Alkaline phosphatase and ınsuline-like growth factor-1 levels in tayanç-prasad syndrome: A case report

Tayanç-Prasad sendrom’u geofaji, demir eksikliği anemisi, hepatosplenomegali, deri değișiklikleri, hipogonadizm, büyüme ve gelișme geriliği ile karakterizedir. Yaklașık 5–6 yıldan beri geofajisolan 13,5 yașındaki kız hastanın 4–5 yıldan beri haftada 3–4 gün devam eden ishali, bir yıldan beri baș ağrısı, iștahsızlığı, çarpıntısı ve solukluğu vardı. Demir eksikliği anemisi tespit edilen hastanın, ALP alkalen fosfataz)’ı ve IGF-1 (insulin-like growth factor-1)’i düzey- eri düșüktü. Hastaya ferroglycine sülfat ve çinko sülfat bașlandıYaklașık 6 aylık takibinde 2 cm boy uzaması, 6,7 kg kilo alımı, göğüs çevresi artımı 5,5 cm, üst/orta kol çevresi artımı 4 cm oldu. Karaciğer ve dalak büyüklüğü kayboldu. Hastanın anemisi ve ALP belirgin bir șekilde düzeldi. Sonuç olarak; demir eksikliği anemisi olan ve ALP’ı düșük bulunan bir hastada geofaji de varsa çinko eksikliğinden șüphelenilmelidir. Bir olgu nedeniyle çinko, ALP ve GF-1 düzeyinde azalma saptanmıș olmakla birlikte daha fazla hasa grubunda araștırma yapılmalıdır.

Tayanç-prasad sendromu olgusunda alkalen fosfataz ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyi: Bir olgu sunumu

Department of Pediatrics, Kafkas University School of MedicineKars, Turkey Tayanç-Prasad Syndrome is characterized by geophagia, iron deficiency anemia, hepatosplenomegaly, skin changes, hypogonadism, and retardation of growth and development. A 13.5 year-old female patient who had geophagia for approximately 5–6 yearspresented with an ongoing diarrhea 3–4 days a week for the las4–5 years, headache, loss of appetite, palpitations, and pallor foone year. The patient had an iron deficiency anemia, and low levels of ALP (alkaline phosphatase) and IGF-1 (insulin-like growth factor-1). The patient was treated with ferroglycine sulfate and zinc sulfate. After the 6 month follow-up, there were an increase in height of approximately 2 cm, a weight gain of 6.7 kg, a chesgirth increment of 5.5 cm, and an increment of the upper mid-arm circumference of 4 cm. The hepatosplenomegaly disappearedAnemia and ALP level improved significantly. As a result, zinc deficiency should be suspected in a patient with iron deficiencanemia, low ALP levels, as well as geophagia. Although decreased levels of zinc, ALP and IGF-1 were detected in this particular casemore research is required in a larger number of patients.

Kaynakça

Prasad AS. Recognition of zinc-deficiency syndrome. Nutrition 2001;17:67–9.

Arcasoy A, Akar N, Ors U, et al. Ultrastructural changes in the mucosa of the small intestine in patients with geophagia(Prasad’s syndrome). J Pediatr Gastroenterol Nutr 1990;11:279–82.

Parks JS, Felner EI. Hormones of the hypothalamus and pituitary. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. Philadelphia: Saunders; 2007:2291–3.

Cesur Y, Yordaman N, Doğan M. Serum insulin-like growth factor-I and insulin-like growth factor binding protein–3 levels in children with zinc deficiency and the effect of zinc supplementation on these parameters. J Pediatr Endocrinol Metab 2009;22:1137–43.

Arcasoy A. Zinc and zinc deficiency. 2nd ed. Ankara: Talasemi Derneği Yayınları; 2002:1–23.

Prasad AS. Clinical and biochemical manifestation zinc deficiency in human subjects. J Pharmacol 1985;16:344–52.

Karaca Z, Tanriverdi F, Kurtoglu S, et al. Pubertal arrest due to Zn deficiency: the effect of zinc supplementation. Hormones(Athens) 2007;6:71–4.

Demirel F, Aksu T, Esen I, et al. Hypopituitarism masquerading as Prasad’s syndrome: a case report. Turk J Pediatr 2011;53:702–4.

Doğan M, Açıkgöz M, Bay A, et al. Tayanc-Prasad syndrome: a case report. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009;52:39– 41.

Arcasoy A, Cavdar A, Cin S, et al. Effects of zinc supplementation on linear growth in beta-thalassemia(a new approach). Am J Hematol 1987;24:127–36.

Bundak R, Neyzi O. Growth-development and disorders (Growth). In: Neyzi O, Ertuğrul T, editors. Pediatri. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2010:95–111.

Şıklar Z, Tanyer G, Dallar Y, et al. Pica in childhood and iron deficiency anemia. Türkiye Klinikleri J Pediatr 1996;5:151–4.

Kaynak Göster