Imaging characteristics of three primary muscular hydatid cyst cases with various patterns

Primer kas kist hidatidleri, endemik bölgelerde olguların %0,5’inden daha azını olușturmaktadır. Bu kistler, bazen enflamasyon bulguları ve fistülizasyon gösteren yavaș büyüyen kitleler olarak görülürler. Bu yazıda, kistlerin karakteristik radyolojik görünümleri ile operasyon öncesi tanısı konulan primer kas kist hidatidli üç olguyu sunuyoruz. Endemik bölgelerde iskelet kasına ait bir kistik lezyonun ayırıcı tanısında primer kas kist hidatidi akılda bulundurulmalıdır.

Primer kas kist hidatidinde farklı paternli üç olgunun görüntüleme karakteristikleri

Primary muscular hydatid cysts comprise less than 0.5% of the cases in endemic populations. These cysts appear as slow-growing masses of the soft tissue, sometimes with infl ammatory signs and fi stulization. In this report, we present three cases of primary muscular hydatid cyst in which preoperative diagnosis were achieved by characteristic radiological appearances of the cysts. Primary muscular hydatidosis should be kept in mind in the differential diagnosis of a cystic mass of a skeletal muscle in endemic areas.

Kaynakça

1. Merkle EM, Schulte M, Vogel J, et al. Musculoskeletal involvement in cystic echinococcosis: report of eight cases and review of the literature. AJR Am J Roentgenol. 1997; 168: 1531–4.

2. Garcia-Diez AI, Ros Mendoza LH, Villacampa VM, et al. MRI evaluation of soft tissue hydatid disease. Eur Radiol. 2000; 10: 462–6.

3. Tatari H, Baran O, Sanlidag T, et al. Primary intramuscular hydatidosis of supraspinatus muscle. Arch Orthop Trauma Surg. 2001; 121: 93–4.

4. Akyar GS, Berksun A, Oguz T. Aggressive hydatid disease of the foot and ankle. Australas Radiol. 1997; 41: 41–3.

5. Keskin D, Ezirmik N, Karsan O et al. Primary hydatidosis of the gracilis muscle in a girl. J Int Med Res. 2002; 30: 449–51.

6. Comert RB, Aydingoz U, Ucaner A, et al. Waterlily sign on MR imaging of primary intramuscular hydatidosis of sartorius muscle. Skeletal Radiol. 2003; 32: 420–3.

7. Kocakusak A, Koyuncu A, Arikan S, et al. Primary Hydatid Cyst of Vastus Lateralis Muscle. Acta Chir Belg. 2004; 104: 471–2.

8. Bayram M, Sirikci A. Hydatic cyst located intermuscular area of the forearm: MR imaging fi ndings. Eur J Radiol. 2000; 36: 130–2.

9. Joshi SG, Deodhar SD, Kamat MH. Primary intermuscular hydatid cyst. a case report. J Postgrad Med. 1963; 28: 135–7.

10. Cankorkmaz L, Ozturk H, Koyluoglu G, et al. Intermuscular hydatid cyst in a 4-year-old child: a case report. J Pediatr Surg. 2007; 42: 1946-8.

11. Polat P, Kantarci M, Alper F, et al. Hydatid disease from head to toe. Radiographics 2003; 23: 475–4.

12. Orhan Z, Kara H, Tuzuner T, et al. Primary subcutaneous cyst hydatic disease in proximal thigh: an unusual localisation: a case report. BMC Musculoskelet Disord 2003; 4: 25.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2631
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

3.4b 2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kafa travmasının akut döneminde hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Kazım DOĞAN, MEHMET HAKAN SEYİTHANOĞLU, NEZİH ÖZKAN, Erhan EMEL, Feyza GÜNEY KARAGÖZ, Nuri Serdar BAŞ, Talat Cem OVALIOĞLU, Meliha GÜNDAĞ

Bir üçüncü basamak sağlık merkezindeki tanısal ve girişimsel bronkoskopi sonuçları

Coşkun DOĞAN, Sevda Şener CÖMERT, Ali FİDAN, Nesrin KIRAL, Elif PARMAKSIZ TORUN, Benan ÇAĞLAYAN, Tolunay SEVİNGİL

Kardiyopulmoner resüsitasyonun tarihçesi

Mehmet Karatas, ENGİN BURAK SELÇUK

A case of chronic appendicitis

Kemal PEKER, Kemal KILIÇ

İntestinal tıkanıklık oluşturmayan abdominal koza’nın BT ve MRG bulguları

Güneş ORMAN, Mahmut DUYMUŞ, Umut Hasan KANTARCI, MUSTAFA GÖK

Koroner yavaş akım fenomeni ile P-dalga dispersiyonu ve QT-dispersiyonu arasındaki ilişkilerin belirlenmesi

Yüksel KAYA, ALİ KEMAL GÜR, Edip GÖNÜLLÜ, Tolga Sinan GÜVENÇ, AHMET KARAKURT, Ahmet GÜLER, Yemihan CEYLAN, Nesim ALADAĞ, Mahmut ÖZDEMİR, Lokman SOYORAL, Bahattin BALCI, Mehmet ÖZKAN

Imaging characteristics of three primary muscular hydatid cyst cases with various patterns

Mehmet Haydar ATALAR, LEVENT CANKORKMAZ, Gökhan KÖYLÜOĞLU, İsmail SALK

Semptomatik hastalarda akromion tiplerinin dağılımı ve subakromiyal mesafeler; MRG bulguları

Mahmut DOYMUŞ, NEŞE ASAL, Alper BOZKURT, Güneş ORMAN, Yakup YEŞİLKAYA, ÖMER YILMAZ

Kardiyopulmoner resüsitasyon ve günümüzdeki durumu

Bahattin BALCI

Diferansiyel renal fonksiyon ve renal parankimal defektlerin Tc-99m DMSA ve Tc-99m MAG3 sintigrafileri ile karșılaștırmalı değerlendirilmesi

HASAN İKBAL ATILGAN, GÖKHAN KOCA, Koray DEMİREL, Sinem ÖZYURT, Şule YILDIRIM, Rahime ORAK, Aylin BASKIN, MELİHA KORKMAZ