Diabetes mellitus ve kardiovasküler komplikasyonlar

Diyabetes mellitus açlık ve tokluk plazma şekerinin yüksekliği ile tanımlanan, karbonhidrat, lipit ve protein metobolizma hastalığıdır. Dünyada diyabet prevalansı dramatik olarak artmaktadır. Son verilere göre Türkiyede yaklaşık 10 milyon kişi diyabet hastalığı ile mücadele etmektedir. Diyabetik hastalarda kardiovasküler hastalıklar en önemli mortalite nedenidir. Son yayınlanan çalışmalar, diyabetik hastalarda etkin glikoz kontrolü ile mikro ve makrovasküler komplikasyonlarda belirgin bir şekilde azalma sağlandığını göstermektedir. Diyabetik hastalarda makro ve mikro vasküler olayların önlenmesi için en önemli tedavi hedefi erken ve etkin antidiyabetik tedavi başlanmasıdır.

Diabetes mellitus and cardiovasculary coplications

Diabetes mellitus is a carbonhydrate, lipit and protein metabolism diseases defined by elevations of fasting or postprandial glucose. The prevalence of diabetes is increasing dramatically in the world. Currently, 10 000 000 patients are suffering from diabetes mellitus in Turkey. Cardiovascular diseases are the major causes of mortality in patients with diabetes. The recently published sudys have shown that effective glicose control reduces significantly macro and microvascular complications among patients with diabetes. An early and effective antidiabetic treatment is most important therapetic target for the prevention of micro- and macrovascular events in patients with diabetes.

Kaynakça

1. Satman I, Yilmaz T, Sengül A, et al. Population-based study of diabetes and risk characteristics in Turkey: results of the turkish diabetes epidemiology study (TURDEP). Diabetes Care. 2002; 25: 1551–6.

2. Satman I, editor. TURDEP-II Sonuçları. Türk Endokronoloji ve Metabolizma Derneği [homepage on the internet]. ;Avaible from: http://www.turkendokrin.org/fi les/fi le/TURDEP_ II_2011.pdf Last access: 16th May 2011.

3. Oto A. Diabet ve Koroner Arter Hastalığı: Gelişen Dünyanın Korkunç İkilisi. Türkiye Kardiovasküler Tıp Elektronik Dergisi [serial on the internet] 2007 Nov [cited 2007 Nov 27] (about 3 pages) Avaible from: http://www. turkkardiyovaskulertipe-dergisi.com/?sayfa=sayilar&id=80 Last Access: 16th May 2011.

4. Summary of Revisions for the 2009 Clinical Practice Recommendations. Diabetes Care 2009; 32 Suppl 1: S3-5. Erratum in: Diabetes Care 2009; 32:754.

5. Dokken BB. The Pathophysiology of Cardiovascular Disease and Diabetes: Beyond Blood Pressure and Lipids Diabetes Spectrum 2008; 21: 160–5.

6. Kannel WB, McGee DL. Diabetes and Cardiovascular Disease. The Framingham Study. JAMA 1979; 241: 2035–8.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2631
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

2.8b 1.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Diabetes mellitus ve kardiovasküler komplikasyonlar

Özcan KESKİN, Bahattin BALCI

Diyabet bakım profili ile metabolik kontrol değişkenleri arasındaki ilişki

Kezban KARA, SEZGİ ÇINAR PAKYÜZ

An unusual anatomic variation of dorsal sensory branches of the ulnar nerve: A case report.

MEHMET BÜLENT ÖZDEMİR, RAMAZAN HAKAN ÖZCAN, Dilek BAĞDATLI, ŞAHİKA PINAR AKYER, Gökşin Nilüfer YONGUÇ

Elektif sezaryen doğumlar sonrası postoperatif ağrı gideriminde meperidin ve tramadolün karşılaştırılması: Bir prospektif randomize çalışma

Ürfettin HÜSEYİNOĞLU, KAHRAMAN ÜLKER, İsmail TEMUR, Mustafa KÜTÜK

Reiki: Eski bir iyileştirme sanatı-modern hemşirelik uygulaması

ZEYNEP ERDOĞAN, SEZGİ ÇINAR PAKYÜZ

Chronic lower abdominal pain after the insertion of the second intrauterine device

KAHRAMAN ÜLKER, Abdullaziz GÜL, İsmail TEMUR, Mustafa ERSÖZ, İslim VOLKAN, MEHMET ALİ KARACA

Imaging in ovarian cancers

KAHRAMAN ÜLKER

İntravenöz piyelografi ve baryumlu kolon grafisinin over kanserlerindeki rolü

Turhan ARAN, RECEP ERİN, Cavit KART, Mehmet Armağan OSMANAĞAOĞLU, Hasan BOZKAYA

A rare case of gastroduodenal fistula following gastric resection and radiotherapy: First case in the literature

BARLAS SULU, Elif DEMİR, Orhangazi ÖZBİLEN, Hasan ALTUN

Analytical performances of sentinel and vitros direct LDL-C assay methods, and classification of hyperlipidemia

Sacide ATALAY, Ralfi SINGER, HÜSEYİN KAYADİBİ, Mehmet Murat YEKREK, Saadet KURÇENLİ