İntestinal tıkanıklık oluşturmayan abdominal koza’nın BT ve MRG bulguları

Abdominal koza; mekanik obstrüksiyona sebep olan, ince barsakların total ya da parsiyel çevrelenmesi ile karakterizedir. Aynı zamanda sklerozan enkapsüle peritonit olarak da adlandırılır. Etiyolojisi ve patogenizi belli olmayan, laparotomi sırasında tanınan bir antitedir. Bunun için de preoperatif tanısı çok önemlidir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) preoperatif tanı için gerekli ipuçlarını gösterebilir. Bildiğimiz kadarıyla șimdiye kadar bu antiteyi sunan birkaç olgu sunumu vardır. Burada karın ağrısı ve abdominal kozanın tipik BT bulguları olan bir hasta sunulmuștur. BT bulguları üzerine kurulan preoperatif tanı cerrahi ile de doğrulanmıștır. Bu yazıda hastalığın BT ve MRG özellikleri ve preoperatif tanısal ipuçları tartıșılmıș ve görüntülemenin önemi vurgulanmıștır.

CT and MRI findings of abdominal cocoon without intestinal obstruction

Abdominal cocoon is characterized as a total or partial encasement of the small bowel by a thick fi brotic membrane leading to the mechanical obstruction. It is also referred as the sclerosing encapsulating peritonitis. It is a rare entity with an unclear aetiology and pathogenesis, and is usually diagnosed at the time of laparotomy. Thus the preoperative diagnosis is very important. Computerized tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) may show the signs needed for the preoperative diagnosis. To our knowledge, only a few cases of the entity have been reported previously. A patient having abdominal pain and the typical CT fi ndings of an abdominal cocoon was presented herein. The preoperative diagnosis based on the CT fi ndings was confi rmed at the surgery. CT and MRI features of the disease and the preoperative diagnostic clues were discussed, and the role of imaging was emphasized in this case report.

Kaynakça

1. Gupta S, Shirahatti RG, Anand J. CT Findings of an Abdominal Cocoon. American Journal of Roentgenology 2004; 183(6):1658-60.

2. Tombak MC, Apaydın FD, Çolak T, et al. An Unusual Cause of Intestinal Obstruction: Abdominal Cocoon. American Journal of Roentgenology 2010; 194 (2):176-8. doi:10.2214/ ajr.09.3083.

3. Yong-bin Zheng P-fZ, Shujin Ma, Shi-lun Tong. Abdominal cocoon complicated with early postoperative small bowel obstruction. Annals of Saudi Medicine 2008; 28 (4):294-6.

4. Kumar A, Ramakrishnan T, Sahu S, et al. Idiopathic sclerosing encapsulating peritonitis — Is a preoperative diagnosis possible? Report of three cases. Surgery Today 2009;39 (7):610-4. doi:10.1007/s00595-008-3890-8.

5. Jeong YJ, Kim S, Kwak SW, et al. Neoplastic and Nonneoplastic Conditions of Serosal Membrane Origin: CT Findings1. Radiographics 2008; 28 (3):801-18. doi:10.1148/rg.283075082

6. Hur J, Kim KW, Park M-S, et al. Abdominal Cocoon: Preoperative Diagnostic Clues from Radiologic Imaging with Pathologic Correlation. American Journal of Roentgenology 2004; 182 (3):639-41.

7. Hollman AS MM, Briggs JD, Junor BJR, et al. Ultrasound changes in sclerosing peritonitis following continuous ambulatory p eritoneal dialysis. Clin Radiol 1991; 43:176-179.

8. Mohanty D, Jain B, Agrawal J, et al. Abdominal Cocoon: Clinical Presentation, Diagnosis, and Management. Journal of Gastrointestinal Surgery 2009;13 (6):1160-2. doi:10 .1007/ s11605-008-0595-7.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2631
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

3.2b 1.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Semptomatik hastalarda akromion tiplerinin dağılımı ve subakromiyal mesafeler; MRG bulguları

Mahmut DOYMUŞ, NEŞE ASAL, Alper BOZKURT, Güneş ORMAN, Yakup YEŞİLKAYA, ÖMER YILMAZ

Koroner yavaş akım fenomeni ile P-dalga dispersiyonu ve QT-dispersiyonu arasındaki ilişkilerin belirlenmesi

Yüksel KAYA, ALİ KEMAL GÜR, Edip GÖNÜLLÜ, Tolga Sinan GÜVENÇ, AHMET KARAKURT, Ahmet GÜLER, Yemihan CEYLAN, Nesim ALADAĞ, Mahmut ÖZDEMİR, Lokman SOYORAL, Bahattin BALCI, Mehmet ÖZKAN

Imaging characteristics of three primary muscular hydatid cyst cases with various patterns

Mehmet Haydar ATALAR, LEVENT CANKORKMAZ, Gökhan KÖYLÜOĞLU, İsmail SALK

A case of chronic appendicitis

Kemal PEKER, Kemal KILIÇ

Kafa travmasının akut döneminde hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Kazım DOĞAN, MEHMET HAKAN SEYİTHANOĞLU, NEZİH ÖZKAN, Erhan EMEL, Feyza GÜNEY KARAGÖZ, Nuri Serdar BAŞ, Talat Cem OVALIOĞLU, Meliha GÜNDAĞ

İntestinal tıkanıklık oluşturmayan abdominal koza’nın BT ve MRG bulguları

Güneş ORMAN, Mahmut DUYMUŞ, Umut Hasan KANTARCI, MUSTAFA GÖK

Bir üçüncü basamak sağlık merkezindeki tanısal ve girişimsel bronkoskopi sonuçları

Coşkun DOĞAN, Sevda Şener CÖMERT, Ali FİDAN, Nesrin KIRAL, Elif PARMAKSIZ TORUN, Benan ÇAĞLAYAN, Tolunay SEVİNGİL

Kardiyopulmoner resüsitasyon ve günümüzdeki durumu

Bahattin BALCI

Diferansiyel renal fonksiyon ve renal parankimal defektlerin Tc-99m DMSA ve Tc-99m MAG3 sintigrafileri ile karșılaștırmalı değerlendirilmesi

HASAN İKBAL ATILGAN, GÖKHAN KOCA, Koray DEMİREL, Sinem ÖZYURT, Şule YILDIRIM, Rahime ORAK, Aylin BASKIN, MELİHA KORKMAZ

Kardiyopulmoner resüsitasyonun tarihçesi

Mehmet Karatas, ENGİN BURAK SELÇUK