Reiki: Eski bir iyileştirme sanatı-modern hemşirelik uygulaması

Tamamlayıcı ve alternatif terapiler insanoğlu var olduğu andan itibaren kullanılmasına rağmen 1990’lı yıllardan sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler arasında yer alan ve Japonca bir kelime olan reiki; noninvasif, yan etkisi olmayan, var olan tedavi üzerine olumsuz etkisi olmayan, farklı akut ve kronik durumları önleyen ve tedaviye yardımcı olan, uygulanması kolay ve maliyet etkili bir tedavi şeklidir. Rehabilitasyon üniteleri, hospisler, acil bakım üniteleri, psikiyatri klinikleri, ameliyathaneler, huzurevi/yaşlı bakım evleri, pediatri klinikleri, kadın doğum ve jinekoloji klinikleri ve neonatal bakım kliniklerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Reiki, hastane ve kliniklerde birinci derece reiki eğitimi almış hemşire gibi lisanslı uygulayıcılar, lisanssız reiki uygulayıcıları ve bakım vericiler, aile üyeleri ve hastalar tarafından uygulanabilir. Reikinin terapotik etkisiyle ilgili yapılan kanıta dayalı randomize kontrollü çalışmalar incelendiğinde; ağrıyı hafifletme (özellikle postoperatif ve kanser), anksiyete/depresyonu azaltma, yaşam kalitesini artırma, yorgunluğu azaltma, kan basıncı ve nabzı düzenleme, relaksasyonu ve konforu sağlama gibi etkilere sahip olup, standart hemşirelik bakımını bütünlediği bildirilmiştir.

Reiki: An ancient healing art-modern nursing practice

Complementary and alternative therapies have been widely used since 1990s, although it has been used since human beings existed. Reiki, one of the complementary and alternative therapies, is a Japanese word and a noninvasif treatment method withouth side effects and negative effects on actual treatment. It prevents various acute and chronic conditions and helps to treatment. Its application is simple and cost effective. Reiki is widely used in rehabilitation units, hospices, emergency care units, psychiatric clinics, operating rooms, nursing home / elder care homes, pediatric clinics, gynecology clinics, and maternity and neonatal care clinics. Reiki can be applied by nurses trained as first-degree reiki practitioners, unlicensed reiki practitioners, care-makers and family members in hospitals and clinics Evaluation of evidence-based randomized controlled trials related to therapeutic effects of Reiki has showed that it has affects such as pain relief (especially postoperative and cancer), recovery from anxiety / depression, improvement of the quality of life, recovery from the fatigue, regulation of the blood pressure and the pulse, maintainance of the relaxation and comfort. It complets standard nursing care.

Kaynakça

1. Altun R, Özden A. Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel Gastroenteroloji 2004; 8: 231-5.

2. Barnes P, Powell-Griner E, McFann, et al. Complementary and alternative medicine use among adults: United States 2002; Adv Data 2004; 343: 1-19.

3. Araz A, Harlak H, Meşe G. Sağlık davranışları ve alternatif tedavi kullanımı. Kor Hek 2007; 6: 112-22.

4. National Center for Complementary and Alternative Medicine [homepage on the internet] Available from: http://nccam.nih. gov (Last Access: March 2011)

5. Bodeker G, Kronenberg F. A public health agenda for traditional, complementary, and alternative medicine. Am J Public Health 2002; 92: 1582-91.

6. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L. Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. UHOD 2008; 18: 32-7.

7. Turan N, Öztürk A, Kaya N. Hemşirelikte yeni bir sorumluluk alanı: tamamlayıcı terapi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 3: 93-8.

8. Gerber R. Gizli enerji terapileri. Titreşimsel tıbbın 1 numaralı el kitabı. İstanbul: Dharma Yayınları; 2008.

9. Musal N. Birinci Derece için uygulamalı reiki el kitabı. İstanbul: Akis Yayıncılık; 2008.

10. Schnepper L. Energy therapies. Oncology Nurse Edition 2010; 24: 40-3.

11. Vitale A. An integrative review of reiki touch therapy research. Holist Nurs Pract 2007; 21: 167-79.

12. Pocotte S, Salvador D. Reiki as a rehabilitative nursing intervention for pain management: a case study. Rehabil Nurs 2008; 33 231-2.

13. Whelan K, Wishnia G. Reiki therapy: the benefi ts to a nurse/ reiki practitioner. Holist Nurs Pract 2003; 17: 209-17.

14. Anderson L, Ameling A. Reiki a complementary therapy for nursing practice. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv 2001; 39: 42-7.

15. Miles P. Reiki- review of a biofi eld therapy history, theory, practice, and research. Altern Ther Health Med 2003; 9: 62- 71.

16. Tsang K, Carison L, Olson K. Pilot crossover trial of reiki versus rest for treating cancer-related fatigue. Integrat Cancer Ther 2007; 6: 25-35.

17. Gallop R. Reiki: a supportive therapy in nursing practice and self-care for nurses. J N Y State Nurses Assoc 2003; 34: 9-13.

18. Karahan Y. Usui Reiki Işığı. 1st ed. İstanbul: Kozmik Kitaplar; 2005.

19. Wardell DW, Engebretson J. Biological correlates of reiki touch(sm) healing. J Adv Nurs. 2001; 33: 439-45.

20. National Center for Complementary and Alternative Medicine, Available from: http://nccam.nih.gov/health/ reiki/introduction.htm (Last access: April 2011)

21. Yücel D. Reikinin oluşumu, gelişimi ve Türkiye’deki yansımaları: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü; Felsefe ve Din Bilimleri; 2007. Avaible from: http://www.belgeler.com/blg/1bz2/reikinin-olusumugelisimi- ve-turkiye-deki-yansimalari-arise-and-developmentof- reiki-and-refl ections-of-it-in-turkey (Last access: April 2011).

22. Dressen LJ, Singg S. Effects of reiki on pain and selected affective and personality variables of chronically ill patients. Subtle Energies Energy Med J 1998; 9: 51-82.

23. Shifl ett S, Nayak S, Bid C, et al. Effect of reiki treatments on functional recovery in patients in poststroke rehabilitation: a pilot study. J Altern Complement Med 2002; 8: 755-63.

24. Olson K, Hanson J, Michaud M. A phase II trial of reiki for the management of pain in advanced cancer patients. J Pain Symptom Manage 2003; 26: 990-7.

25. Shore AG. Long-term effects of energetıc healıng on symptoms of psychologıcal depressıon and self-perceıved stres. Altern Ther Health Med 2004; 10: 42-8.

26. Crawford S, Leaver W, Mahoney S. Using reiki to decrease memory and behavior problems in mild cognitive impairment and mild alzheimer’s disease. J Altern Complement Med 2006; 12: 911-3.

27. Vitale A, O’Connor P. The effect of reiki on pain and anxiety in women with abdominal hysterectomies. Holist Nurs Pract 2006; 20:263-72.

28. Potter P. Commentary on “Breast biopsy and distress: feasibility of testing a reiki intervention” J Holist Nurs 2007; 25: 249-51.

29. Lee M, Pittler M, Ernst E. Effects of reiki in clinical practice: a systematic review of randomised clinical trials. Int J Clin Pract 2008; 62: 947-54.

30. Vandervaart S, Violette M, Wildt S, et al. A systematic review of the therapeutic effects of reiki. J Altern Complement Med 2009; 15: 1157-69.

31. Richeson N, Spross J, Lutz K, et al. Effects of reiki on anxiety, depression, pain and physiological factors in communitydwelling older adults. Res Gerontol Nurs 2010; 3: 187-99.

32. Mackay N, Hansen S, McFarlane O. Autonomic nervous system changes during reiki treatment: a preliminary study. J Altern Complement Med 2004; 10: 1077-81.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2631
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

3.2b 1.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Diyabet bakım profili ile metabolik kontrol değişkenleri arasındaki ilişki

Kezban KARA, SEZGİ ÇINAR PAKYÜZ

Chronic lower abdominal pain after the insertion of the second intrauterine device

KAHRAMAN ÜLKER, Abdullaziz GÜL, İsmail TEMUR, Mustafa ERSÖZ, İslim VOLKAN, MEHMET ALİ KARACA

İntravenöz piyelografi ve baryumlu kolon grafisinin over kanserlerindeki rolü

Turhan ARAN, RECEP ERİN, Cavit KART, Mehmet Armağan OSMANAĞAOĞLU, Hasan BOZKAYA

Diabetes mellitus ve kardiovasküler komplikasyonlar

Özcan KESKİN, Bahattin BALCI

Elektif sezaryen doğumlar sonrası postoperatif ağrı gideriminde meperidin ve tramadolün karşılaştırılması: Bir prospektif randomize çalışma

Ürfettin HÜSEYİNOĞLU, KAHRAMAN ÜLKER, İsmail TEMUR, Mustafa KÜTÜK

Imaging in ovarian cancers

KAHRAMAN ÜLKER

A rare case of gastroduodenal fistula following gastric resection and radiotherapy: First case in the literature

BARLAS SULU, Elif DEMİR, Orhangazi ÖZBİLEN, Hasan ALTUN

Reiki: Eski bir iyileştirme sanatı-modern hemşirelik uygulaması

ZEYNEP ERDOĞAN, SEZGİ ÇINAR PAKYÜZ

Analytical performances of sentinel and vitros direct LDL-C assay methods, and classification of hyperlipidemia

Sacide ATALAY, Ralfi SINGER, HÜSEYİN KAYADİBİ, Mehmet Murat YEKREK, Saadet KURÇENLİ

An unusual anatomic variation of dorsal sensory branches of the ulnar nerve: A case report.

MEHMET BÜLENT ÖZDEMİR, RAMAZAN HAKAN ÖZCAN, Dilek BAĞDATLI, ŞAHİKA PINAR AKYER, Gökşin Nilüfer YONGUÇ