulvar pain syndrome, and pruritus vulva

Kaynakça

Miranda JJ, Shahabi S, Salih S, et al. Vulvar syringoma, report of a case and review of the literature. Yale J Biol Med 2002;75:207-10.

Huang YH, Chuang YH, Kuo TT, et al. Vulvar syringoma: a clinicopathologic and immunohistologic study of 18 patients and results of treatment. J Am Acad Dermatol 2003;48:735-9.

Dereli T, Turk BG, Kazandi AC. Syringomas of the vulva. Int J Gynaecol Obstet 2007;99:65-6.

Hashimoto K, Gross BG, Lever WF. Syringoma. Histochemical and electronmicroscopic studies. J Invest Dermatol 1966;46:150-66.

Young AW Jr, Herman EW, Tovell HM. Syringoma of the vulva: incidence, diagnosis, and cause of pruritus. Obstet Gynecol 1980;55:515-8.

Carneiro SJ, Gardner HL, Knox JM. Syringoma of the vulva. Arch Dermatol 1971;103:494-6.

Kavala M, Can B, Zindanci I, et al. Vulvar pruritus caused by syringoma of the vulva. Int J Dermatol 2008;47:831-2.

Sánchez TS, Daudén E, Casas AP, et al. Eruptive pruritic syringomas: treatment with topical atropine. J Am Acad Dermatol 2001;44:148-9.

Gómez MI, Pérez B, Azaña JM, et al. Eruptive syringoma: treatment with topical tretinoin. Dermatology 1994;189:105-6.

Kaynak Göster