Motosiklet yaralanması sonrası acil servise bașvuran hastaların incelenmesi

AMAÇ: Motosiklet kazası nedeniyle acil servise bașvuran olguları, kazaya yol açan faktörleri ve uygulanan tedavileri incelemeyi amaçladık. YÖNTEM: Bu prospektif çalıșmada, Șubat–Temmuz 2009 tarihleri arasında yedi ay boyunca acil servisimize motosiklet kazası sonucu bașvuran olgular incelendi. Her olgu için bir form dolduruldu. Form içeriğinde; yaș, cinsiyet gibi demografik verilerin yanında yaralının sürücü veya yolcu mu olduğu, kazanın oluș șekli, kazaya sebep olan sürücünün alkollü olup olmadığı, ehliyetinin olup olmadığı, kaza anındaki motosikletin hızı ve yaralılarda saptanan patolojiler yer aldı. Ek olarak yaralanma șiddet skoru tüm olgularda belirlendi. BULGULAR: Elli dokuz motosiklet kazası sonucu travma geçiren 69 olgunun 62’si erkek 7’si kadındı. Yaș ortalaması 25,6±8,1 ve yaralanma șiddet skoru ortalama değeri 6,49±5,8 bulundu. Olguların 59’u sürücü ve 10’u yolcuydu. Kazaların %72,4’ünde bașka bir araca çarpılmıștı. Yalnızca 30 olguda kask kullanımı saptandı. Hastaların %2,8’inde alkol saptandı. Elli dokuz sürücüde 68 ve 10 yolcuda 14 yaralanma bölgesi saptandı. Yaralanmaların 57’si acil serviste ayaktan tedavi edilirken, 11 yaralanma olgusu yatırılarak tedavi edildi. Torakal yaralanması olan bir hasta kaybedildi. En sık ekstremite yaralanması saptanırken, onu takiben kafa travması yer aldı. SONUÇ: Motosiklet kazaları sıklıkla genç yaștaki erkekleri etkilemekte ve en sık ekstremite yaralanmaları meydana gelmektedir.

Analysis of patients admitted to the emergency department following a motorcycle accident

AIM: We aimed to evaluate the characteristics of motorcycle accident victims, factors leading to accidents and the treatment options. METHODS: Motorcycle accident victims admitting to the emergency department of our hospital during the seven month period between February and July 2009 was evaluated in this prospective study. A standard preformed form was used for each victim. It questioned the parameters including age, sex, how the accident happened, the victim’s status as a rider or a passenger, helmet use status, alcohol intake, speed of the vehicle during the accident and injured sites. In addition, an injury severity score was fi lled for each participant. RESULTS: Of the 69 victims in 59 motorcycle accidents there were 62 males and seven females. The mean age was 25.6±8.1 and the mean injury severity score was 6.49±5.8. There were rider and passenger victims. In 72.4% of the cases the motorcycle crashed onto another vehicle. Only 30 victims were using helmet and 2.8% of the victims were drunken. There were 68 and 14 injury sites in 59 drivers and 10 in passengers, respectively. Of 69 victims 57 were treated in the emergency department without hospitalization; however 11 had to be hospitalized. We lost one patient with thoracic injury. Extremity injuries were the most frequently injured sites and followed by head injuries. CONCLUSION: Young males are most commonly involved in motorcycle accidents and the extremities are most frequently injured organs.

Kaynakça

1. Trafik.gov.tr. http://www.trafik.gov.tr/Sayfalar/Istatistikler.aspx (Erişim tarihi: 21.10.2013)

2. Güngör F, Oktay C, Topaktaş Z, Akçimen M. Acil servise başvuran motosiklet kazası olgularının özellikleri. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009;15:390–5.

3. Zhang J, Norton R, Tang KC, et al. Motorcycle ownership and injury in China. Inj Control Saf Promot 2004;11:159–63.

4. Coben JH, Steiner CA, Owens P. Motorcycle-related hospitalizations in the United States, 2001. Am J Prev Med 2004;27:355–62.

5. Lateef F. Riding motorcycles: is it a lower limb hazard? Singapore Med J 2002;43:566–9.

6. Çetinus E, Ekerbiçer H. Antakya ili Kırıkhan ilçesindeki motosiklet kazalarının analizi. Ulusal Travma Cerrahi Dergisi 2000;6:216–21.

7. Özkan S, İkizceli İ, Akdur O, et al. Motosiklet kazalarına bağlı yaralanmalar. Akademik Acil Tıp Dergisi 2009;2:25–9.

8. Servadei F, Begliomini C, Gardini E, Giustini M, Taggi F, Kraus J. Effect of Italy’s motorcycle helmet law on traumatic brain injuries. Inj Prev 2003;9:257–60.

9. Kasantikul V, Ouellet JV, Smith T, et al. The role of alcohol in Th ailand motorcycle crashes. Accid Anal Prev 2005;37:357–66.

10. Lin MR, Kraus JF. Methodological issues in motorcycle injury epidemiology. Accid Anal Prev 2008;40:1653–60.

11. Nwadiaro HC, Ekwe KK, Akpayak IC et al. Motorcycle injuries in North-Central Nigeria. Niger J Clin Pract 2011;14:186–9.

12. McGwin G Jr, Whatley J, Metzger J, Valent F, Barbone F, Rue LW. The effect of state motorcycle licensing laws on motorcycle driver mortality rates. J Trauma 2004;56:415–9.

13. Ankarath S, Giannoudis PV, Barlow I, Bellamy MC, Matthews SJ, Smith RM. Injury patterns associated with mortality following motorcycle crashes. Injury 2002;33:473–477.

Kaynak Göster