Kardiyopulmoner resüsitasyonun tarihçesi

Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR); kardiyopulmoner fonksiyonları durmuș hastada hava yolu açıklığıyla birlikte solunum ve dolașım desteği sağlamak olarak tanımlanmaktadır. Modern uygulama tekniklerine ulașana kadar KPR pek çok așamadan geçerek gelișmiștir. Kapalı kalp masajı ilk önce 1960’larda tanımlandı. Bu dönemlerde Kouwenhoven ve meslektașları kalp masajı ve suni solunumu bașarıyla uyguladılar. 1966’da Amerika Birleșik Devletleri’nde Ulusal Bilim Akademisi ve Ulusal Araștırma Konseyi birçok çalıșmadan elde ettikleri verileri topladılar ve KPR temel ve standartlarını olușturdular. Bunlar temel olarak havayolunun sağlanması (Airway), solunum (Breathing) ve dolașımın (Circulation) yeniden olușturulmasıydı. Bu ön basamaklardan sonra da asıl tedavi (Definitive) gelmekteydi.
Anahtar Kelimeler:

Tarih, Kardiyopulmoner canlandırma

History of cardiopulmonary resuscitation

Maintenance of the airway patency, and the respiratory and circulatory support to the patient with cardiopulmonary arrest is defi ned as the cardiopulmonary resuscitation (CPR). CPR evolved through history with many stages to reach its modern application techniques. Closed cardiac massage was fi rst defi ned in 1960s. During this period Kouwenhoven and his colleagues had successfully applied cardiac massage and artifi cial respiration. In 1966, National Academy of Sciences – National Research Council in the USA (NAS-NRC) collected the evidences from many studies and established the basics and the standards of CPR. Those were mainly the patency of the Airway, restoration of the Breathing and the Circulation (ABC). The fi nal and the Defi nitive therapy followed the fi rst steps.

Kaynakça

1. Çertuğ A(editor): Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kılavuzu. CPR’99. İstanbul: Logos Yay; 1999.

2. CPR and Do Not Resuscitate (DNR) Orders. Avaible at: http:// www.wisbar.org/AM/Template.cfm?Section=LifePlanning &Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=24219 Last access: 11 February 2012.

3. Grunfeld GB (editor): Modern Medicine and the Emergence of Biomedical Ethics. Caduceus. Spring. 1992: 1-22.

4. Kitabı Mukaddes. Eski Ahit. İkinci Krallar. Bap 4. Ayet 35. sf:367.

5. History of CPR. Fascinating insight into early attempts to resuscitate people. Avaible at: http://www.ukdivers.net/ history/cpr.htm Last access: 11 February 2012

6. Garrison FH (editor). History of medicine 3rd ed. Philedelphia and London: Saunders Company; 1921.

7. The Columbia Encyclopedia, 6th ed.: 2012 COPYRIGHT 2012 The Columbia Electronic Encyclopedia Copyright© 2012, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. (HYPERLINK “javascript:;”Hide copyright information) Avaible at: http://www.encyclopedia.com/ html/H/Hall-M1ar.asp Last access: 11 February 2012.

8. Emergency Cardiac Care Committee and Subcommittees, American Heart Association: Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiac Care I: Part I. Introduction. JAMA 1992; 268(16):2171-83.

9. Statement by the Ad Hoc Committee on Cardiopulmonary Resuscitation of the Division of Medical Sciences, National Academy of Sciences-National Research Council: Cardiopulmonary Resuscitation. JAMA. 1966;198(4): 138-45.

10. Council on Ethical and Judicial Affairs, American Medical Association: Guidelines for the Appropriate Use of Do Not Resuscitate Orders. JAMA 1991; 265(14): 1868-71.

11. Frcanaes PG. Non-Treatment Orders, Including Do Not Resuscitate (DNR). In: Gillon R (editor). Principles of Health Care Ethics. New York: John Wiley & Sons; 1995; 2:733-42.

12. Kouwehoven WB, Jude JR, Knickerbocker GG. Closed-Chest Cardiac Massage. JAMA 1960; 173(10): 94-7.

13. President’s Comission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research: Deciding to Forego Life Sustaining Treatment. USA Government Printing Offi ce. New York. 1983.

14. Standards and Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiac Care (ECC). JAMA 1980; 244(5): 453-78.

15. Decisions Relating to Cardiopulmonary Resuscitation: A joint Statement from The British Medical Association, The Resuscitation Council (UK) and The Royal College of Nursing. Jour Med Ethics 2001; 27:310-6.

16. Kern KB, Halperin HR, et al. New Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiac Care. Changes in the Management of Cardiac Arrest. JAMA 2001; 285(10):1267-9.

17. ERC Guidelines 2010. Avaible at: http://www.cprguidelines. eu/2010/ Last access: 11 February 2012.

18. Balcı B, Keskin Ö, Karabağ Y. Cardiopulmonary resuscitation (Turkish). Kafkas J Med Sci 2011; 1(1): 41-6. doi: 10.5505/ kjms.2011.99608

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2631
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

3.3b 2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kardiyopulmoner resüsitasyonun tarihçesi

Mehmet Karatas, ENGİN BURAK SELÇUK

Diferansiyel renal fonksiyon ve renal parankimal defektlerin Tc-99m DMSA ve Tc-99m MAG3 sintigrafileri ile karșılaștırmalı değerlendirilmesi

HASAN İKBAL ATILGAN, GÖKHAN KOCA, Koray DEMİREL, Sinem ÖZYURT, Şule YILDIRIM, Rahime ORAK, Aylin BASKIN, MELİHA KORKMAZ

İntestinal tıkanıklık oluşturmayan abdominal koza’nın BT ve MRG bulguları

Güneş ORMAN, Mahmut DUYMUŞ, Umut Hasan KANTARCI, MUSTAFA GÖK

Koroner yavaş akım fenomeni ile P-dalga dispersiyonu ve QT-dispersiyonu arasındaki ilişkilerin belirlenmesi

Yüksel KAYA, ALİ KEMAL GÜR, Edip GÖNÜLLÜ, Tolga Sinan GÜVENÇ, AHMET KARAKURT, Ahmet GÜLER, Yemihan CEYLAN, Nesim ALADAĞ, Mahmut ÖZDEMİR, Lokman SOYORAL, Bahattin BALCI, Mehmet ÖZKAN

Kafa travmasının akut döneminde hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Kazım DOĞAN, MEHMET HAKAN SEYİTHANOĞLU, NEZİH ÖZKAN, Erhan EMEL, Feyza GÜNEY KARAGÖZ, Nuri Serdar BAŞ, Talat Cem OVALIOĞLU, Meliha GÜNDAĞ

Kardiyopulmoner resüsitasyon ve günümüzdeki durumu

Bahattin BALCI

Imaging characteristics of three primary muscular hydatid cyst cases with various patterns

Mehmet Haydar ATALAR, LEVENT CANKORKMAZ, Gökhan KÖYLÜOĞLU, İsmail SALK

Semptomatik hastalarda akromion tiplerinin dağılımı ve subakromiyal mesafeler; MRG bulguları

Mahmut DOYMUŞ, NEŞE ASAL, Alper BOZKURT, Güneş ORMAN, Yakup YEŞİLKAYA, ÖMER YILMAZ

Bir üçüncü basamak sağlık merkezindeki tanısal ve girişimsel bronkoskopi sonuçları

Coşkun DOĞAN, Sevda Şener CÖMERT, Ali FİDAN, Nesrin KIRAL, Elif PARMAKSIZ TORUN, Benan ÇAĞLAYAN, Tolunay SEVİNGİL

A case of chronic appendicitis

Kemal PEKER, Kemal KILIÇ