İntravenöz piyelografi ve baryumlu kolon grafisinin over kanserlerindeki rolü

Amaç: Preoperatif intravenöz piyelografi ve baryumlu kolon grafisi incelemelerinin over kanserlerindeki rolünü ve değerini araştırmak. Materyal- Metod: Bu çalışma Ocak 2009– Ocak 2010 tarihleri arasında Karadeniz Teknik üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde retrospektif olarak yapıldı. Çalışmaya ultrasonografi bulguları over kanseri için şüpheli sayılan hastalar alındı. İntravenöz pyelogram ve kolon pasaj grafisi sonuçları ile operasyon sonrası patoloji raporları dokümante edildi. Malign ve selim over kitlesi olan gruplar intravenöz piyelografi ve kolon grafisi bulgularıyla karşılaştırıldılar. İstatistiksel analizde Student t ve Mann Whitney testleri kullanıldı. P değerinin

Anteriyor miyokart enfarktüs hastalarında sol ön inen koroner arterin sonlanım şeklinin (sarılı olan ve olmayan

Aim: To investigate the role and the value of preoperative intravenous pyelography and barium colonography examinations in ovarian cancers. Material-method: This study was conducted retrospectively in Karadeniz Technical University between January 2009 and January 2010. Patients who have ultrasound findings suspecting an ovarian cancer were enrolled into the study. Pathology, intravenous pyelogram and barium graphy results were documented. Malign and benign ovarian mass groups were compared by using the findings of intravenous pyelograpy and colon graphy. In statistical analysis, Student t and Mann Whitney tests were used appropriately. A p value <0.05 was considered significant. Results: A total of 111 patients had laparotomy with an indication of pelvic mass (suspected ovarian malignancy). The patients&#8217; age and gravida were 52.4±12.6 and 4.3±2.4, respectively. Postoperative diagnoses were ovarian cancer and benign ovarian mass in 26 and 85 patients, respectively. The mean ages of the patients were 55.8±14.6 in ovarian cancers and 51.3± 11.9 in benign masses. In 84.6% of the patients with ovarian cancer and 88.2% of the patients with benign ovarian tumors, there was a pathological finding in the intravenous pyelogram. In 15.4% of the patients with ovarian cancer and 36,4% of the patients with benign ovarian tumors, there was a pathological finding in the colon graphy examinations. However, pathological finding frequencies did not differe between groups. Conclusion: Intravenous pyelogram and colon barium graphy have a low sensitivity and specificity to differentiate the ovarian masses as malign or benign.

Kaynakça

1.Sankaranarayanan R, Ferlay J. Worldwide burden of gynaecological cancer: the size of the problem. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2006; 20: 207-25.

2.Parkin DM, Bray F, Ferlay J, et al. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005; 55: 74-108.

3.Jemal A, Bray F, Center MM, et al. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011; 61: 69-90.

4.Herrmann UJ. Sonographic patterns of ovarian tumors. Clin Obstet Gynecol 1993; 36:375.

5.Scully RE, Young RH, Clement PB, editors. Tumors of the Ovary, Maldeveloped Gonads, Fallopian Tube, and Broad Ligament. In: Atlas of human pathology.Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1998; series 3, fasc 23.

6.Disaia PJ, Creasman WT, editors. Clinical Gynecologic oncology, 5th ed. St. Louis, Missouri: Mosby Year Book Inc; 1997.

7.Cragun JM. Screening for ovarian cancer. Cancer Control 2011; 18:16-21.

8.Kinkel K, Hricak H, Lu Y, et al. US characterization of ovarian masses: a meta-analysis. Radiology 2000; 217: 803- 11.

9.Yazbek J, Aslam N, Tailor A, et al. A comparative study of the risk of malignancy index and the ovarian crescent sign for the diagnosis of invasive ovarian cancer. Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 28: 320-4.

10.Carlson KJ, Skates SJ, Singer DE. Screening for ovarian cancer. Ann Intern Med 1994; 121:124-32.

11.Im SS, Gordon AN, Buttin BM, et al. Validation of referral guidelines for women with pelvic masses. Obstet Gynecol 2005; 105: 35-41.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2631
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

3.3b 2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Diabetes mellitus ve kardiovasküler komplikasyonlar

Özcan KESKİN, Bahattin BALCI

Chronic lower abdominal pain after the insertion of the second intrauterine device

KAHRAMAN ÜLKER, Abdullaziz GÜL, İsmail TEMUR, Mustafa ERSÖZ, İslim VOLKAN, MEHMET ALİ KARACA

Diyabet bakım profili ile metabolik kontrol değişkenleri arasındaki ilişki

Kezban KARA, SEZGİ ÇINAR PAKYÜZ

Elektif sezaryen doğumlar sonrası postoperatif ağrı gideriminde meperidin ve tramadolün karşılaştırılması: Bir prospektif randomize çalışma

Ürfettin HÜSEYİNOĞLU, KAHRAMAN ÜLKER, İsmail TEMUR, Mustafa KÜTÜK

A rare case of gastroduodenal fistula following gastric resection and radiotherapy: First case in the literature

BARLAS SULU, Elif DEMİR, Orhangazi ÖZBİLEN, Hasan ALTUN

Analytical performances of sentinel and vitros direct LDL-C assay methods, and classification of hyperlipidemia

Sacide ATALAY, Ralfi SINGER, HÜSEYİN KAYADİBİ, Mehmet Murat YEKREK, Saadet KURÇENLİ

İntravenöz piyelografi ve baryumlu kolon grafisinin over kanserlerindeki rolü

Turhan ARAN, RECEP ERİN, Cavit KART, Mehmet Armağan OSMANAĞAOĞLU, Hasan BOZKAYA

Reiki: Eski bir iyileştirme sanatı-modern hemşirelik uygulaması

ZEYNEP ERDOĞAN, SEZGİ ÇINAR PAKYÜZ

An unusual anatomic variation of dorsal sensory branches of the ulnar nerve: A case report.

MEHMET BÜLENT ÖZDEMİR, RAMAZAN HAKAN ÖZCAN, Dilek BAĞDATLI, ŞAHİKA PINAR AKYER, Gökşin Nilüfer YONGUÇ

Imaging in ovarian cancers

KAHRAMAN ÜLKER