Sağlıklı bireylerde kinezyo bantlama tekniğinin quadriceps kas kuvveti üzerine etkisi

AMAÇ: Bu çalıșma, sağlıklı bireylerin quadriceps kas grubuna uygulanan kinezyo bantlama tekniğinin bacak kuvveti üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıștır. YÖNTEM: Çalıșmaya, kinezyo bantlama tekniğini engelleyecek veya ısıtlayabilecek herhangi bir sağlık problemi olmayan gönüllüler kaılmıștır. Deney grubunu Gazi Üniversitesi Kadın Futbol Takımı’nda er alan 14 sporcu, kontrol grubunu ise Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde eğitim gören ve sporla uğrașmayan öğrenciler olușturmuștur. Bacak kuvvetini ölçmeden önce 15 dakika ısınma yapılmıștır. İlk olarak; bantlama ișlemi yapılmadan ölçüm alınmıș, daha sonra quadriceps kas grubuna, kas ekniği ile uzman fizyoterapist tarafından bantlama ișlemi uygulanmıștır. Bantlamadan 30 dakika sonra bacak kuvveti ölçümü tekrar alınmıștır. Tüm ölçümlerde 2 deneme sonrasındaki en iyi sonuç aydedilmiștir. Araștırmadan elde edilen veriler SPSS 15 (Statistical package for social sciences) paket programında, betimsel istatistik analizleri ve Wilcoxon Sıra Toplam Testi kullanılarak analiz edilmiștir. BULGULAR: Araștırmada 14’ü çalıșma ve 14’ü kontrol grubunda olmak üzere toplam 28 kadın gönüllü katılmıștır. Çalıșma grubunun aș, boy ve kilo ölçümleri, sırasıyla 15,9 ± 0,8 yıl, 163,28 ± 6,93 cm e 57 ± 7,28 kg bulunurken, kontrol grubunda 17,9 ± 0,2 yıl, 168,85 ± 6,5 cm ve 59,57 ± 7,08 kg bulunmuștur. Araștırma bulgularına göre; deney ve kontrol grubunda kinezyo bantlama tekniği ile bacak kuvveti arasında anlamlı bir ilișki bulunamadı (p>0.05). SONUÇ: Quadriceps kas grubuna yapılan kinezyo bantlama tekniğinin, herhangi bir sağlık problemi olmayan kișilerde bacak kuvveine etkisi yok gibi gözükmektedir.

The effect of kinesiotaping technique on quadriceps muscle strength of healthy subjects

AIM: The purpose of this study is to determine the effect of kinesiotaping technique on quadriceps muscle strength. METHODS: The study included healthy volunteers without a contraindication for kinesiotaping. Study group included 14 emale athletes from Gazi University Soccer Team, and control group included 14 female students studying in Hacettepe University Department of Physiotherapy and Rehabilitation. The girls in control group were not performing active daily sport. All subjects made 15 minutes warm-up exercises before measurements. Firstly, all subjects’ leg strengths were measured before kinesiotaping and then kinesiotape was applied on quadriceps muscle groups in both legs with the help of a specialist physiotherapist. Muscle strength was remeasured 30 minutes after kinesiotaping. The highest values were recorded after two trials. The data were analyzed with descriptive statistics and Wilcoxon Signed Rank Test by using SPSS 15 Package Program. RESULTS: A total of 28 healthy volunteer female students (14 n study and 14 in control groups) participated in the study. The means of age, height and weight in study group were as 15.9 ± 0.8 years, 163.28 ± 6.93 centimeters and 57.0 ± 7.28 kilograms, and n control group 17.9 ± 0.2 years, 168.85 ± 6.5 centimeters and 59.57 ± 7.08 kilograms, respectively. There was not any significant change of leg strength after kinesiotaping either in study or control group (p>0.05). CONCLUSION: Kinesiotaping of quadriceps muscle seems to have no effect on the leg strength of healthy volunteers.

Kaynakça

Back in motion sports injuries clinic. What does kinesio taping do? http://www.bimsportsinjuries.com/Articles/kinesiotaping. pdf. [cited 2013 Jan 12]

Kinesio taping association international. Kinesio Taping method. http://www.kinesiotaping.com/about/kinesio-taping- method [cited 2013 Jun 14]

Kase K, Wallis J, Kase T. Clinical therapeutic application of the kinesio taping method. Tokyo, Japan: Ken Ikai Co Ltd; 2003.

Çeliker R, Güven Z, Aydoğ T, et al. Kinezyolojik Bantlama Tekniği ve Uygulama Alanları. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2011;57:225–35.

Kase K, Tatsuyuki H, Tomoki O. Development of Kinesio tape. KinesioTM Taping Perfect Manual. Kinesio Taping Association 1996;6–10:117–8.

Yapar K. Kinesiotaping. http://www.fiziktedavici.com/fizik- tedavi/82-kinesiotapisng-bantlama [cited 2013 Nov 11]

Fu TC, Wong AM, Pei YC, et al. Effect of Kinesio taping on muscle strength in athletes – a pilot study. J Sci Med Sport 2008;11:198–201.

Sertoglu E, İrkilata Y, Baltacı G. Kinesiotape ve germenin hamstring kısalığı üzerine kısa dönemli etkilerinin karşılaştırılması. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2007;18:231.

Merino R, Mayorga D, Fernández E, et al. Effect of Kinesio Taping on hip and lower trunk range of motion in triathletes. A pilot study. J Sport Health Res 2010;2:109–18.

Vercelli S, Sartorio F, Foti C, et al. Immediate effects of kinesiotaping on quadriceps muscle strength: a single-blind, placebo-controlled crossover trial. Clin J Sport Med 2012;22:319– 26.

Vithoulka I, Beneka A, Malliou P, et al. The effects of Kinesio- taping® on quadriceps strength during isokinetic exercise in healthy non athlete women. Isokinetics Exerc Sci 2010;18:1–6.

Aktas G, Baltaci G. Does kinesiotaping increase knee muscles strength and functional performance? Isokinetics Exerc Sci 2011;3:149–55.

Thelen M D, Dauber JA, Stoneman PD. The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, double-blinded, clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther 2008;38:389–95.

Jaraczewska E, Long C. Kinesio taping in stroke: improving functional use of the upper extremity in hemiplegia. Top Stroke Rehabil 2006;13:31–42.

Chen CY, Lou MY. Effects of the application of kinesio- tape and traditional tape on motor perception. 2nd World Congress on Sports Injury Prevention 2008;26–8.

Callaghan MJ, Selfe J, Bagley PJ, et al. The effects of patellar taping on knee joint proprioception. J Ath Train 2002;37:19–24.

Şentürk A, Gülaç M, Kalkavan A, et al. Kinezyoband uygulamasının bacak kuvveti, dikey ve derinlik sıçrama değerleri üzerine etkisi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi 2013;9:42–6.

Kaya E, Zinnuroglu M, Tugcu I. Kinesio taping compared to physical therapy modalities for the treatment of shoulder impingement syndrome. Clin Rheumatol 2011;30:201–7.

Merino-Marban R, Mayorga-Vega D, Fernandez-Rodríguez E. Acute and 48 h effect of kinesiotaping on the handgrip strength among university students. J Human Sport Exerc 2012;7:741–7.

Chang HY, Chou KY, Lin JJ, et al. Immediate effect of forearm Kinesio taping on maximal grip trength and force sense in healthy collegiate athletes. Phys Ther Sport 2010;11:122–7.

Kaynak Göster